Author: Law & More

Wat is u regte as huurder?

Wat is u regte as huurder?

Elke huurder het die reg, het twee belangrike regte: die reg op lewensgenieting en die reg op huurbeskerming. Waar ons die eerste reg van die huurder bespreek het in verband met die verpligtinge van die verhuurder, het die tweede reg van die huurder in 'n aparte blog gekom oor [...]

Lees verder
Huurbeskermingsbeeld

Huurbeskerming

As u 'n akkommodasie in Nederland huur, is u outomaties geregtig op huurbeskerming. Dieselfde geld vir u mede-huurders en huurders. Huurbeskerming behels in beginsel twee aspekte: huurprysbeskerming en huurbeskerming teen beëindiging van die huurooreenkoms in die sin dat die verhuurder nie bloot [...]

Lees verder
Egskeiding in 10 stappe

Egskeiding in 10 stappe

Dit is moeilik om te besluit of u gaan skei. Nadat u besluit het dat dit die enigste oplossing is, begin die proses regtig. Baie dinge moet gereël word en dit sal ook 'n emosionele moeilike periode wees. Om u te help op pad, gee ons [...]

Lees verder
Verpligtinge van die verhuurder Beeld

Verpligtinge van die verhuurder

'N Huurooreenkoms het verskillende aspekte. 'N Belangrike aspek hiervan is die verhuurder en die verpligtinge wat hy teenoor die huurder het. Die vertrekpunt met betrekking tot die verpligtinge van die verhuurder is 'die genot wat die huurder op grond van die huurooreenkoms kan verwag'. Die verpligtinge [...]

Lees verder
Belangekonflik van die direkteur Beeld

Belangebotsing van die direkteur

Direkteure van 'n maatskappy moet te alle tye gelei word deur die belang van die maatskappy. Wat as direkteure besluite moet neem wat hul eie persoonlike belange behels? Watter belangstelling heers en wat word van 'n direkteur verwag om in so 'n situasie te doen? Wanneer is daar 'n konflik van [...]

Lees verder
Behoud van titel Beeld

Behoud van titel

Volgens die Burgerlike Wetboek is eienaarskap die omvattendste reg wat 'n persoon op 'n goed kan hê. In die eerste plek beteken dit dat ander die persoon se eienaarskap moet respekteer. As gevolg van hierdie reg is dit die eienaar wat moet bepaal wat met sy goedere gebeur. Vir [...]

Lees verder
Die beskerming van handelsgeheime: wat moet u weet? Beeld

Die beskerming van handelsgeheime: wat moet u weet?

Die Wet op Handelsgeheime (Wbb) is sedert 2018 in Nederland van toepassing. Hierdie wet implementeer die Europese richtlijn oor die harmonisering van die reëls vir die beskerming van onbekende kennis en besigheidsinligting. Die doel van die instelling van die Europese richtlijn is om die versnippering van die reël in alle [...]

Lees verder
Internasionale surrogaatheidsbeeld

Internasionale surrogaatskap

In die praktyk kies beoogde ouers toenemend om 'n surrogaatprogram in die buiteland te begin. Hulle kan verskillende redes hiervoor hê, wat almal gekoppel is aan die benarde posisie van die beoogde ouers onder die Nederlandse wetgewing. Hierdie word hieronder kortliks bespreek. In hierdie artikel verduidelik ons ​​dat die moontlikhede in die buiteland [...]

Lees verder
Surrogaatskap in Nederland Beeld

Surrogaatskap in Nederland

Swangerskap is ongelukkig nie vanselfsprekend vir elke ouer met 'n begeerte om kinders te hê nie. Benewens die moontlikheid van aanneming, kan surrogaatskap 'n opsie wees vir 'n beoogde ouer. Op die oomblik word surrogaatskap nie deur die wet in Nederland gereguleer nie, wat die wettige status [...]

Lees verder
Ouerlike gesag Beeld

Ouerlike gesag

Wanneer 'n kind gebore word, het die moeder van die kind outomatiese gesag oor die kind. Behalwe in gevalle waar die moeder op daardie stadium nog minderjarig is. As die moeder met haar maat getroud is of 'n geregistreerde vennootskap het tydens die geboorte van die kind, [...]

Lees verder
Wetsontwerp op modernisering van vennootskappe

Wetsontwerp op die modernisering van vennootskappe

Tot vandag toe het Nederland drie wettige vorme van vennootskappe: die vennootskap, die algemene vennootskap (VOF) en die beperkte vennootskap (CV). Dit word hoofsaaklik in klein en medium ondernemings (KMO's), die landbousektor en die dienstesektor gebruik. Al drie die vorms van vennootskappe is gebaseer op 'n regulasie wat dateer [...]

Lees verder
Wet van bedanking

Wet van bedanking

Egskeiding hou baie in. Die egskeidingsprosedures bestaan ​​uit 'n aantal stappe. Watter stappe gedoen moet word, hang af van of u kinders het en of u vooraf ooreengekom het op 'n skikking met u toekomstige eksmaat. Oor die algemeen moet die volgende standaardprosedure gevolg word. Eerste van [...]

Lees verder
Weiering van werk Beeld

Weiering van werk

Dit is baie irriterend as u werknemer nie u instruksies volg nie. Byvoorbeeld, die een op wie u nie kan staatmaak om die naweek op die werkvloer te verskyn nie, of die een wat dink dat u netjiese kleredrag nie op hom of haar van toepassing is nie. [...]

Lees verder
onderhoud

onderhoud

Wat is alimentasie? In Nederland is alimentasie 'n finansiële bydrae tot die lewenskoste van u voormalige lewensmaat en kinders na 'n egskeiding. Dit is 'n bedrag wat u maandeliks ontvang of moet betaal. As u nie genoeg inkomste het om van te leef nie, kan u onderhoudsgeld kry. [...]

Lees verder
'N Navraagprosedure by die Ondernemingskamer

'N Navraagprosedure by die Ondernemingskamer

As daar geskille binne u onderneming ontstaan ​​het wat nie intern opgelos kan word nie, kan 'n prosedure voor die Ondernemingskamer 'n geskikte manier wees om dit op te los. So 'n prosedure word 'n opnameprosedure genoem. In hierdie prosedure word die sakekamer gevra om die beleid en gang van sake te ondersoek [...]

Lees verder
Ontslag tydens proeftydperk

Ontslag tydens proeftydperk

Gedurende 'n proeftydperk kan werkgewer en werknemer mekaar leer ken. Die werknemer kan sien of die werk en die onderneming na wense is, terwyl die werkgewer kan sien of die werknemer geskik is vir die werk. Ongelukkig kan dit lei tot ontslag vir die werknemer. [...]

Lees verder
Beëindiging en kennisgewingstydperke

Beëindiging en kennisgewingstydperke

Wil u van 'n ooreenkoms ontslae raak? Dit is nie altyd dadelik moontlik nie. Dit is natuurlik belangrik of daar 'n skriftelike ooreenkoms is en of daar ooreenkomste oor 'n kennisgewingstydperk gemaak is. Soms geld 'n wettige kennisgewingstydperk vir die ooreenkoms, terwyl u self [...]

Lees verder
Internasionale egskeidings

Internasionale egskeidings

Dit was gebruiklik om met iemand van dieselfde nasionaliteit of van dieselfde oorsprong te trou. Huwelike tussen mense van verskillende nasionaliteite word deesdae al hoe meer algemeen. Ongelukkig eindig 40% van die huwelike in Nederland met 'n egskeiding. Hoe werk dit as u in 'n ander land as [...] woon

Lees verder
Ouerskapplan in geval van egskeiding

Ouerskapplan in geval van egskeiding

As u minderjarige kinders het en u skei, moet ooreenkomste oor die kinders getref word. Die onderlinge ooreenkomste sal skriftelik in 'n ooreenkoms neergelê word. Hierdie ooreenkoms staan ​​bekend as die ouerplan. Die ouerplan is 'n uitstekende basis om 'n goeie egskeiding te hê. Is 'n [...]

Lees verder
Stry egskeidings

Stry egskeidings

'N Egskeiding is 'n onaangename gebeurtenis wat baie emosies inhou. In hierdie periode is dit belangrik dat 'n aantal dinge goed gereël word en daarom is dit belangrik om die regte hulp in te roep. Ongelukkig gebeur dit in die praktyk dikwels dat die toekomstige voormalige vennote nie [...]

Lees verder
Wat is 'n kriminele rekord?

Wat is 'n kriminele rekord?

Het u die koronareëls oortree en 'n boete opgelê? Toe het u tot onlangs die gevaar geloop om 'n kriminele rekord te hê. Die korona-boetes bly bestaan, maar daar is nie meer 'n aantekening op die kriminele rekord nie. Waarom was kriminele rekords so 'n doring in die kant van [...]

Lees verder
ontslag

ontslag

Ontslag is een van die verreikendste maatreëls in die arbeidsreg wat ingrypende gevolge vir die werknemer inhou. Dit is die rede waarom u as werkgewer, anders as die werknemer, dit nie net kan noem nie. Is u van plan om u werknemer af te dank? In daardie geval moet u sekere voorwaardes in gedagte hou [...]

Lees verder
Skadevergoeding eis: wat moet u weet?

Skadevergoeding eis: wat moet u weet?

Die basiese beginsel is van toepassing in die Nederlandse vergoedingswet: elkeen dra sy eie skade. In sommige gevalle is eenvoudig niemand aanspreeklik nie. Dink byvoorbeeld aan skade as gevolg van haelstorms. Is u skade deur iemand aangerig? In daardie geval is dit moontlik slegs moontlik om die skade te vergoed indien [...]

Lees verder
bedanking

bedanking

Onder sekere omstandighede is beëindiging van die dienskontrak, of bedanking, wenslik. Dit kan die geval wees as albei partye bedanking beoog en 'n beëindigingsooreenkoms in hierdie verband sluit. U kan meer lees oor die beëindiging met onderlinge toestemming en die beëindigingsooreenkoms op ons webwerf: Dismissal.site. Daarbenewens het [...]

Lees verder
Tequila-konflik

Tequila-konflik

'N Bekende regsgeding van 2019 [1]: Die Mexikaanse regulerende instansie CRT (Consejo Regulador de Tequila) het 'n regsgeding teen Heineken begin wat die woord Tequila op sy Desperados-bottels genoem het. Desperados behoort tot Heineken se uitgesoekte groep internasionale handelsmerke en volgens die brouwer is hy 'n “tequila-gegeurde bier”. Desperados [...]

Lees verder
Onmiddellike ontslag

Onmiddellike ontslag

Beide werknemers en werkgewers kan op verskillende maniere met ontslag in aanraking kom. Kies u dit self of nie? En onder watter omstandighede? Een van die mees drastiese maniere is onmiddellike ontslag. Is dit die geval? Dan eindig die dienskontrak tussen die werknemer en die werkgewer onmiddellik. [...]

Lees verder