Egskeiding in 10 stappe

Egskeiding in 10 stappe

Dit is moeilik om te besluit of u gaan skei. Nadat u besluit het dat dit die enigste oplossing is, begin die proses regtig. Baie dinge moet gereël word en dit sal ook 'n emosionele moeilike periode wees. Om u op pad te help, gee ons 'n oorsig van al die stappe wat u tydens 'n egskeiding moet neem.

Egskeiding in 10 stappe

Stap 1: Kennisgewing van egskeiding

Dit is belangrik dat u eers vir u maat sê dat u wil skei. Hierdie kennisgewing word dikwels ook die egskeidingskennisgewing genoem. Dit is verstandig om persoonlik hierdie kennisgewing aan u maat te gee. Hoe moeilik dit ook al mag wees, is dit goed om met mekaar daaroor te praat. Op hierdie manier kan u verduidelik waarom u tot hierdie besluit gekom het. Probeer om mekaar nie te blameer nie. Dit is en bly 'n moeilike besluit vir julle albei. Dit is belangrik dat u probeer om goeie kommunikasie te handhaaf. Verder is dit goed om spanning te vermy. Op hierdie manier kan u voorkom dat u egskeiding 'n egskeiding word.

As u goed met mekaar kan kommunikeer, kan u ook saam skei. Dit is belangrik dat u 'n advokaat in diens neem om u deur hierdie tydperk te lei. As die kommunikasie met u maat goed is, kan u een prokureur saam gebruik. As dit nie die geval is nie, sal elke party sy eie advokaat moet huur.

Stap 2: Roep 'n advokaat / bemiddelaar in

'N Egskeiding word deur die regter uitgespreek en slegs advokate kan 'n egskeidingsversoek by die hof indien. Of u 'n advokaat of bemiddelaar moet kies, hang af van die manier waarop u wil skei. In bemiddeling kies u om deur een advokaat / bemiddelaar vergesel te word. As u en u maat elkeen u eie prokureur gebruik, sal u aan weerskante van die proses wees. In daardie geval sal die verrigtinge ook langer duur en sal dit meer koste meebring.

Stap 3: Belangrike data en dokumente

Vir 'n egskeiding is 'n aantal persoonlike inligting oor u, u lewensmaat en kinders belangrik. Byvoorbeeld, 'n huweliksertifikaat, geboortesertifikate van die kinders, BRP-uittreksels uit die munisipaliteit, uittreksels uit die wettige toesigregister en enige huweliksvoorwaardes. Dit is die belangrikste persoonlike besonderhede en dokumente wat nodig is om 'n egskeidingsproses te begin. As u in u spesifieke situasie meer dokumente of inligting benodig, sal u advokaat u daarvan in kennis stel.

Stap 4: Bates en skuld

Dit is belangrik dat u alle bates en skuld van u en u maat tydens die egskeiding in kaart bring en die stawende dokumente afhaal. U kan byvoorbeeld dink aan die titelakte van u huis en die notariële verbandakte. Die volgende finansiële dokumente kan ook belangrik wees: kapitaalversekeringspolisse, annuïteitspolisse, beleggings, bankstate (uit spaar- en bankrekeninge) en inkomstebelastingopgawes van onlangse jare. Verder moet 'n lys van huishoudelike besittings opgestel word waarin u aandui wie wat sal ontvang.

Stap 5: Ondersteuning vir kinders

Afhangend van u finansiële situasie, sal kinder- of huweliksondersteuning waarskynlik ook betaal moet word. Om dit te kan bepaal, moet die inkomstedata en vaste uitgawes van beide partye hersien word. Op grond van hierdie gegewens kan u prokureur / bemiddelaar 'n onderhoudsberekening doen.

Stap 6: Pensioen

'N Egskeiding kan ook gevolge hê vir u pensioen. Om dit te kan bepaal, is dokumente nodig wat alle pensioenregte wat u en u maat opgebou het, toon. Vervolgens kan u en u (eks) maat reëlings tref rakende die verdeling van die pensioen. U kan byvoorbeeld kies tussen die statutêre gelykmaking of die omskakelingsmetode. U pensioenfonds kan u help om die regte keuse te maak.

Stap 7: Ouerskapplan

As u en u (eks) maat ook kinders het, is u verplig om saam 'n ouerplan op te stel. Hierdie ouerplan word saam met die egskeidingsversoek by die hof ingedien. In hierdie plan sal u saam ooreenkomste neerlê oor:

  • Die manier waarop u die sorg- en ouertake verdeel;
  • die manier waarop julle mekaar inlig en raadpleeg oor belangrike gebeure vir die kinders en oor die bates van minderjarige kinders;
  • die koste van die versorging en opvoeding van minderjarige kinders.

Dit is belangrik dat die kinders ook betrokke is by die opstel van die ouerskapplan. U prokureur kan moontlik saam met u 'n ouerplan vir u opstel. Op hierdie manier kan u seker wees dat die ouerskapplan aan al die vereistes van die hof voldoen.

Stap 8: Dien die petisie in

Wanneer alle ooreenkomste gesluit is, sal u gesamentlike prokureur of u vennoot se prokureur 'n versoekskrif vir egskeiding voorberei en dit by die hof indien. In 'n eensydige egskeiding sal die ander party 'n tydperk gegee word om hul saak aan te spreek en dan word 'n hofsitting geskeduleer. As u gekies het vir 'n gesamentlike egskeiding, sal u advokaat die petisie indien en in die meeste gevalle is 'n hofsitting nie nodig nie.

Stap 9: Mondelinge verrigtinge

Tydens mondelinge verrigtinge moet die partye saam met hul prokureur verskyn. Tydens die mondelinge verhoor kry die partye die geleentheid om hul verhaal te vertel. Die regter sal ook die geleentheid kry om vrae te stel. As die regter van mening is dat hy genoeg inligting het, sal hy die verhoor beëindig en aandui binne watter termyn hy sal beslis.

Stap 10: Die egskeidingsbesluit

Sodra die regter die egskeidingsbesluit uitgespreek het, kan u binne drie maande na die besluit appelleer as u nie met die beslissing saamstem nie. Na drie maande word die beslissing onherroeplik en kan die egskeiding in die burgerlike register geregistreer word. Eers dan is die egskeiding finaal. As u nie vir die periode van drie maande wil wag nie, kan u en u maat 'n akte van ondertekening onderteken wat u prokureur sal opstel. Hierdie dokument dui aan dat u saamstem met die egskeidingsbesluit en dat u nie appelleer nie. U hoef dan nie vir die periode van drie maande te wag nie en kan onmiddellik die egskeidingsbesluit in die Burgerregister registreer.

Het u hulp nodig met u egskeiding of het u vrae oor die egskeidingsprosedures? Kontak dan die gespesialiseerde familieregprokureurs at Law & More. By Law & More, ons verstaan ​​dat die egskeiding en die daaropvolgende gebeure 'n groot invloed op u lewe kan hê. Daarom neem ons 'n persoonlike benadering. Ons prokureurs kan u ook help in enige verrigtinge. Die prokureurs by Law & More is kundiges op die gebied van persoonlike en familiereg en sal u graag, moontlik saam met u maat, deur die egskeidingsproses kan lei.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.