'N Navraagprosedure by die Ondernemingskamer

'N Navraagprosedure by die Ondernemingskamer

As daar binne u onderneming geskille ontstaan ​​het wat nie intern opgelos kan word nie, kan 'n prosedure voor die Ondernemingskamer 'n geskikte manier wees om dit op te los. So 'n prosedure word 'n opnameprosedure genoem. In hierdie prosedure word die sakekamer gevra om die beleid en gang van sake binne 'n regspersoon te ondersoek. In hierdie artikel word die opnameprosedure kortliks bespreek en wat u daaruit kan verwag.

Toelaatbaarheid in die ondersoekprosedure

'N Opname-versoek kan nie deur almal ingedien word nie. Die belang van die aansoeker moet voldoende wees om toegang tot die ondersoekprosedure en dus tussenkoms van die Ondernemingskamer te regverdig. Daarom word diegene wat gemagtig is om dit te doen met die toepaslike vereistes, volledig in die wet gelys:

 • Aandeelhouers en sertifikaathouers van die NV. en BV Die wet onderskei tussen NV en BV's met 'n kapitaal van maksimum € 22.5 miljoen of meer. In eersgenoemde geval besit die aandeelhouers en sertifikaathouers 10% van die uitgereikte kapitaal. In die geval van NV's en BV's met 'n hoër uitgereikte kapitaal, is 'n drempel van 1% van die uitgereikte kapitaal van toepassing, of as die aandele en depositokwitansies vir aandele tot 'n gereguleerde mark toegelaat word, 'n minimum pryswaarde van € 20 miljoen. 'N Laer drempel kan ook in die statute gestel word.
 • Die regspersoon self, via die bestuursraad of die toesighoudende raad, of die trustee in bankrotskap van die regspersoon.
 • Lede van 'n vereniging, samewerkende of onderlinge vereniging indien hulle minstens 10% van die lede of stemgeregtigdes op die algemene vergadering verteenwoordig. Dit is onderhewig aan 'n maksimum van 300 persone.
 • Verenigings van werkers, as die lede van die vereniging in die onderneming werk en die vereniging vir ten minste twee jaar volle regsbevoegdheid het.
 • Ander kontraktuele of statutêre bevoegdhede. Byvoorbeeld die ondernemingsraad.

Dit is belangrik dat 'n persoon wat geregtig is om 'n ondersoek in te stel, eers sy besware oor die beleid en die gang van sake binne die maatskappy aan die bestuursraad en die raad bekend gemaak het. As dit nie gedoen is nie, sal die Afdeling Onderneming nie die versoek vir 'n ondersoek oorweeg nie. Die betrokkenes in die onderneming moes eers die geleentheid gehad het om op die besware te reageer voordat die prosedure begin word.

Die prosedure: twee fases

Die prosedure begin met die indiening van die versoekskrif en die geleentheid vir die betrokke partye (bv. Die aandeelhouers en die bestuursraad) om daarop te reageer. Die sakekamer sal die versoekskrif toestaan ​​as daar aan die wetlike vereistes voldoen word en dit blyk dat daar 'redelike gronde is om aan die regte beleid te twyfel'. Hierna begin die twee fases van die ondersoekprosedure. In die eerste fase word die beleid en die gang van sake binne die maatskappy ondersoek. Hierdie ondersoek word uitgevoer deur een of meer persone wat deur die Ondernemingsafdeling aangestel word. Die maatskappy, sy bestuurslede, raadslede en (voormalige) werknemers moet saamwerk en toegang verleen tot die hele administrasie. Die koste van die ondersoek word in beginsel deur die maatskappy gedra (of die aansoeker as die maatskappy dit nie kan dra nie). Afhangend van die uitslag van die ondersoek, kan hierdie koste van die aansoeker of die bestuursraad verhaal word. Op grond van die verslag van die ondersoek kan die Ondernemingsafdeling in die tweede fase vasstel dat daar wanadministrasie is. In daardie geval kan die Ondernemingsafdeling 'n aantal ingrypende maatreëls tref.

(Voorlopige) bepalings

Tydens die prosedure en (selfs voordat die eerste ondersoekfase van die prosedure begin het), kan die Ondernemingskamer, op versoek van die persoon wat geregtig is om ondervra te word, voorlopige bepalings tref. In hierdie opsig het die Ondernemingskamer 'n groot mate van vryheid, solank die bepaling geregverdig word deur die situasie van die regspersoon of in belang van die ondersoek. As wanadministrasie vasgestel is, kan die sakekamer ook definitiewe maatreëls tref. Dit word deur die wet bepaal en is beperk tot:

 • opskorting of nietigverklaring van 'n besluit van die besturende direkteure, die toesighoudende direkteure, die algemene vergadering of enige ander liggaam van die regspersoon;
 • skorsing of afdanking van een of meer besturende of toesighoudende direkteure;
 • tydelike aanstelling van een of meer besturende of toesighoudende direkteure;
 • tydelike afwyking van die bepalings van die statute soos aangedui deur die Ondernemingskamer;
 • tydelike oordrag van aandele by wyse van bestuur;
 • ontbinding van die regspersoon.

Remedies

Slegs 'n kassasie-appèl kan teen 'n beslissing van die Ondernemingskamer ingedien word. Die jurisdiksie om dit te doen berus by diegene wat voor die Afdeling Ondernemings in die verrigtinge verskyn het, en ook by die regspersoon indien dit nie verskyn het nie. Die tydsbeperking vir kassasie is drie maande. Cassasie het geen opskortende effek nie. As gevolg hiervan bly die bevel van die Ondernemingsafdeling van krag totdat 'n beslissing teen die teendeel deur die Hooggeregshof geneem word. Dit kan beteken dat die beslissing van die Hooggeregshof te laat kan wees omdat die Afdeling Ondernemings reeds bepalings getref het. Cassering kan egter nuttig wees in verband met die aanspreeklikheid van bestuurslede en raadslede in verband met die wanadministrasie wat deur die Ondernemingsafdeling aanvaar is.

Het u te make met geskille in 'n onderneming en dink u daaraan om 'n opnameprosedure te begin? Die Law & More span het 'n groot kennis van korporatiewe reg. Saam met u kan ons die situasie en die moontlikhede beoordeel. Op grond van hierdie analise kan ons u adviseer oor die toepaslike volgende stappe. Ons sal u ook graag advies en hulp bied tydens enige verrigtinge (by die Ondernemingsafdeling).

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.