Bepaling van die waarde van die onderneming: hoe doen jy dit?

Wat is u besigheid werd? As u die onderneming se sake wil aanskaf, verkoop of bloot wil weet, is dit nuttig om die antwoord op hierdie vraag te ken. Per slot van rekening, hoewel die waarde van 'n onderneming nie dieselfde is as die finale prys wat eintlik betaal word nie, is dit die beginpunt in die onderhandelinge oor die prys. Maar hoe kom u by die antwoord op hierdie vraag? Daar is 'n aantal verskillende metodes. Die belangrikste metodes word hieronder bespreek.

Bepaling van die waarde van die onderneming: hoe doen jy dit?

Bepaling van die netto batewaarde. Die netto batewaarde is die waarde van die onderneming se ekwiteit en kan bereken word deur die waarde van alle bates, soos geboue, masjinerie, voorraad en kontant, minus alle laste of skuld, af te trek. Op grond van hierdie berekening kan daar bepaal word wat 'n maatskappy nou eintlik werd is. Nietemin bied hierdie metode van waardasie nie altyd 'n volledige beeld nie. Die veranderende balansstaat is immers die basis van hierdie intrinsieke waardasie. Daarbenewens bevat die maatskappy se balansstaat nie altyd alle bates soos kennis, kontrakte en kwaliteit van personeel nie, en dit bevat ook nie altyd alle finansiële verpligtinge soos huur- en huurkontrakte nie. Hierdie metode is dus slegs 'n momentopname wat niks meer sê oor die vordering in die verlede of die moontlike toekomsperspektief van die onderneming nie.

Bepaling van die winsgewendheidswaarde. Die winsgewendheidswaarde is 'n ander manier waarop die waarde van die onderneming bepaal kan word. In teenstelling met die vorige metode, neem hierdie berekeningsmetode (die winsvlak in) die toekoms in ag. Om die waarde van u onderneming volgens hierdie metode te bepaal, moet u eers vasstel die winsvlak en dan die winsgewendheidsvereiste. U bepaal die winsvlak op grond van die netto wins van die onderneming, met inagneming van die winsontwikkeling in die verlede en die verwagtinge vir die toekoms. Dan deel jy die wins deur die vereiste opbrengs op ekwiteit. Hierdie opbrengskoers is dikwels gebaseer op die rente op 'n langtermyn risikovrye belegging plus 'n toeslag vir sektor- en bedryfsrisiko. In die praktyk word hierdie metode die meeste gebruik. Desondanks neem hierdie metode nie voldoende rekening met die finansieringstruktuur van die onderneming en die teenwoordigheid van die ander bates nie. Met hierdie metode kan die beleggingsrisiko ook nie van die finansieringsrisiko geskei word nie.

Verdiskonteerde kontantvloei-metode. Die beste prentjie van die waarde van die onderneming word verkry deur die volgende metode te bereken, ook die DFC-metode genoem. Die DFC-metode is immers gebaseer op kontantvloei en kyk na die ontwikkeling daarvan in die toekoms. Die onderliggende idee is dat die onderneming slegs sy verpligtinge sal kan nakom as daar voldoende fondse inkom en dat die resultate uit die verlede geen waarborg vir die toekoms is nie. Daarom lê die banke ook baie waarde aan die waardasie van 'n maatskappy volgens hierdie DFC-metode. Die waardasie volgens hierdie metode is egter kompleks. Om 'n goeie beeld te vorm van die wins wat u in die toekoms met die onderneming kan maak, is dit belangrik om alle toekomstige kontantvloeie te karteer. Vervolgens moet die inkomende kontantvloei met die uitgaande kontantvloei vereffen word. Uiteindelik word die resultaat verdiskonteer met behulp van die gemiddelde gemiddelde koste van kapitaal (WACC) en die waarde van die onderneming volg.

Hier is drie maniere bespreek om die waarde van die onderneming te bepaal. As ons terugkeer na die inleidende vraag, is die antwoord daarop dus nie ondubbelsinnig nie. Boonop lei elke metode tot 'n ander eindresultaat. Waar die een metode slegs na 'n momentopname kyk en bepaal dat 'n onderneming 'n miljoen werd is, kyk die ander metode hoofsaaklik na die toekoms en verwag dat dieselfde maatskappy een en 'n half miljoen sal waardeer. Dit lyk logies om die metode met die hoogste waardasie te kies. Dit is egter nie altyd die beste metode vir u onderneming nie en die waardasie word in die meeste gevalle op maat gemaak. Daarom is dit verstandig om 'n professionele persoon te betrek en advies te kry oor u regsposisie voordat u 'n koop- of verkoopproses aangaan. Law & MoreProkureurs is kundiges op die gebied van ondernemingsreg en gee graag advies, maar ook allerhande ander hulp tydens u proses, soos die opstel en evaluering van kontrakte, behoorlike omsigtigheid en deelname aan die onderhandelinge.

Deel