Ontslag van 'n maatskappydirekteur

Ontslag van 'n maatskappydirekteur

Dit gebeur soms dat 'n direkteur van 'n maatskappy ontslaan word. Die manier waarop die ontslag van die direkteur kan geskied, hang af van sy regsposisie. Daar kan twee soorte direkteure binne 'n maatskappy onderskei word: statutêre en titulêre direkteure.

Die onderskeid

A statutêre direkteur het 'n spesiale regsposisie binne 'n maatskappy. Aan die een kant is hy 'n amptelike direkteur van die maatskappy, aangestel deur die Algemene Vergadering van Aandeelhouers of deur die Raad van Toesig op grond van die wet of statute en is as sodanig gemagtig om die maatskappy te verteenwoordig. Aan die ander kant word hy aangestel as 'n werknemer van die onderneming op grond van 'n dienskontrak. 'N Statutêre direkteur is in diens van die onderneming, maar hy is nie 'n' normale 'werknemer nie.

Ontslag van 'n maatskappydirekteur

Anders as die statutêre direkteur, het a titelregisseur is nie 'n amptelike direkteur van die maatskappy nie en hy is slegs 'n direkteur, want dit is die naam van sy pos. Dikwels word 'n titulêre direkteur ook 'bestuurder' of 'vise-president' genoem. 'N Titeldirekteur word nie deur die Algemene Vergadering van Aandeelhouers of deur die Raad van Raad benoem nie en hy is nie outomaties gemagtig om die maatskappy te verteenwoordig nie. Hy kan hiervoor gemagtig word. 'N Titeldirekteur word deur die werkgewer aangestel en is dus 'n' gewone 'werknemer van die onderneming.

Metode van ontslag

Vir 'n statutêre direkteur om wettiglik ontslaan te word, moet beide sy korporatiewe en diensverhouding beëindig word.

Vir die beëindiging van die korporatiewe verhouding is 'n wettig geldige besluit deur die Algemene Vergadering van Aandeelhouers of die Raad van Toesig voldoende. Per slot van rekening kan elke statutêre direkteur kragtens die wet altyd geskors en ontslaan word deur 'n instansie wat gemagtig is om aan te stel. Voordat die direkteur ontslaan word, moet 'n advies van die ondernemingsraad gevra word. Daarbenewens moet die maatskappy 'n redelike grond vir ontslag hê, soos 'n sake-ekonomiese rede wat die pos oortollig maak, 'n ontwrigte diensverhouding met die aandeelhouers of die onbevoegdheid van die direkteur vir werk. Ten slotte moet die volgende formele vereistes nagekom word in die geval van ontslag ingevolge die ondernemingsreg: die geldige samekoms van die Algemene Vergadering van Aandeelhouers, die moontlikheid dat 'n direkteur deur die Algemene Vergadering van Aandeelhouers aangehoor word en die Algemene Vergadering van Aandeelhouers in kennis gestel word van die ontslagbesluit.

Vir die beëindiging van die diensverhouding moet 'n maatskappy normaalweg 'n redelike grond vir ontslag hê en die UWV of die hof sal bepaal of so 'n redelike grond teenwoordig is. Slegs dan kan die werkgewer die dienskontrak met die werknemer beëindig. 'N Uitsondering op hierdie prosedure is egter van toepassing op 'n statutêre direkteur. Alhoewel 'n redelike grond nodig is vir die ontslag van die statutêre direkteur, is die toets vir voorkomende ontslag nie van toepassing nie. Daarom is die vertrekpunt vir die statutêre direkteur dat die beëindiging van sy korporatiewe verhouding in beginsel ook lei tot die beëindiging van sy diensverhouding, tensy 'n kansellasieverbod of ander ooreenkomste van toepassing is.

Anders as 'n statutêre direkteur, is a titelregisseur is slegs 'n werknemer. Dit beteken dat die 'normale' ontslagreëls op hom van toepassing is en hy geniet dus beter beskerming teen 'n ontslag as 'n statutêre direkteur. Die redes waarom die werkgewer met die ontslag moet voortgaan, word, in die geval van die titeldirekteur, vooraf getoets. As 'n maatskappy 'n titeldirekteur wil ontslaan, is die volgende situasies moontlik:

  • ontslag deur onderlinge toestemming
  • ontslag deur 'n ontslagpermit van die UWV
  • onmiddellike ontslag
  • ontslag deur die distrikshof

Opposisie teen ontslag

As 'n maatskappy geen redelike gronde vir ontslag het nie, kan die statutêre direkteur 'n hoë billike vergoeding eis, maar, anders as die titeldirekteur, kan hy nie 'n herstel van die dienskontrak eis nie. Boonop is die statutêre direkteur, net soos 'n gewone werknemer, geregtig op 'n oorgangsbetaling. In die lig van sy spesiale posisie en in teenstelling met die posisie van die titeldirekteur, kan die statutêre direkteur op beide formele en substantiewe gronde die beslissing om ontslag teenstaan.

Die wesenlike gronde het betrekking op die redelikheid van die ontslag. Die direkteur kan argumenteer dat die ontslagbesluit nietig verklaar moet word weens die oortreding van redelikheid en billikheid in die lig van wat wettiglik bepaal word oor die beëindiging van 'n dienskontrak en wat die partye ooreengekom het. So 'n argument van 'n statutêre direkteur lei egter selde tot sukses. 'N Beroep op 'n moontlike formele afwyking van die beslissing om ontslag het vir hom 'n groter kans op sukses.

Die formele gronde handel oor die besluitnemingsproses binne die Algemene Aandeelhouersvergadering. As dit blyk dat die formele reëls nie gevolg is nie, kan 'n formele fout lei tot die kansellasie of nietigverklaring van die besluit van die Algemene Aandeelhouersvergadering. As gevolg hiervan kan die statutêre direkteur beskou word as nooit ontslaan nie en kan die maatskappy met 'n aansienlike loon eis gekonfronteer word. Om dit te voorkom, is dit dus belangrik dat die formele vereistes van die ontslagbesluit nagekom word.

At Law & More, verstaan ​​ons dat die ontslag van 'n direkteur 'n groot impak kan hê op die maatskappy sowel as op die direkteur self. Daarom handhaaf ons 'n persoonlike en doeltreffende benadering. Ons prokureurs is kundiges op die gebied van arbeids- en ondernemingsreg en kan u dus regsondersteuning bied tydens hierdie proses. Wil u dit graag hê? Of het u ander vrae? Kontak dan Law & More.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.