Nederlandse gebruike

Die risiko's en gevolge van die bring van verbode produkte

Nederlandse doeane: die risiko's en gevolge van die inbring van verbode produkte in Nederland

Wanneer 'n vreemde land per vliegtuig besoek word, is dit algemeen bekend dat 'n mens by die lughawe moet verby doeane. Persone wat Nederland besoek moet by doeane by byvoorbeeld Schiphol-lughawe of Eindhoven Lughawe. Dit gebeur dikwels dat die sakke van passasiers verbode produkte bevat, wat dan met opset of as gevolg van onkunde of onoplettendheid Nederland binnekom. Ongeag die rede, kan die gevolge van hierdie optrede ernstig wees. In Nederland het die regering aan doeane die spesiale magtiging verleen om self kriminele of administratiewe strawwe uit te reik. Hierdie bevoegdhede is in die Algemene Douanewet (Algemene Doeanewet) neergelê. Spesifiek watter sanksies is daar en hoe ernstig kan hierdie sanksies eintlik raak? Lees dit hier!

Die 'Algemene Douanetwet'

Nederlandse strafreg ken in die algemeen die beginsel van territorialiteit. Die Nederlandse Strafwet bevat 'n bepaling wat bepaal dat die Kode van toepassing is op almal wat enige strafbare misdryf in Nederland begaan. Dit beteken dat die nasionaliteit of land van verblyf van die persoon wat die misdryf begaan geen beslissende kriteria is nie. Die Algemene Douanewet is gebaseer op dieselfde beginsel en is van toepassing op spesifieke doeane-situasies wat binne die grondgebied van Nederland voorkom. Waar die Algemene Douanewet nie spesifieke reëls bevat nie, kan u vertrou op die algemene bepalings van onder andere die Nederlandse Strafwet ('Wetboek van Strafrecht') en die Algemene Wet op Algemene Bestuursreg ('Algemene Wet Bestuursrecht' of 'Awb'). In die Algemene Douanewet val die klem op kriminele sanksies. Verder is daar 'n verskil in situasies waarin die verskillende soorte sanksies ingestel kan word.

Nederlanders gewoond aan die risiko's en gevolge van die inbring van verbode produkte in Nederland

Administratiewe boete

Daar kan 'n administratiewe boete opgelê word: as goedere nie aan doeane voorgelê word nie, as daar nie aan die lisensievoorwaardes voldoen word nie, as daar nie goedere by 'n opbergingsplek is nie, is die formaliteite om doeaneprosedures vir goedere wat na die EU gebring word nie te voltooi nie ontmoet en wanneer die goedere nie 'n doeane-bestemming betyds ontvang het nie. Die administratiewe boete kan 'n hoogte van + - EUR 300, - bereik, of in ander gevalle 'n hoogte van hoogstens 100% van die bedrag van die regte.

Strafreg

Dit is waarskynliker dat 'n strafregtelike boete opgelê sal word indien verbode goedere deur die aankoms op 'n lughawe in Nederland binnekom. 'N Strafreg kan byvoorbeeld opgelê word wanneer goedere na Nederland ingevoer word wat volgens wet nie ingevoer mag word of verkeerd verklaar is nie. Behalwe vir hierdie voorbeelde van kriminele dade, beskryf die Algemene Douanewet 'n verskeidenheid ander kriminele dade. Die strafregtelike boete kan normaalweg 'n maksimum hoogte van 8,200 EUR bereik, of die hoogte van die bedrag wat ontduik word wanneer hierdie bedrag hoër is. In die geval van opsetlike dade, kan die maksimum boete onder die Algemene Douanewet 'n hoogte van EUR 82,000 bereik of die hoogte van die bedrag wat ontduik word, indien hierdie bedrag hoër is. In sommige gevalle stel die Algemene Douanewet tronkstraf uit. In daardie geval kan die dade of versuim gesien word as 'n misdaad. Wanneer die Algemene Douanewet nie tronkstraf oplê nie, maar slegs 'n boete oplê, kan die dade of versuim gesien word as 'n misdryf. Die maksimum gevangenisstraf wat in die Algemene Douanewet opgeneem is, is 'n vonnis van ses jaar. As verbode goedere na Nederland ingevoer word, kan die straf vier jaar opgelê word. Die boete sal in so 'n geval 'n maksimum van 20,500 euro beloop.

Prosedures

  • Administratiewe prosedure: die administratiewe prosedure verskil van die strafprosedure. Afhangend van die erns van die wet, kan die administratiewe prosedure eenvoudig of ingewikkelder wees. In die geval van handelinge waarvoor 'n boete van minder as EUR 340, - opgelê kan word, sal die prosedure gewoonlik eenvoudig wees. As 'n oortreding opgemerk word waarvoor 'n administratiewe boete opgelê kan word, sal dit aan die betrokke persoon gekommunikeer word. Die kennisgewing bevat die bevindings. In die geval van handelinge waarvoor die boete hoër kan wees as EUR 340, - moet 'n meer gedetailleerde prosedure gevolg word. Eerstens moet die betrokke persoon 'n skriftelike kennisgewing ontvang van die voorneme om die administratiewe boete op te lê. Dit gee hom of haar die moontlikheid om die boete te weerstaan. Daarna sal (binne 13 weke) besluit word of die boete opgelê sal word al dan nie. In Nederland kan 'n beslissing deur 'n administratiewe liggaam (die inspekteur) binne ses weke na die besluit beswaar gemaak word. Die besluit sal binne ses weke heroorweeg word. Daarna is dit ook moontlik om die beslissing voor die hof te neem.
  • Strafproses: Wanneer 'n kriminele oortreding opgespoor word, sal 'n amptelike verslag gedoen word, waarop 'n strafbevel uitgereik kan word. Wanneer 'n strafbevel uitgereik word met 'n bedrag hoër as 2,000 euro, moet die verdagte eers aangehoor word. 'N Afskrif van die strafbevel word aan die verdagte voorsien. 'N Inspekteur of 'n aangewese amptenaar sal die tyd bepaal waarin die boete betaal moet word. Na veertien dae nadat die verdagte die afskrif van die strafbevel ontvang het, is die boete verhaalbaar. As die verdagte nie met die strafbevel saamstem nie, kan hy binne twee weke die strafbevel teen die Nederlandse openbare vervolging teenstaan. Dit sal lei tot 'n heroorweging van die saak, waarna die strafbevel gekanselleer, verander kan word, of dat een na die hof geroep kan word. Die hof sal dan besluit wat gebeur. In meer ernstige gevalle moet die amptelike verslag, soos vermeld in die eerste sin van die vorige paragraaf, eers aan die staatsaanklaer gestuur word, wat dan die saak kan ophaal. Die staatsaanklaer kan dan ook besluit om die saak na die inspekteur terug te verwys. As die strafbevel nie betaal word nie, kan 'n gevangenisstraf volg.

Hoogte van die boetes

Riglyne vir die straf is ingesluit in die Algemene Douanewet. Die spesifieke hoogte van die boetes word bepaal deur 'n inspekteur of 'n aangewese amptenaar of die staatsaanklaer (laasgenoemde slegs in die geval van 'n kriminele handeling), en sal in 'n strafbevel (strafbeschikking) of 'n administratiewe besluit (beskikking) bepaal word ). Soos vroeër beskryf, kan 'n mens besware teen die administratiewe besluit ('bezwaar maak') by die administratiewe liggaam maak, of kan 'n mens die strafbevel teen die staatsaanklaer weerstaan. Na laasgenoemde verset sal die hof uitspraak lewer oor die aangeleentheid.

Hoe word hierdie boetes opgelê?

Die strafbevel of administratiewe besluit volg gewoonlik 'n rukkie ná die voorval, aangesien dit prosedurele / administratiewe werk verg om al die tersaaklike inligting op papier te plaas. Nietemin is dit 'n bekende verskynsel onder die Hollandse reg (veral die Nederlandse strafreg) dat dit onder omstandighede moontlik is om strafrechtelike bestellings onmiddellik te betaal. 'N Goeie voorbeeld is die direkte betaling van boetes vir dwelmbesit op Nederlandse feeste. Dit word egter nooit aanbeveel nie, aangesien die betaling van die boetes onmiddellik 'n skulderkenning uitmaak, met baie moontlike gevolge soos 'n kriminele rekord. Desondanks word dit aanbeveel om die boete binne die gegewe tyd te betaal of te weerstaan. As die boete na verskeie aanmanings nog nie betaal is nie, sal u gewoonlik die hulp van 'n balju inroep om die bedrag terug te kry. As dit nie effektief is nie, kan 'n gevangenisstraf gevolg word.

Kontak

Indien u enige vrae of kommentaar het nadat u hierdie artikel gelees het, kontak gerus mnr. Maxim Hodak, prokureur by Law & More via [e-pos beskerm] of mnr. Tom Meevis, prokureur by Law & More via [e-pos beskerm] of skakel ons op +31 (0) 40-3690680.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.