Egskeiding en ouerlike toesig. Wat moet u weet?

Egskeiding en ouerlike toesig. Wat moet u weet?

Is u getroud of het u 'n geregistreerde vennootskap? In daardie geval is ons wet gebaseer op die beginsel van versorging en opvoeding van die kinders deur albei ouers, volgens artikel 1: 247 BW. Sowat 60,000 1 kinders word jaarliks ​​van hul ouers afgeskei van egskeiding. Selfs na die egskeiding is die kinders egter geregtig op gelyke versorging en opvoeding deur beide ouers en deur die ouers wat gesamentlike toesig het, gaan hulle voort om hierdie gesag gesamentlik uit te oefen volgens Artikel 251: XNUMX van die Burgerlijke Wetboek. Anders as in die verlede, bly die ouers dus toesig oor gesamentlike ouerlike gesag.

Egskeiding en ouerlike toesig. Wat moet u weet?

Bewaring van ouers kan beskryf word as die hele regte en verpligtinge wat ouers het ten opsigte van die opvoeding en versorging van hul minderjarige kinders en hou verband met die volgende aspekte: die persoon van die minderjarige, die administrasie van sy bates en die verteenwoordiging in siviele dade in beide en buite-oordeelkundig. Meer spesifiek handel dit oor die ouers se verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van die persoonlikheid, geestelike en liggaamlike welstand en veiligheid van die kind, wat die gebruik van geestelike of fisieke geweld belemmer. Daarbenewens bevat toesig sedert 2009 ook die verpligting van die ouer om die ontwikkeling van die band tussen die kind en die ander ouer te verbeter. Die wetgewer beskou dit in die beste belang van die kind om persoonlike kontak met albei ouers te hê.

Nietemin is situasies denkbaar dat die voortsetting van die ouerlike gesag van en dus persoonlike kontak met een van die ouers na die egskeiding nie moontlik of wenslik is nie. Daarom bevat artikel 1: 251 bis van die Burgerlijk Wetboek, met uitsondering op die beginsel, die moontlikheid om die hof te versoek om die gesamentlike toesig van die kind na 'n egskeiding aan een ouer toe te ken. Aangesien dit 'n buitengewone situasie is, gee die hof ouerlike gesag slegs om twee redes:

  1. as daar 'n onaanvaarbare risiko bestaan ​​dat die kind tussen die ouers vasgevang of verlore gaan, en daar word nie verwag dat voldoende verbetering in die afsienbare toekoms sal plaasvind nie, of
  2. indien anders in die beste belang van die kind andersins 'n toesig oor bewaring nodig is.

Die eerste maatstaf

Die eerste maatstaf is in die regspraak ontwikkel en die beoordeling van die vraag of daar aan hierdie kriterium voldoen word, is baie kasuïsties. Byvoorbeeld, die gebrek aan goeie kommunikasie tussen die ouers en die eenvoudige versuim om aan die reëling vir ouerlike toegang te voldoen, beteken nie dat die ouerlike gesag in die beste belang van die kind aan een van die ouers toegeken moet word nie. [1] Terwyl versoeke om die verwydering van gesamentlike toesig en die toekenning van alleenversorging aan een van die ouers in gevalle waar enige vorm van kommunikasie heeltemal afwesig was [2], was daar waarskynlik ernstige gesinsgeweld, bekruiping, dreigemente [3] of waarin die sorgsame ouer stelselmatig gefrustreer is met die ander ouer [4]. Wat die tweede maatstaf betref, moet die redenasie gestaaf word deur voldoende feite dat ouerhoof van eenkop in die beste belang van die kind nodig is. 'N Voorbeeld van hierdie maatstaf is die situasie waarin belangrike besluite oor die kind geneem moet word en dat die ouers nie binne die afsienbare toekoms oor die kind kan konsulteer nie en dat die besluitneming toereikend en vinnig kan plaasvind. strydig met die belange van die kind. [5] In die algemeen is die regter huiwerig om gesamentlike toesig in eenhoofsbewaring te omskep, beslis in die eerste periode na die egskeiding.

Wil u alleen gesag hê oor u kinders na u egskeiding? In so 'n geval, moet u 'n saak instel deur 'n versoek om ouerlike gesag by die hof te bekom, in te dien. Die versoekskrif moet 'n rede bevat waarom u slegs toesig oor die kind wil hê. 'N Prokureur word benodig vir hierdie prosedure. U advokaat berei die versoek voor, bepaal watter addisionele dokumente hy moet insluit en dien die versoek by die hof in. As 'n versoek om alleenlike toesig ingedien is, sal die ander ouer of ander belangstellendes die geleentheid kry om op hierdie versoek te reageer. Sodra u by die hof was, kan die prosedure rakende die toestaan ​​van ouerlike gesag 'n lang tyd duur: 'n minimum van drie maande tot meer as een jaar, afhangende van die kompleksiteit van die saak.

In ernstige konflikgevalle sal die regter die Raad op Kindersorg en Beskerming versoek om 'n ondersoek uit te voer en advies uit te reik (art. 810, paragraaf 1, DCCP). As die raad op versoek van die regter 'n ondersoek inisieer, sal dit per definisie 'n vertraging in die verrigtinge tot gevolg hê. Die doel van so 'n ondersoek deur die Raad op Kindersorg en Beskerming is om ouers te ondersteun in die oplossing van hul konflik oor toesig in die beste belang van die kind. Slegs as dit binne 4 weke nie tot resultate lei nie, sal die raad voortgaan om die nodige inligting in te samel en advies uit te reik. Daarna kan die hof die versoek om ouerlike gesag toestaan ​​of verwerp. Die regter gee gewoonlik die versoek toe as hy van mening is dat aan die voorwaardes vir die versoek voldoen is, daar geen beswaar teen die versoek om toesig is nie en die toesig in die beste belang van die kind is. In ander gevalle sal die regter die versoek van die hand wys.

At Law & More ons verstaan ​​dat egskeiding 'n emosioneel moeilike tyd vir u is. Terselfdertyd is dit verstandig om na te dink oor ouerlike gesag oor u kinders. 'N Goeie begrip van die situasie en die opsies is belangrik. Law & More kan u help om u regsposisie te bepaal en, indien verkies, die aansoek om enkelouergesag van u hande te neem. Herken u uself in een van die situasies hierbo beskryf, wil u die enigste ouer wees wat toesig hou oor u kind of het u enige ander vrae? Kontak die prokureurs van Law & More.

[1] HR 10 september 1999, ECLI: NL: HR: 1999: ZC2963; HR 19 April 2002, ECLI: NL: PHR: 2002: AD9143.

[2] HR 30 september 2011, ECLI: NL: HR: 2011: BQ8782.

[3] Hof 's-Hertogenbosch 1 maart 2011, ECLI: NL: GHSGR: 2011: BP6694.

[4] HR 9 juli 2010 ECLI: NL: HR: 2010: BM4301.

[5] Hof Amsterdam 8 Augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3228.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.