Kollektiewe eise in geval van massa skade

Begin die 1st vanaf Januarie 2020 tree die nuwe wet van Minister Dekker in werking. Die nuwe wet impliseer dat burgers en maatskappye wat groot verliese ly, saam kan dagvaar vir vergoeding van hul verliese. Massa skade is skade wat 'n groot groep slagoffers ly. Voorbeelde hiervan is fisiese skade wat veroorsaak word deur gevaarlike medisyne, finansiële skade wat deur motors gepeuter is of materiële skade wat veroorsaak word deur aardbewings as gevolg van gasproduksie. Van nou af kan sulke massa-skade gesamentlik aangespreek word.

In Nederland is dit vir baie jare moontlik om kollektiewe aanspreeklikheid in die hof te vestig (kollektiewe aksie). Die regter kon slegs onwettige dade bepaal; Vir die skadevergoeding moes al die slagoffers steeds met 'n individuele prosedure begin. In die praktyk is so 'n prosedure gewoonlik ingewikkeld, tydrowend en duur. In die meeste gevalle vergoed die koste en tyd verbonde aan 'n individuele prosedure nie die verliese nie.

Kollektiewe eise in geval van massa skade

Die moontlikheid bestaan ​​dat daar 'n kollektiewe skikking tussen 'n belangegroep en 'n beskuldigde party is, wat universeel in die hof verklaar word vir alle slagoffers op grond van die Wet op die Afhandeling van kollektiewe massa-eise (WCAM). Deur middel van 'n kollektiewe skikking kan 'n belangegroep 'n groep slagoffers help, byvoorbeeld om 'n skikking te bereik sodat hulle vergoed kan word vir hul verlies. As die party wat die skade veroorsaak nie saamwerk nie, sal die slagoffers egter met leë hande gelaat word. Die slagoffers moet dan afsonderlik hof toe gaan om skadevergoeding te eis op grond van artikel 3: 305a van die Nederlandse Burgerlike Wetboek.

Met die koms van die eerste wet op massaiseise in WAMCA op eerste Januarie 2020, is die moontlikhede van 'n kollektiewe aksie uitgebrei. Met ingang van die nuwe wet kan die regter skuldigbevinding aan kollektiewe skadevergoeding uitspreek. Dit beteken dat die hele saak in een gesamentlike prosedure besleg kan word. Op hierdie manier sal die partye duidelikheid kry. Die prosedure word dan vereenvoudig, bespaar tyd en geld, voorkom ook eindelose geding. Op hierdie manier kan 'n oplossing gevind word vir 'n groot groep slagoffers.

Die slagoffers en die partye is dikwels verward en onvoldoende ingelig. Dit beteken dat die slagoffers nie weet watter organisasies betroubaar is nie en watter belang hulle verteenwoordig nie. Op grond van die wettige beskerming van die slagoffers is die voorwaardes vir kollektiewe optrede verskerp. Nie elke belangegroep kan net 'n eis indien nie. Die interne organisasie en finansies van sodanige organisasie moet in orde wees. Voorbeelde van belangegroepe is Verbruikersvereniging, vereniging van aandeelhouers en spesiaal gevestigde organisasies vir 'n kollektiewe aksie.

Uiteindelik sal daar 'n sentrale register vir kollektiewe eise wees. Op hierdie manier kan die slagoffers en die (verteenwoordigende) belangegroepe besluit of hulle 'n kollektiewe aksie vir dieselfde geleentheid wil begin. Die Raad vir die Regbank is die houer van die sentrale register. Die register is toeganklik vir almal.

Die afhandeling van massaise is buitengewoon ingewikkeld vir alle partye wat betrokke is, daarom is dit raadsaam om regsondersteuning te kry. Die span van Law & More het 'n uitgebreide kundigheid en ervaring in die hantering en monitering van massa-aangeleenthede.

Deel