Skenkerooreenkoms: wat moet u weet?

Skenkerooreenkoms: wat moet u weet?

Daar is verskillende aspekte om 'n kind met behulp van 'n spermskenker te hê, soos om 'n geskikte skenker te vind of die inseminasieproses. 'N Ander belangrike aspek in hierdie verband is die regsverhouding tussen die party wat deur inseminasie wil swanger raak, enige vennote, 'n spermskenker en die kind. Dit is waar dat 'n skenkerooreenkoms nie nodig is om hierdie regsverhouding te reguleer nie. Die regsverhouding tussen die partye is egter wettig ingewikkeld. Om geskille in die toekoms te voorkom en om sekerheid aan alle partye te bied, is dit verstandig dat alle partye 'n skenkerooreenkoms aangaan. 'N Skenkerooreenkoms verseker ook dat die ooreenkomste tussen voornemende ouers en spermskenkers duidelik is. Elke skenkerooreenkoms is 'n persoonlike ooreenkoms, maar 'n belangrike ooreenkoms vir almal, want dit bevat ook ooreenkomste oor die kind. Deur hierdie ooreenkomste op te teken, sal daar ook minder meningsverskil bestaan ​​oor die rol van die skenker in die lewe van die kind. Benewens die voordele wat die skenkerooreenkoms vir alle partye kan bied, bespreek hierdie blog agtereenvolgens wat 'n skenkerooreenkoms behels, watter inligting daarin staan ​​en watter konkrete ooreenkomste daarin gemaak kan word.

Skenkerooreenkoms: wat moet u weet?

Wat is 'n skenkerooreenkoms?

'N Skenkerkontrak of skenkerooreenkoms is 'n kontrak waarin die ooreenkomste tussen die beoogde ouer (s) en 'n spermskenker opgeteken word. Sedert 2014 word twee soorte donasies in Nederland onderskei: B- en C-donasie.

B-donasie beteken dat 'n donasie gemaak word deur 'n skenker van 'n kliniek wat nie aan die beoogde ouers bekend is nie. Hierdie tipe skenker word egter deur klinieke geregistreer by die Stigting kunsbemesting van die donateurdata. As gevolg van hierdie registrasie kry die swanger kinders later die geleentheid om sy of haar oorsprong te ontdek. Sodra die swanger kind die ouderdom van twaalf bereik het, kan hy of sy basiese inligting oor hierdie soort skenker aanvra. Die basiese gegewens het betrekking op byvoorbeeld voorkoms, beroep, gesinsstatus en karaktereienskappe soos vermeld deur die skenker ten tyde van die skenking. Wanneer die swanger kind die ouderdom van sestien jaar oud is, kan hy of sy ook die (ander) persoonlike data van hierdie tipe skenker aanvra.

C-donasie, aan die ander kant, beteken dat dit gaan oor 'n skenker wat aan die beoogde ouers bekend is. Hierdie tipe skenker is gewoonlik iemand uit die kring van kennisse of vriende van die voornemende ouers of iemand wat die voornemende ouers self aanlyn gevind het. Laasgenoemde tipe skenker is ook die skenker met wie die skenkerooreenkomste gewoonlik gesluit word. Die groot voordeel met hierdie tipe skenker is dat die beoogde ouers die skenker ken en dus sy kenmerke. Daar is ook geen waglys nie en inseminasie kan vinnig verloop. Dit is egter belangrik om baie goeie ooreenkomste met hierdie tipe skenker te maak en op te teken. 'N Skenkerooreenkoms kan vooraf duidelikheid gee in geval van vrae of onsekerhede. As daar ooit 'n regsgeding sou wees, sal so 'n ooreenkoms terugwerkend aantoon wat die ooreenkomste is wat die persone met mekaar ooreengekom het en watter voornemens die partye gehad het tydens die ondertekening van die ooreenkoms. Ten einde regskonflikte en verrigtinge met die skenker te vermy, is dit dus raadsaam om vroegtydig regsbystand van 'n prokureur aan te vra om die skenkerooreenkoms voor te berei.

Wat staan ​​in 'n skenkerooreenkoms?

Dikwels word die volgende in die skenkerooreenkoms neergelê:

  • Naam- en adresbesonderhede van die skenker
  • Naam en adresbesonderhede van voornemende ouer (s)
  • Ooreenkomste oor sperm donasies soos duur, kommunikasie en hantering
  • Mediese aspekte soos navorsing oor oorerflike afwykings
  • Toestemming om mediese data te ondersoek
  • Enige toelaes. Dit is dikwels reiskoste en koste vir mediese ondersoeke van die skenker.
  • Regte en verpligtinge van die skenker.
  • Anonimiteit en privaatheidsregte
  • Aanspreeklikheid van beide partye
  • Ander bepalings in geval van 'n verandering in die situasie

Wettige regte en verpligtinge rakende die kind

Wat die swanger kind betref, het 'n onbekende skenker gewoonlik geen regsrol nie. 'N Skenker kan byvoorbeeld nie afdwing dat hy wettiglik die ouer word van die swanger kind nie. Dit verander nie die feit dat dit onder sekere omstandighede vir die skenker moontlik is om wettig 'n ouer van die kind te word nie. Die enigste manier vir die skenker om wettige ouers te wees, is deur erkenning van die verwekte kind. Die toestemming van die voornemende ouer is egter hiervoor nodig. As die swanger kind reeds twee wettige ouers het, is dit nie vir die skenker moontlik om die swanger kind te erken nie, selfs nie met toestemming nie. Die regte verskil vir 'n bekende skenker. In so 'n geval kan 'n besoekskema en alimentasie byvoorbeeld ook 'n rol speel. Dit is dus verstandig vir die voornemende ouers om die volgende punte met die skenker te bespreek en aan te teken:

Wettige ouerskap. Deur hierdie onderwerp met die skenker te bespreek, kan die voornemende ouers vermy dat hulle uiteindelik verbaas is oor die feit dat die skenker die swanger kind as sy eie wil erken en daarom die wettige ouer wil wees. Dit is dus belangrik om die skenker vooraf te vra of hy ook 'n kind wil erken en / of toesig wil hê. Om bespreking daarna te vermy, is dit verstandig om ook duidelik op te teken wat tussen die skenker en die beoogde ouers op hierdie punt in die skenkerooreenkoms bespreek is. In hierdie sin beskerm die skenkerooreenkoms ook die wettige ouerskap van die beoogde ouer (s).

Kontak en voogdyskap. Dit is 'n ander belangrike deel wat verdien word om vooraf deur die voornemende ouers en die skenker in die skenkerooreenkoms bespreek te word. Meer spesifiek kan daar gereël word of daar kontak tussen die spermskenker en die kind sal wees. As dit die geval is, kan die skenkerooreenkoms ook die omstandighede waaronder dit sal plaasvind, spesifiseer. Andersins kan dit verhoed dat die swanger kind (ongewenste) is. In die praktyk is daar verskille in die ooreenkomste wat voornemende ouers en spermskenkers met mekaar sluit. Die een spermskenker sal maandeliks of kwartaalliks met die kind kontak hê, en die ander spermskenker sal eers met die kind vergader voordat hulle sestien is. Uiteindelik is dit aan die skenker en die voornemende ouers om saam hieroor saam te stem.

Kinderondersteuning. Wanneer dit duidelik in die skenkerooreenkoms gestel word dat die skenker slegs sy saad aan die beoogde ouers skenk, dit wil sê niks anders as om dit beskikbaar te stel vir kunsmatige inseminasie nie, hoef die skenker nie kinderondersteuning te betaal nie. In daardie geval is hy immers nie 'n veroorsakende middel nie. As dit nie die geval is nie, is dit moontlik dat die skenker as 'n oorsaaklike agent beskou word en deur middel van vaderskapsaksie as 'n wettige vader aangewys word, wat verplig is om onderhoud te betaal. Dit beteken dat die skenkerooreenkoms nie net belangrik is vir die beoogde ouer (s) nie, maar beslis ook vir die skenker. Met die skenkerooreenkoms kan die skenker bewys dat hy 'n skenker is, wat verseker dat die voornemende ouer (s) nie onderhoud kan eis nie.

Opstel, kontrole of aanpassing van 'n skenkerooreenkoms

Het u reeds 'n skenkerooreenkoms en is daar omstandighede wat vir u of vir die skenker verander het? Dan kan dit verstandig wees om die skenkerooreenkoms aan te pas. Dink aan 'n stap wat gevolge het vir die besoekreëling. Of 'n verandering in inkomste, wat 'n hersiening van alimentasie noodsaak. As u die ooreenkoms betyds verander en ooreenkomste sluit wat albei partye ondersteun, verhoog u die kans op 'n stabiele en vreedsame lewe, nie net vir uself nie, maar ook vir die kind.

Bly die omstandighede dieselfde vir u? Dit kan selfs verstandig wees om u skenkerooreenkoms deur 'n regspesialis te laat nagaan. By Law & More ons verstaan ​​dat elke situasie anders is. Daarom neem ons 'n persoonlike benadering. Law & MoreProkureurs is kundiges in familiereg en kan u situasie met u hersien en bepaal of die skenkerooreenkoms enige aanpassing verdien.

Wil u 'n skenkerooreenkoms opstel onder leiding van 'n kundige familieregprokureur? Selfs dan Law & More is gereed vir jou. Ons advokate kan u ook regshulp of advies verleen in geval van 'n dispuut tussen die beoogde ouers en die skenker. Het u nog vrae oor hierdie onderwerp? Kontak asseblief Law & More, ons sal u graag help.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.