Egskeiding met kinders

Egskeiding met kinders

As u geskei word, verander daar baie in u gesin. As u kinders het, sal die gevolge van 'n egskeiding ook baie groot wees. Veral jonger kinders kan dit moeilik vind as hul ouers van mekaar skei. In alle gevalle is dit belangrik dat die kinders se stabiele tuisomgewing so min as moontlik benadeel word. Dit is belangrik en selfs 'n wetlike verpligting om na die egskeiding ooreenkomste met die kinders te maak oor die gesinslewe. Die mate waarin dit saam met die kinders gedoen kan word, hang natuurlik van die ouderdom van die kinders af. Egskeiding is ook 'n emosionele proses vir kinders. Kinders is dikwels lojaal teenoor albei ouers en sal dikwels nie hul ware gevoelens tydens 'n egskeiding uitspreek nie. Daarom verdien hulle ook spesiale aandag.

Vir jong kinders sal dit aanvanklik nie heeltemal duidelik wees wat 'n egskeiding vir hulle sal beteken nie. Dit is egter belangrik dat die kinders moet weet waar hulle staan ​​en dat hulle na die egskeiding hul mening kan gee oor hul lewensituasie. Natuurlik is dit die ouers wat uiteindelik 'n besluit moet neem.

Egskeiding met kinders

Ouerskapsplan

Ouers wat van mekaar skei, word gereeld deur die wet verplig om 'n ouerplan op te stel. Dit is in elk geval verpligtend vir ouers wat getroud is of in 'n geregistreerde vennootskap is (met of sonder gesamentlike toesig) en vir saamlewende ouers wat gesamentlike toesig het. 'N Ouerskapsplan is 'n dokument waarin ouers ooreenkomste opneem vir die uitoefening van hul ouerskap.

In elk geval moet die ouerplan ooreenkomste bevat oor:

  • hoe u die kinders betrek het by die opstel van die ouerplan;
  • hoe u die sorg en opvoeding verdeel (sorgregulering) of hoe u met die kinders omgaan (toegangsregulering);
  • hoe en hoe gereeld u mekaar inligting oor u kind gee;
  • hoe om saam besluite te neem oor belangrike onderwerpe, soos skoolkeuse;
  • die koste van versorging en opvoeding (kinderonderhoud).

Daarbenewens kan ouers ook kies om ander afsprake by die ouerskapsplan in te sluit. Byvoorbeeld, wat u as ouers belangrik vind in die opvoeding, sekere reëls (slaaptyd, huiswerk) of sienings oor straf. Ooreenkomste oor kontak met albei gesinne kan ook by die ouerplan ingesluit word.

Regulering van sorg of kontakreëlings

Deel van die ouerplan is die sorgregulering of die kontakregulasie. Ouers wat gesamentlike ouerlike gesag het, kan oor 'n versorgingsreëling ooreenkom. Hierdie regulasies bevat ooreenkomste oor hoe ouers die sorg- en opvoedingstake verdeel. As slegs een ouer ouerlike gesag het, word dit 'n kontakreëling genoem. Dit beteken dat die ouer wat nie ouerlike gesag het nie, die kind kan sien, maar dat die ouer nie verantwoordelik is vir die versorging en opvoeding van die kind nie.

Stel 'n ouerskapsplan op

In die praktyk gebeur dit dikwels dat ouers nie in staat is om ooreenkomste oor die kinders te maak nie en dit dan in 'n ouerskapsplan op te neem. As u na die egskeiding nie met u gewese maat oor die ouerskap kan ooreenkom nie, kan u die hulp van ons ervare prokureurs of bemiddelaars inroep. Ons help u graag om raad te gee en 'n ouerplan op te stel.

Pas ouerskapsplan aan

Dit is gebruiklik dat die ouerskapsplan na 'n aantal jare aangepas moet word. Immers, kinders ontwikkel voortdurend en die situasies wat daarmee verband hou, kan verander. Dink byvoorbeeld aan die situasie dat een van die ouers werkloos raak, huis toe verhuis, ens. Dit kan dus verstandig wees om vooraf saam te stem dat die ouerskapsplan byvoorbeeld elke twee jaar hersien en aangepas word indien nodig.

onderhoud

Het u kinders by u maat en is u besig om op te breek? Dan bly u onderhoudsplig om u kinders te versorg. Dit maak nie saak of u getroud is of eksklusief saam met u eksmaat gewoon het nie. Elke ouer is verplig om ook sy of haar kinders finansieel te versorg. As die kinders meer by u eksmaat woon, sal u moet bydra tot die onderhoud van die kinders. U het 'n onderhoudsverpligting. Die verpligting om kinders te onderhou, word kinderondersteuning genoem. Onderhoud van kinders duur voort totdat die kinders 21 jaar oud is.

Minimum kinderonderhoud

Die minimum kinderonderhoud is 25 euro per kind per maand. Hierdie bedrag kan slegs toegepas word as die skuldenaar 'n minimum inkomste het.

Maksimum kinderonderhoud

Daar is geen maksimum bedrag vir kinderonderhoud nie. Dit hang af van die inkomste van beide ouers en die behoeftes van die kind. Die onderhoud sal nooit hoër wees as hierdie behoefte nie.

Indeksering van kinderonderhoud

Die bedrag van die kinderonderhoud styg elke jaar. Die Minister van Justisie bepaal elke jaar met watter persentasie die kinderonderhoud styg. In die praktyk word dit indeksering van onderhoud genoem. Indeksering is verpligtend. Die persoon wat onderhoud betaal, moet hierdie indeksering elke jaar in Januarie toepas. As dit nie gedoen word nie, kan die ouer wat geregtig is op onderhoud, die verskil eis. Is u die ouer wat alimentasie ontvang, en u eksmaat weier om die onderhoudbedrag te indeks? Kontak ons ​​ervare familieregprokureurs. Dit kan u help om die agterstallige indeksering te eis. Dit kan tot vyf jaar gelede gedoen word.

Sorgafslag

As u nie die oppasser is nie, maar wel 'n besoek reël, wat beteken dat die kinders gereeld by u is, kom u in aanmerking vir die versorgingskorting. Hierdie afslag word afgetrek van die betaalbare kinderonderhoud. Die bedrag van hierdie afslag hang af van die besoekreëling en is tussen 15 persent en 35 persent. Hoe meer kontak u met u kind het, hoe laer is die bedrag wat u moet betaal. Dit is omdat u meer koste dra as die kinders meer gereeld by u is.

Kinders ouer as 18

Die onderhoudsverpligting vir u kinders duur totdat hulle 21 jaar oud is. Vanaf die ouderdom van 18 is 'n kind van jong ouderdom. U het vanaf daardie oomblik niks meer met u gewese maat te make wat kinderonderhoud betref nie. As u kind egter 18 is en hy of sy ophou met skool, is dit die rede om die kinderonderhoud te stop. As hy of sy nie skool toe gaan nie, kan hy of sy voltyds werk en self sorg.

Verander onderhoud

In beginsel geld die ooreenkomste met betrekking tot kinderonderhoud totdat die kinders 21 jaar oud is. As daar intussen iets verander wat u betalingsvermoë beïnvloed, kan die kinderonderhoud ook dienooreenkomstig aangepas word. U kan daaraan dink om u werk te verloor, meer te verdien, 'n ander kontakreëling te kry of weer te trou. Dit is alles redes om die onderhoud te hersien. Ons ervare prokureurs kan in sulke situasies 'n onafhanklike herberekening doen. 'N Ander oplossing is om 'n bemiddelaar in te roep om saam nuwe ooreenkomste te bereik. Die ervare bemiddelaars by ons firma kan u ook hiermee help.

Mede-ouerskap

Kinders gaan woon gewoonlik na een van hul ouers by een van hul ouers. Maar dit kan ook anders wees. As albei ouers vir mede-ouerskap kies, woon die kinders afwisselend by albei ouers. Mede-ouerskap is wanneer ouers min of meer eweredig die sorg- en opvoedingstake verdeel na die egskeiding. Die kinders leef dan net soos by hul vader sowel as by hul ma.

Goeie konsultasie is belangrik

Ouers wat 'n mede-ouerskema oorweeg, moet in gedagte hou dat hulle gereeld met mekaar moet kommunikeer. Dit is waarom dit belangrik is dat hulle selfs na die egskeiding met mekaar kan konsulteer, sodat kommunikasie glad verloop.

Kinders spandeer ongeveer soveel tyd saam met een ouer as met 'n ander in hierdie vorm van ouerskap. Dit is gewoonlik baie aangenaam vir die kinders. Met hierdie vorm van ouerskap haal albei ouers baie uit die daaglikse lewe van die kind. Dit is ook 'n groot voordeel.

Voordat ouers met mede-ouerskap kan begin, moet hulle oor 'n aantal praktiese en finansiële kwessies saamstem. Ooreenkomste hieroor kan in die ouerskapsplan ingesluit word.

Versorgingsverspreiding hoef nie presies 50/50 te wees nie

In die praktyk is mede-ouerskap dikwels 'n byna gelyke verdeling van sorg. Kinders is byvoorbeeld drie dae by een ouer en vier dae by die ander ouer. Dit is dus nie nodig dat die verdeling van sorg presies 50/50 is nie. Dit is belangrik dat ouers kyk na wat werklik is. Dit beteken dat 'n afdeling 30/70 ook as 'n mede-ouerskapsreëling beskou kan word.

Verdeling van koste

Die mede-ouerskema word nie deur die wet gereguleer nie. Ouers maak in beginsel hul eie ooreenkomste oor die koste wat hulle deel en wat hulle nie doen nie. Daar kan onderskei word tussen eie koste en koste om gedeel te word. Eie koste word gedefinieer as die koste wat elke huishouding vir homself aangaan. Voorbeelde is huur, telefoon en kruideniersware. Koste wat gedeel word, kan die koste insluit wat deur een ouer namens die kinders aangegaan word. Byvoorbeeld: versekerings, intekeninge, bydraes of skoolgeld.

Mede-ouerskap en onderhoud

Daar word gereeld gedink dat daar geen skadeloosstelling hoef te betaal in geval van mede-ouerskap nie. Hierdie gedagte is verkeerd. Beide ouers kos ongeveer dieselfde koste vir mede-ouerskap. As een van die ouers 'n hoër inkomste het as die ander, kan hulle die koste van die kinders makliker dra. Daar word dan van die persoon met die hoogste inkomste verwag om nog kindertoevoer aan die ander ouer te betaal. Vir hierdie doel kan 'n alimentasieberekening gemaak word deur een van ons ervare familieregadvokate. Die ouers kan ook saam hieroor saamstem. 'N Ander moontlikheid is om 'n kinderrekening te open. Vir hierdie rekening kan die ouers 'n pro rata maandelikse betaling en byvoorbeeld die kindervoordeel betaal. Vervolgens kan die uitgawes vir die kinders van hierdie rekening gemaak word.

Beplan u om 'n egskeiding te kry en wil u alles so goed as moontlik reël vir u kinders? Of het u nog probleme met kinderonderhoud of mede-ouerskap na die egskeiding? Moenie huiwer om die prokureurs van Law & More. Ons sal u graag adviseer en lei.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.