Maatreëls teen geldwassery en finansiering teen terrorisme in Nederland en in die Oekraïne - Image

Anti-geldwassery en teen-terroristefinansiering

Maatreëls teen geldwassery en finansiering teen terrorisme in Nederland en in die Oekraïne

Inleiding

In ons vinnig digitaliserende samelewing word die risiko's vir geldwassery en finansiering van terroriste al hoe groter. Vir organisasies is dit belangrik om bewus te wees van hierdie risiko's. Organisasies moet baie noukeurig wees met voldoening. In Nederland is dit veral van toepassing op instellings wat onderhewig is aan verpligtinge wat voortvloei uit die Nederlandse wet op die voorkoming van geldwassery en finansiering van terrorisme (Wwft). Hierdie verpligtinge word geïnstalleer om geldwassery en finansiering van terroriste op te spoor en te bestry. Vir meer inligting oor die verpligtinge wat uit hierdie wet voortspruit, verwys ons na ons vorige artikel 'Nakoming in die Nederlandse regsektor'. As finansiële instellings nie hierdie verpligtinge nakom nie, kan dit ernstige gevolge hê. Bewys hiervan word getoon in 'n onlangse uitspraak van die Nederlandse Kommissie vir Appèl vir Sake en Nywerheid (17 Januarie 2018, ECLI: NL: CBB: 2018: 6).

Uitspraak van die Nederlandse Kommissie vir Beroep op die Industrie

Hierdie saak handel oor 'n trustonderneming wat trustdienste aan natuurlike persone en regspersone lewer. Die trustmaatskappy het haar dienste gelewer aan 'n natuurlike persoon wat vaste eiendom in die Oekraïne (persoon A) besit. Die vaste eiendom was 10,000,000 dollar werd. Persoon A het sertifikate van die vaste eiendom portefeulje aan 'n wettige entiteit (entiteit B) uitgereik. Die aandele van entiteit B word deur 'n genomineerde aandeelhouer van Oekraïense nasionaliteit (persoon C) gehou. Daarom was persoon C die uiteindelike begunstigde eienaar van die vaste eiendom portefeulje. Op 'n sekere oomblik het persoon C sy aandele aan 'n ander persoon (persoon D) oorgedra. Persoon C het niks ontvang vir hierdie aandele nie, hulle is kosteloos aan persoon D oorgeplaas. Persoon A het die trustmaatskappy ingelig oor die oordrag van aandele en die trustmaatskappy aangestel persoon D as die nuwe uiteindelike begunstigde eienaar van die vaste eiendom. 'N Paar maande later het die trustmaatskappy die Nederlandse finansiële ondersoekeenheid in kennis gestel van verskeie transaksies, waaronder die oordrag van voorheen genoemde aandele. Dit is wanneer die probleme opduik. Nadat die Nederlandse Nasionale Bank in kennis gestel is van die oordrag van aandele van persoon C na persoon D, het die trustmaatskappy 'n boete van EUR 40,000 opgelê. Die rede hiervoor was die versuim om aan die Wwft te voldoen. Volgens die Nederlandse Nasionale Bank moes die trustmaatskappy vermoed het dat die oordrag van aandele verband kan hou met geldwassery of finansiering van terroriste, aangesien die aandele kosteloos oorgedra is terwyl die portefeulje vir vaste eiendom baie geld werd was. Daarom moes die trustmaatskappy hierdie transaksie binne veertien dae gerapporteer het, wat van die Wwft afkomstig is. Hierdie oortreding word gewoonlik gestraf met 'n boete van 500,000 euro. Die Nederlandse Nasionale Bank het hierdie boete egter tot 40,000 euro gemodereer vanweë die omvang van die oortreding en die trustrekord van die trustonderneming.

Die trustmaatskappy het die saak voor die hof gebring omdat sy glo dat die boete wederregtelik opgelê is. Die trustmaatskappy het aangevoer dat die transaksie nie 'n transaksie was soos in die Wwft beskryf nie, aangesien die transaksie vermoedelik nie 'n transaksie namens persoon A. was nie. Die Kommissie dink egter anders. Die vorming tussen persoon A, entiteit B en persoon C is gebou om 'n moontlike belastinginvordering van die Oekraïense regering te vermy. Persoon A het 'n sleutelrol in hierdie konstruksie gespeel. Verder het die uiteindelike voordelige eienaar van die vaste eiendom verander deur die aandele van persoon C na persoon D oor te dra. Dit het ook 'n verandering in die posisie van persoon A behels, aangesien persoon A nie meer die vaste eiendom vir persoon C besit nie, maar vir persoon D Persoon A was nou betrokke by die transaksie en daarom was die transaksie namens persoon A. Aangesien persoon A 'n kliënt van die trustmaatskappy is, moes die trustmaatskappy die transaksie aangemeld het. Verder het die Kommissie verklaar dat die oordrag van die aandele 'n ongewone transaksie is. Dit lê daarin dat die aandele kosteloos oorgedra is, terwyl die waarde van die vaste eiendom 10,000,000 dollar verteenwoordig. Die waarde van die vaste eiendom was ook opvallend in kombinasie met die ander bates van persoon C. Laastens het een van die direkteure van die trustkantoor daarop gewys dat die transaksie 'uiters ongewoon' was, wat die vreemdheid van die transaksie erken. Die transaksie ontstaan ​​dus onder verdenking van geldwassery of finansiering van terroriste en moes onverwyld aangemeld word. Die boete is dus wettiglik opgelê.

Die volledige uitspraak is beskikbaar via hierdie skakel.

Maatreëls teen geldwassery en finansiering teen terrorisme in die Oekraïne

Uit die bogenoemde saak blyk dit dat 'n Nederlandse trustonderneming beboet kan word vir transaksies wat in die Oekraïne plaasgevind het. Die Nederlandse wet kan dus ook van toepassing wees op organisasies wat in ander lande bedrywig is, solank daar 'n skakel met Nederland is. Nederland het heelwat maatreëls ingestel om geldwassery en finansiering van terroriste op te spoor en te bestry. Vir Oekraïense organisasies wat wil werk in Nederland of vir Oekraïense ondernemers wat 'n onderneming in Nederland wil begin, kan die Nederlandse wetgewing moeilik wees. Dit is deels te wyte aan die feit dat die Oekraïne verskillende maniere het om geldwassery en finansiering van terroriste te hanteer en nog nie so 'n uitgebreide maatreël geïmplementeer het soos Nederland nie. Die bestryding van geldwassery en finansiering van terroriste het egter 'n al hoe belangriker onderwerp in die Oekraïne geword. Dit het selfs so 'n werklike onderwerp geword dat die Raad van Europa besluit het om 'n ondersoek na geldwassery en finansiering van terroriste in die Oekraïne te begin.

In 2017 het die Raad van Europa 'n ondersoek gedoen na die maatreëls om geldwassery en finansiering teen terrorisme in die Oekraïne te bestry. Hierdie ondersoek is uitgevoer deur 'n spesiaal aangestelde komitee, naamlik die Komitee van kundiges vir die evaluering van maatreëls teen geldwassery en die finansiering van terrorisme (MONEYVAL). Die komitee het die verslag van sy bevindings in Desember 2017 voorgelê. Hierdie verslag bevat 'n opsomming van die maatreëls om geldwassery en finansiering teen terrorisme in Oekraïne in werking te stel. Dit ontleed die vlak van voldoening aan die Financial Action Task Force 40-aanbevelings en die vlak van doeltreffendheid van die Oekraïne se bestryding van geldwassery en finansiering teen terrorisme. Die verslag bied ook aanbevelings oor hoe die stelsel versterk kan word.

Belangrike bevindings van die ondersoek

Die komitee het verskeie sleutelbevindinge beskryf wat in die ondersoek na vore gekom het, wat hieronder saamgevat word:

  • Korrupsie hou 'n sentrale risiko met betrekking tot geldwassery in die Oekraïne. Korrupsie genereer groot hoeveelhede kriminele aktiwiteite en ondermyn die funksionering van staatsinstellings en die strafregstelsel. Die owerhede is bewus van die risiko's wat spruit uit korrupsie en implementeer maatreëls om hierdie risiko's te verminder. Die fokus van wetstoepassing om korrupsie-verwante geldwassery te teiken, is egter pas begin.
  • Oekraïne het 'n redelike goeie begrip van geldwassery en finansieringsrisiko's vir terroriste. In sekere gebiede, soos grensoverschrijdende risiko's, die nie-winsgewende sektor en regspersone, kan die begrip van hierdie risiko's verbeter word. Oekraïne het wye nasionale koördinasie- en beleidmeganismes om hierdie risiko's, wat 'n positiewe uitwerking het, aan te spreek. Fiktiewe entrepreneurskap, die skadu-ekonomie en die gebruik van kontant moet nog aangespreek word, aangesien dit 'n groot geldwassery-risiko inhou.
  • Die Oekraïense eenheid vir finansieringsintelligensie (UFIU) genereer finansiële intelligensie van 'n hoë orde. Dit veroorsaak gereeld ondersoeke. Wetstoepassingsagentskappe soek ook intelligensie van die UFIU om hul ondersoekpogings te ondersteun. Die IT-stelsel van die UFIU raak egter verouderd en personeelvlakke kan nie die groot werklas hanteer nie. Desondanks het die Oekraïne stappe gedoen om die gehalte van die verslaggewing verder te verbeter.
  • Geldwassery in die Oekraïne word steeds in wese gesien as 'n uitbreiding op ander kriminele aktiwiteite. Daar is aanvaar dat geldwassery eers na 'n vooraf skuldigbevinding aan 'n predikaat-oortreding hof toe kon gaan. Die vonnisse vir geldwassery is ook minder as vir onderliggende misdrywe. Die Oekraïense owerhede het onlangs begin met maatreëls om sekere fondse te konfiskeer. Dit lyk egter nie of hierdie maatreëls konsekwent toegepas word nie.
  • Sedert 2014 konsentreer die Oekraïne op die gevolge van internasionale terrorisme. Dit was hoofsaaklik as gevolg van die bedreiging van Islamitiese Staat (IS). Finansiële ondersoeke word parallel met alle terreurverwante ondersoeke gedoen. Alhoewel aspekte van 'n effektiewe stelsel aangetoon word, is die wetlike raamwerk steeds nie heeltemal in ooreenstemming met internasionale standaarde nie.
  • Die Nasionale Bank van Oekraïne (NBU) het 'n goeie begrip van die risiko's en pas 'n voldoende risikogebaseerde benadering toe met die toesig van banke. Groot pogings is aangewend om deursigtigheid te verseker en om misdadigers uit die beheer van banke te verwyder. Die NBU het 'n wye verskeidenheid sanksies op banke toegepas. Dit het gelei tot die effektiewe toepassing van voorkomende maatreëls. Ander owerhede benodig egter beduidende verbetering in die uitvoering van hul funksies en die toepassing van voorkomende maatreëls.
  • Die meerderheid van die private sektor in die Oekraïne maak staat op die Unified State Register om die gunstige eienaar van hul kliënt te verifieer. Die Registrateur sorg egter nie dat die inligting wat regspersone aan hom verskaf akkuraat of aktueel is nie. Dit word as 'n wesenlike probleem beskou.
  • Oekraïne was oor die algemeen proaktief met die verskaffing en soek van wedersydse regshulp. Kwessies soos kontantdeposito's beïnvloed egter die doeltreffendheid van die onderlinge regshulp. Die vermoë van Oekraïne om hulp te verleen word ook negatief beïnvloed deur die beperkte deursigtigheid van regspersone.

Gevolgtrekkings van die verslag

Op grond van die verslag kan die gevolgtrekking gekom word dat die Oekraïne aansienlike risiko's vir geldwassery in die gesig staar. Korrupsie en onwettige ekonomiese aktiwiteite is die grootste bedreiging vir geldwassery. Die kontantsirkulasie in die Oekraïne is hoog en verhoog die skadu-ekonomie in die Oekraïne. Hierdie skadu-ekonomie hou 'n wesenlike bedreiging in vir die finansiële stelsel en ekonomiese veiligheid van die land. Wat die risiko van finansiering van terroriste betref, word die Oekraïne gebruik as 'n transito-land vir diegene wat IS-vegters in Sirië wil aansluit. Die nie-winsgewende sektor is kwesbaar vir finansiering van terroriste. Hierdie sektor is misbruik om fondse aan terroriste en terroriste-organisasies te kanaliseer.

Die Oekraïne het egter stappe gedoen om geldwassery en finansiering van terroriste te bekamp. 'N Nuwe wet teen geldwassery / teen-terrorisme-finansiering teen terroriste is in 2014 aanvaar. Hierdie wet vereis dat die owerhede 'n risikobepaling moet uitvoer om risiko's te identifiseer en maatreëls te definieer om hierdie risiko's te voorkom of te verminder. Wysigings is ook uitgevoer in die Strafproseswet en die Strafkode. Verder het die Oekraïense owerhede 'n wesenlike begrip van die risiko's en is dit effektief in binnelandse koördinasie om geldwassery en finansiering van terroriste te bekamp.

Oekraïne het reeds groot stappe gedoen om geldwassery en finansiering van terroriste te bekamp. Daar is tog ruimte vir verbetering. Sommige tekortkominge en onsekerhede bly in die Oekraïne se raamwerk vir tegniese nakoming. Hierdie raamwerk moet ook in lyn gebring word met internasionale standaarde. Voorts moet geldwassery as 'n afsonderlike oortreding beskou word, nie net as 'n uitbreiding van 'n onderliggende kriminele aktiwiteit nie. Dit sal lei tot meer vervolgings en skuldigbevindings. Finansiële ondersoeke moet gereeld gedoen word en die ontleding en geskrewe artikulering van geldwassery en finansieringsrisiko's vir terroriste moet verbeter word. Hierdie aksies word beskou as die prioriteitsaksies vir die Oekraïne met betrekking tot geldwassery en finansiering van terroriste.

Die volledige verslag is via hierdie skakel beskikbaar.

Gevolgtrekking

Geldwassery en finansiering van terroriste hou 'n groot risiko in vir ons samelewing. Daarom word hierdie onderwerpe wêreldwyd aangespreek. Nederland het reeds 'n hele paar maatreëls ingestel om geldwassery en finansiering van terroriste te bestry. Hierdie maatreëls is nie net van belang vir Nederlandse organisasies nie, maar kan ook van toepassing wees op ondernemings met grense heen. Die Wwft is van toepassing wanneer daar 'n skakel na Nederland is, soos blyk uit bogenoemde uitspraak. Vir instellings wat onder die bestek van die Wwft val, is dit belangrik om te weet wie hul kliënte is, om aan die Nederlandse wetgewing te voldoen. Hierdie verpligting kan ook van toepassing wees op Oekraïense entiteite. Dit kan moeilik blyk te wees, omdat die Oekraïne nog nie sulke uitgebreide maatreëls teen finansiering van witwassery en finansiering teen terrorisme in werking gestel het soos wat Nederland gedoen het nie.

Die verslag van MONEYVAL toon egter aan dat Oekraïne stappe doen om geldwassery en finansiering van terroriste te bekamp. Oekraïne het 'n uitgebreide begrip van die risiko van geldwassery en finansiering van terroriste, wat 'n belangrike eerste stap is. Tog bevat die wetlike raamwerk nog 'n paar gebreke en onsekerhede wat aangespreek moet word. Die wydverspreide gebruik van kontant in die Oekraïne en die gepaardgaande groot skadu-ekonomie vorm die grootste bedreiging vir die Oekraïense samelewing. Oekraïne het beslis vordering gemaak met sy beleid teen geldwassery en finansiering van terrorisme, maar daar is nog ruimte vir verbetering. Die wetlike raamwerke van Nederland en Oekraïne groei stadig nader aan mekaar, wat dit uiteindelik vir Nederlandse en Oekraïense partye makliker sal maak om saam te werk. Tot dan is dit belangrik dat sulke partye bewus is van die Nederlandse en Oekraïense regsraamwerke en -werklikhede, ten einde te voldoen aan die maatreëls teen geldwassery en finansiering van terrorisme.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.