Alternatiewe vorme van geskilbeslegting: waarom en wanneer om arbitrasie te kies?

Alternatiewe vorme van geskilbeslegting

Waarom en wanneer om arbitrasie te kies?

As die partye in 'n konfliksituasie verkeer en nie self die saak kan oplos nie, is die hofsaak gewoonlik die volgende stap. Konflikte tussen partye kan egter op verskillende maniere opgelos word. Een van hierdie metodes vir dispuutoplossing is arbitrasie. Arbitrasie is 'n vorm van privaatreg en dus 'n alternatief vir regstappe.

Alternatiewe vorme van geskilbeslegting: waarom en wanneer om arbitrasie te kies?

Maar waarom sou u arbitrasie kies in plaas van die gewone wettige weg?

Die arbitrasieprosedure verskil fundamenteel van die geregtelike prosedure. Die volgende punte beskryf nie net die verskille tussen die twee geskiloplossingsmetodes nie, maar beklemtoon ook die voordele van arbitrasie:

  • Kundigheid. Die verskil met regstappe is dat die konflik by arbitrasie buite die hof opgelos word. Die partye mag self ('n onewe aantal) onafhanklike kundiges aanstel. Hulle vorm 'n arbitrasiekomitee (of die arbitrasieraad) wat die konflik hanteer. Anders as die regter, werk die kundiges, of die arbiters, op die betrokke terrein waarin die geskil plaasvind. Gevolglik het hulle direkte toegang tot daardie spesifieke kennis en kundigheid wat nodig is om die huidige konflik te besleg. En omdat die regter gewoonlik nie oor sodanige spesifieke kennis beskik nie, gebeur dit dikwels in regstappe dat die regter dit nodig ag om deur kundiges ingelig te word oor sekere dele van die geskil. So 'n ondersoek veroorsaak gewoonlik 'n beduidende vertraging in die prosedure en hou ook verband met hoë koste.
  • Tydsverloop. Afgesien van vertragings, byvoorbeeld deur kundiges te betrek, duur die prosedure self gewoonlik 'n lang tyd voor 'n gewone regter. Die prosedures word immers gereeld uitgestel. Dit gebeur dikwels dat die regters om redes wat nie aan die partye bekend is nie, besluit om die uitspraak een of meer kere met ses weke uit te stel. 'N Gemiddelde prosedure kan dus maklik een of twee jaar duur. Arbitrasie neem minder tyd en kan dikwels binne ses maande afgehandel word. Daar is ook geen moontlikheid om appèl teen arbitrasie in te dien nie. As die arbitrasiekomitee 'n beslissing neem, kom die konflik tot 'n einde en sal die saak gesluit word, wat lang en duur prosedures tot die minimum beperk. Dit is net anders as die partye eksplisiet met mekaar saamstem oor die moontlikheid van appèl.
  • In die geval van arbitrasie dra die partye self die koste van die prosedure en die gebruik van kundige arbiters. In die eerste plek kan hierdie koste vir die partye hoër wees as die koste van gewone howe. Die arbiters moet gewoonlik per uur betaal word. Op langer termyn kan die koste in die arbitrasieverrigtinge vir die partye egter laer wees as die koste in die regsgeding. Uiteindelik neem die geregtelike prosedure nie net langer tyd en dus prosedures nie, maar in daardie geval kan eksterne kundiges vereis word wat koste verhoog. As u die arbitrasieprosedure wen, kan die arbiters ook die hele of 'n gedeelte van die koste wat u in die prosedure gemaak het, aan die ander party oordra.
  • In die geval van gewone geregtelike verrigtinge is verhore in beginsel oop vir die publiek en word die beslissings van die verrigtinge dikwels gepubliseer. Hierdie verloop van gebeure is miskien nie wenslik in u situasie nie, gesien die moontlike wesenlike of nie-wesenlike skade. In die geval van arbitrasie kan die partye seker maak dat die inhoud en uitslag van die saak geheim bly.

'N Ander vraag is wanneer kan dit wys wees om te kies vir arbitrasie in plaas van die gewone wettige roete? Dit kan die geval wees as dit kom by 'n konflik binne die spesifieke takke. Immers, om verskillende redes benodig so 'n konflik gewoonlik nie net 'n oplossing binne 'n kort tydjie nie, maar ook veral die kundigheid wat in die arbitrasieproses gewaarborg en voorsien kan word om tot 'n oplossing te kom. Arbitrasiereg is 'n afsonderlike vertakking van sport wat gereeld in sake, konstruksie en vaste eiendom gebruik word.

In die lig van bogenoemde punte, is dit belangrik dat die partye by die sluiting van 'n ooreenkoms nie net aandag moet gee aan die kommersiële of finansiële aspekte nie, maar ook die situasie in die oplossing van geskille moet oorweeg. Dien u enige geskil met die ander party by die gewone hof in, of kies u vir arbitrasie? As u kies vir arbitrasie, is dit verstandig om 'n arbitrasieklousule op skrif te stel in die kontrak of die algemene bepalings en voorwaardes aan die begin van die verhouding met die ander party. Die resultaat van so 'n arbitrasieklousule is dat die gewone hof homself as geen jurisdiksie moet verklaar as 'n party, ondanks die bindende arbitrasieklousule, 'n geskil daaroor indien.

Verder, as die onafhanklike arbiters uitspraak gelewer het in u saak, is dit belangrik om in gedagte te hou dat hierdie beslissing bindend is vir die partye. Dit beteken dat albei partye by die uitspraak van die arbitrasiekomitee moet hou. As hulle dit nie doen nie, kan die arbitrasiekomitee die hof vra om die partye te verplig om dit te doen. As u nie met die uitspraak saamstem nie, kan u nie u saak by die hof indien nadat die arbitrasieprosedure beëindig is nie.

Is u onseker of die instemming tot arbitrasie in u geval 'n goeie keuse is? Kontak die Law & More spesialiste. U kan ook kontak Law & More as u 'n arbitrasierekeningsooreenkoms wil opstel of dit wil laat nagaan of as u vrae het oor arbitrasie. U kan ook meer inligting oor arbitrasie op ons vind arbitrasiereg webwerf.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.