Prosedure vir assessering van skadevergoeding

Prosedure vir assessering van skadevergoeding

Die hofuitsprake bevat dikwels bevele vir een van die partye om skadevergoeding te betaal wat deur die staat bepaal is. Die partye by die verrigtinge vorm dus die basis van 'n nuwe prosedure, naamlik die prosedure vir die beoordeling van skadevergoeding. In daardie geval is die partye egter nie terug op die vierkant nie. In werklikheid kan die prosedure vir die assessering van skade beskou word as 'n voortsetting van die hoofgeding, wat slegs ten doel het om die skade-items en die omvang van die vergoeding wat betaal moet word, te bepaal. Hierdie prosedure kan byvoorbeeld handel oor die vraag of 'n sekere skade-item in aanmerking kom vir vergoeding of tot watter mate die vergoedingsverpligting verminder word weens omstandighede van die kant van die beseerde. In hierdie opsig verskil die prosedure vir die assessering van skade van die hoofgeding, met betrekking tot die bepaling van die basis van aanspreeklikheid en dus die toekenning van vergoeding.

Prosedure vir assessering van skadevergoeding

As die basis van aanspreeklikheid in die hoofgeding vasgestel is, kan die howe die partye verwys na die prosedure vir die beoordeling van die skadevergoeding. So 'n verwysing hoort egter nie altyd onder die moontlikhede van die regter in die hoofsaak nie. Die basiese beginsel is dat die regter in beginsel die skade self moet skat in die vonnis waarin hy vergoed word. Slegs as die skade-assessering nie in die hoofverrigtinge moontlik is nie, byvoorbeeld omdat dit toekomstige skade gaan of omdat verdere ondersoek nodig is, kan die regter in die hoofgeding van hierdie beginsel afwyk en die partye verwys na die prosedure vir die assessering van skade. Daarbenewens kan die prosedure vir die assessering van skade slegs van toepassing wees op wettige verpligtinge om skadevergoeding te betaal, soos by verstek of skadevergoeding. Daarom is die prosedure vir die assessering van skade nie moontlik as dit kom by die verpligting om skadevergoeding te betaal wat voortspruit uit 'n regshandeling soos 'n ooreenkoms nie.

Die moontlikheid van 'n aparte maar daaropvolgende skade-assesseringsprosedure hou verskeie voordele in

Die verdeling tussen die hoof- en die volgende skadebepalingsprosedure maak dit moontlik om eers die kwessie van aanspreeklikheid te bespreek sonder om ook die omvang van die skade aan te spreek en aansienlike koste aan te gaan om dit te staaf. Dit kan immers nie uitgesluit word dat die regter die aanspreeklikheid van die ander party sal verwerp nie. In daardie geval sou die bespreking oor die omvang van die skade en die koste daarvoor tevergeefs gewees het. Daarbenewens is dit moontlik dat die partye daarna 'n buite-hoflike ooreenkoms bereik oor die bedrag van die vergoeding, indien aanspreeklikheid deur die hof bepaal is. In daardie geval word die koste en moeite van die aanslag gespaar. 'N Ander belangrike voordeel vir die eiser lê in die bedrag van die regskoste. Wanneer die eiser in die hoofsaak slegs oor die aanspreeklikheidskwessie geding, word die koste van die verrigtinge gekoppel aan 'n eis van onbepaalde waarde. Dit lei tot laer koste as indien 'n aansienlike bedrag vergoeding onmiddellik in die hoofgeding geëis word.

Alhoewel die skade-assesseringsprosedure gesien kan word as 'n voortsetting van die hoofgeding, moet dit as 'n onafhanklike prosedure begin word. Dit word gedoen deur die skadeverklaring aan die ander party oor te dra. Die wetlike vereistes wat ook aan 'n dagvaarding gestel word, moet oorweeg word. Inhoudelik bevat die skadeverklaring “die verloop van die skade waarvoor die likwidasie geëis word, word in besonderhede gespesifiseer”, met ander woorde 'n oorsig van die geëisde skade-items. In beginsel is dit nie nodig om die vergoeding terug te eis of die presiese bedrag vir elke skade-item aan te dui nie. Die regter sal immers die skade onafhanklik moet skat op grond van die beweerde feite. Die gronde vir die eis moet egter in die skadeverklaring gespesifiseer word. Die skadeverklaring wat opgestel is, is in beginsel nie bindend nie en dit is moontlik om nuwe items by te voeg, selfs nadat die skadeverklaring beteken is.

Die verdere verloop van die skadebeoordelingsprosedure is soortgelyk aan die gewone hofprosedure. Daar is byvoorbeeld ook die gewone verandering van gevolgtrekking en 'n verhoor in die hof. Bewyse of kundige verslae kan ook in hierdie prosedure aangevra word, en hofkoste sal weer gehef word. Dit is noodsaaklik dat die verweerder 'n prokureur in hierdie proses moet instel. As die verweerder nie in die skadebeoordelingsprosedure verskyn nie, kan wanbetaling gegee word. As dit kom by die finale vonnis, waarin gelas kan word om alle vorme van vergoeding te betaal, geld die gewone reëls ook. Die uitspraak in die skadebeoordelingsprosedure bied ook 'n afdwingbare titel en het tot gevolg dat die skade bepaal of besleg is.

Dit is raadsaam om 'n advokaat te raadpleeg as dit kom by die prosedure vir die assessering van skade. In die geval van die verweerder is dit selfs nodig. Dit is nie vreemd nie. Die leerstelling van skade-assessering is immers baie uitgebreid en ingewikkeld. Het u te make met 'n verliesberaming of wil u meer inligting hê oor die prosedure vir die assessering van skade? Kontak die prokureurs van Law & More. Law & More prokureurs is kundiges in die prosesreg en assessering van skade en bied u graag regsadvies of hulp tydens die eisprosedure.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.