Wysiging van die Nederlandse Wet op Toesig op Trustkantore

Volgens die Nederlandse Wet op Toesighoudende Trustkantore word die volgende diens as 'n trustdiens beskou: die verskaffing van woonplek vir 'n wettige entiteit of maatskappy in kombinasie met die verskaffing van addisionele dienste. Hierdie bykomende dienste kan onder meer bestaan ​​uit die verskaffing van regsadvies, die versorging van belastingopgawes en die uitvoering van aktiwiteite wat verband hou met die opstel, aanslag of oudit van die jaarrekeninge of die uitvoering van die sake-administrasie. In die praktyk word die voorsiening van domisilie en die voorsiening van addisionele dienste dikwels van mekaar geskei; hierdie dienste word nie deur dieselfde party gelewer nie. Die party wat die bykomende dienste lewer, bring die kliënt in kontak met 'n party wat woonagtig is of andersom. Op hierdie manier val beide verskaffers nie binne die bestek van die Nederlandse Wet op Toesig op Trustkantore nie.

Met 'n akte van oprigting van 6 Junie 2018 is 'n voorstel gemaak om 'n verbod op die skeiding van dienste te plaas. Hierdie verbod behels dat diensverskaffers 'n trustdiens bewys volgens die Nederlandse Wet op die Toesighouding van die Trustkantoor wanneer hulle dienste lewer wat gerig is op die verskaffing van woonplek sowel as die verskaffing van addisionele dienste. Sonder 'n permit word 'n diensverskaffer dus nie meer toegelaat om addisionele dienste te lewer nie en om die kliënt daarna in kontak te bring met 'n party wat domicilie lewer. Verder mag 'n diensverskaffer wat nie 'n permit het nie as tussenganger optree deur 'n kliënt in kontak te bring met verskillende partye wat domisilie kan lewer en addisionele dienste kan lewer. Die wetsontwerp tot wysiging van die Wet op die toesighouding van die Trustkantoor is nou in die Senaat. As hierdie wetsontwerp aangeneem word, sal dit groot gevolge vir baie maatskappye hê; baie ondernemings sal ingevolge die Nederlandse Wet op Toesig op Trustkantoor om 'n permit moet aansoek doen om hul huidige aktiwiteite voort te sit.

Deel