Voorwaardes in die konteks van familiehereniging

Voorwaardes in die konteks van familiehereniging

Wanneer 'n immigrant 'n verblyfpermit verkry, kry hy of sy ook die reg op gesinshereniging. Gesinshereniging beteken dat die familielede van die statushouer toegelaat word om na Nederland te kom. Artikel 8 van die Europese Konvensie vir Menseregte maak voorsiening vir die reg om gesinslewe te respekteer. Gesinshereniging het dikwels te make met die ouers, broers en susters of kinders van die immigrant. Die statushouer en sy of haar gesin moet egter aan 'n aantal voorwaardes voldoen.

Voorwaardes in die konteks van familiehereniging

Die referent

Die houer van die status word ook die borg genoem in die prosedure vir gesinshereniging. Die borg moet die aansoek om gesinshereniging binne drie maande nadat hy of sy 'n verblyfpermit verkry het, by die IND indien. Dit is belangrik dat die familielede reeds 'n gesin gevorm het voordat die immigrant na Nederland gereis het. In die geval van 'n huwelik of vennootskap, moet die immigrant aantoon dat die vennootskap blywend en eksklusief is en dat dit reeds voor immigrasie bestaan ​​het. Die houer van die status moet dus bewys dat gesinsvorming reeds voor sy of haar reis plaasgevind het. Die belangrikste bewysmiddel is amptelike dokumente, soos huweliksertifikate of geboortesertifikate. As die statushouer nie toegang tot hierdie dokumente het nie, kan 'n DNS-toets soms gevra word om die gesinsverband te bewys. Benewens die bewys van die gesinsverhouding, is dit belangrik dat die borg genoeg geld het om die familielid te onderhou. Dit beteken gewoonlik dat die statushouer die wettige minimum loon of 'n persentasie daarvan moet verdien.

Bykomende bepalings en voorwaardes

Bykomende voorwaardes geld vir spesifieke familielede. Gesinslede tussen 18 en 65 jaar moet 'n basiese burgerlike integrasie-eksamen slaag voordat hulle na Nederland kom. Dit word ook die burgerlike integrasievereiste genoem. Voor huwelike wat gekontrakteer is voordat die statushouer na Nederland gereis het, moet beide huweliksmaats die minimum ouderdom van 18 jaar bereik het. jarige ouderdom.

As die borg met sy of haar kinders wil herenig, is die volgende nodig. Kinders moet minderjarig wees op die oomblik dat die aansoek om gesinshereniging ingedien word. Kinders van 18 tot 25 jaar kan ook in aanmerking kom vir gesinshereniging met hul ouer as die kind altyd tot die gesin behoort het en steeds tot die gesin van die ouers behoort.

MVV

Voordat die IND toestemming verleen vir die gesin om na Nederland te kom, moet die familielede by die Nederlandse ambassade aanmeld. By die ambassade kan hulle aansoek doen vir 'n MVV. 'N MVV staan ​​vir' Machtiging voor Voorlopig Verblijf ', wat toestemming vir tydelike verblyf beteken. Wanneer die aansoek ingedien word, neem die werknemer by die ambassade die vingerafdrukke van die familielid. Hy of sy moet ook 'n paspoortfoto inhandig en onderteken. Die aansoek sal dan aan die IND gestuur word.

Die koste van die reis na die ambassade kan baie hoog wees en in sommige lande kan dit baie gevaarlik wees. Die borg kan dus ook aansoek doen vir die MVV by die IND vir sy of haar familielid (s). Dit word eintlik deur die IND aanbeveel. In so 'n geval is dit belangrik dat die borg 'n paspoortfoto neem van die familielid en 'n verklaring van antesedente wat deur die familielid onderteken is. Deur middel van 'n verklaring van antesedente verklaar die familielid dat hy of sy geen kriminele verlede het nie.

Besluit IND

Die IND sal kyk of u aansoek volledig is. Dit is die geval as u die besonderhede korrek ingevul het en al die nodige dokumente bygevoeg het. As die aansoek nie voltooi is nie, sal u 'n brief ontvang om die weglating reg te stel. Hierdie brief bevat instruksies oor die voltooiing van die aansoek en die datum waarop die aansoek voltooi moet wees.

Sodra die IND al die dokumente en die resultate van enige ondersoeke ontvang het, sal dit nagaan of u aan die voorwaardes voldoen. In alle gevalle sal die IND op grond van 'n individuele beoordeling van belange beoordeel of daar 'n gesins- of gesinslewe is waarop Artikel 8 EVRM van toepassing is. U sal dan 'n besluit oor u aansoek ontvang. Dit kan 'n negatiewe besluit of 'n positiewe besluit wees. In die geval van 'n negatiewe besluit, verwerp die IND die aansoek. As u nie saamstem met die besluit van die IND nie, kan u beswaar maak teen die besluit. Dit kan gedoen word deur 'n kennisgewing van beswaar aan die IND te stuur waarin u verduidelik waarom u nie met die besluit saamstem nie. U moet hierdie beswaar binne vier weke na die datum van die IND se besluit indien.

In die geval van 'n positiewe besluit, word die aansoek om gesinshereniging goedgekeur. Die familielid mag na Nederland kom. Hy of sy kan die MVV afhaal by die ambassade soos aangedui op die aansoekvorm. Dit moet binne drie maande na die positiewe besluit gedoen word en dikwels moet daar 'n afspraak gemaak word. Die werknemer van die ambassade plak die MVV op die paspoort. Die MVV is 3 dae geldig. Die familielid moet dan binne hierdie 90 dae na Nederland reis en aanmeld by die ontvangslokasie in Ter Apel.

Is u 'n immigrant en het u hulp nodig of het u vrae oor hierdie prosedure? Ons advokate help u graag. Kontak asseblief Law & More.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.