Nederlandse immigrasiereg

Nederlandse immigrasiereg

Verblyfpermitte en Naturalisasie

Inleiding

Buitelanders kom met 'n spesifieke doel na Nederland. Hulle wil saam met hul gesin gaan woon, of wil byvoorbeeld hierheen kom werk of studeer. Die rede van hul verblyf word die doel van hul verblyf genoem. 'N Verblyfpermit kan verleen word deur die Immigrasie- en Naturalisasiediens (hierna die IND genoem) vir 'n tydelike of nie-tydelike doel van verblyf. Na 5 jaar van ononderbroke verblyf in Nederland is dit moontlik om 'n onbepaalde tyd 'n verblyfpermit aan te vra. Deur naturalisasie kan 'n buitelander 'n Nederlandse burger word. Om 'n verblyfpermit of naturalisasie te kan aanvra, moet die buitelander aan verskillende voorwaardes voldoen. Hierdie artikel gee u basiese inligting oor die verskillende soorte verblyfpermitte, die voorwaardes waaraan voldoen moet word om 'n verblyfpermit te kan kry en die voorwaardes wat nagekom moet word om 'n Nederlandse burger deur naturalisasie te word.

Verblyfpermit vir 'n tydelike doel

Met 'n tydelike verblyfpermit mag u vir 'n beperkte periode in Nederland woon. Sommige verblyfpermitte vir 'n tydelike doel kan nie verleng word nie. In dat geval kan u nie om 'n permanente verblyfpermit en vir die Nederlandse nasionaliteit aansoek doen nie.

Die volgende doeleindes van verblyf is tydelik:

 • AU pair
 • Diensverskaffer oor grense
 • Ruil
 • Intra korporatiewe oordraghouers (Richtlijn 2014 / 66 / EC)
 • Mediese behandeling
 • Oriënteringsjaar vir hoogs opgeleide persone
 • Seisoenwerk
 • Bly by 'n familielid as die familielid by wie u hier is vir 'n tydelike verblyfdoeleindes is, of die familielid 'n tydelike verblyfpermit vir asiel het
 • studie
 • Tydelike asielverblyfpermit
 • Tydelike humanitêre doeleindes
 • Leerling vir studie- of indiensnemingsdoeleindes

Verblyfpermit vir 'n nie-tydelike doel

Met 'n verblyfpermit vir 'n nie-tydelike doel, kan u vir 'n onbeperkte tydperk in Nederland woon. U moet egter te alle tye aan die voorwaardes vir u verblyfpermit voldoen.

Die volgende doeleindes van verblyf is nie-tydelik:

 • Aangenome kind, as die familielid by wie u 'n Nederlandse, EU / EER- of Switserse burger is, is. Of as hierdie familielid 'n verblyfpermit het vir 'n nie-tydelike doel van verblyf
 • EG langdurige inwoner
 • Buitelandse belegger (ryk buitelandse burger)
 • Baie bekwame migrant
 • Houer van 'n Europese blou kaart
 • Nie-tydelike humanitêre doeleindes
 • Betaalde werk as nie-bevoorregte militêre personeel of nie-bevoorregte burgerlike personeel
 • Betaalde diens
 • Permanente verblyf
 • Wetenskaplike navorsing gebaseer op Richtlijn 2005 / 71 / EG
 • Bly by 'n familielid, as die familielid by wie u 'n Nederlandse, EU / EER- of Switserse burger is, is. Of as hierdie familielid 'n verblyfpermit het vir 'n nie-tydelike doel van verblyf
 • Werk selfstandig

Verblyfpermit vir 'n onbepaalde tyd (permanent)

Na 5 jaar van ononderbroke verblyf in Nederland, is dit moontlik om 'n onbepaalde tyd (permanent) om 'n verblyfpermit aan te vra. As 'n aansoeker aan al die EU-vereistes voldoen, sal 'n inskripsie 'EG langtermyninwoner' op sy of haar verblyfpermit aangebring word. In geval van onvoldoening aan die EU-vereistes, sal 'n aansoeker getoets word in ooreenstemming met die nasionale gronde vir aansoek om 'n onbepaalde tydperk verblyfpermit. As die aansoeker steeds nie in aanmerking kom onder die nasionale vereistes nie, sal dit beoordeel word of 'n huidige Nederlandse werkpermit verleng kan word.

Om vir 'n permanente verblyfpermit aansoek te doen, moet 'n aansoeker aan die volgende algemene voorwaardes voldoen:

 • 'N Geldige paspoort
 • 'N Gesondheidsversekering
 • 'N Afwesigheid van kriminele rekord
 • Ten minste 5 jaar wettig verblyf in Nederland met die Nederlandse permanente verblyfpermit. Hollandse permanente verblyfpermitte sluit verblyfpermitte vir werk, gesinsvorming en gesinshereniging in. Studie- of vlugtelingverblyfpermitte word beskou as verblyfpermitte met tydelike doeleindes. Die IND kyk na die vyf jaar onmiddellik voordat u die aansoek ingedien het. Slegs die jare vanaf die ouderdom van 5 jaar tel die aansoek om permanente verblyfpermit
 • Die verblyf van vyf jaar in Nederland moet ononderbroke wees. Dit beteken dat u in die vyf jaar nie vir meer as ses maande agtereenvolgende maande buite Nederland gebly het nie, of 5 jaar agtereenvolgens vir vier of meer opeenvolgende maande nie.
 • Voldoende finansiële middele van die aansoeker: dit word vir vyf jaar deur die IND beoordeel. Na tien jaar aaneenlopende verblyf in Nederland, sal die IND ophou om finansiële middele na te gaan
 • U is geregistreer in die munisipale databasis vir persoonlike rekords (BRP) in u woonplek (munisipaliteit). U hoef dit nie aan te toon nie. Die IND kyk of u aan hierdie voorwaarde voldoen
 • Boonop moet 'n buitelander 'n burgerlike integrasie-eksamen slaag. Hierdie eksamen is gerig op die assessering van Nederlandse taalvaardighede en kennis van die Nederlandse kultuur. Sekere kategorieë buitelanders word van hierdie eksamen vrygestel (byvoorbeeld EU-burgers).

Afhangend van die situasie, is daar sekere spesiale voorwaardes, wat kan verskil van algemene voorwaardes. Sulke situasies sluit in:

 • familiehereniging
 • gesinsvorming
 • werk
 • bestudeer
 • mediese behandeling

Die permanente verblyfpermit word vir 5 jaar toegestaan. Na 5 jaar kan dit outomaties deur die IND hernu word op versoek van die aansoeker. Gevalle van kansellasie van die onbepaalde tydsverblyfpermit is onder meer bedrog, inbreuk op nasionale orde of bedreiging vir nasionale veiligheid.

naturalisasie

As 'n buitelander deur naturalisasie 'n Nederlandse burger wil word, moet die aansoek by die munisipaliteit ingedien word.

Daar moet aan die volgende voorwaardes voldoen word:

 • Die persoon is 18 jaar of ouer;
 • En woon minstens vyf jaar ononderbroke in die Koninkryk van Nederland met 'n geldige verblyfpermit. Die verblyfpermit is altyd betyds verleng. Die verblyfpermit moet geldig wees tydens die prosedure. As die aansoeker die nasionaliteit van 'n EU / EER-land of Switserland het, is 'n verblyfpermit nie nodig nie. Daar is enkele uitsonderings op die vyfjaarreël;
 • Onmiddellik voor die aansoek om naturalisasie, moet die aansoeker 'n geldige verblyfpermit hê. Dit is 'n permanente verblyfpermit of 'n tydelike verblyfpermit met 'n nie-tydelike verblyfdoel. Die verblyfpermit is steeds geldig ten tyde van die naturalisasieplegtigheid;
 • Die aansoeker is voldoende geïntegreerd. Dit beteken dat hy of sy Nederlands kan lees, skryf, praat en verstaan. Die applikant toon dit met die diploma burgerlike integrasie;
 • In die voorafgaande vier jaar het die applikant nie 'n gevangenisstraf, opleidings- of gemeenskapsdiensbevel gekry of 'n groot boete betaal nie, hetsy in Nederland of in die buiteland. Daar mag ook nie voortgaan om strafregtelike stappe te doen nie. Wat 'n groot boete betref, is dit 'n bedrag van € 4 of meer. In die afgelope vier jaar het die aansoeker moontlik nie veelvoudige boetes van € 810 of meer ontvang nie, met 'n totale bedrag van € 4 of meer;
 • Die aansoeker moet afstand doen van sy of haar huidige nasionaliteit. Daar is enkele uitsonderings op hierdie reël;
 • Die verklaring van solidariteit moet geneem word.

Kontak

Het u vrae rakende immigrasiereg? Kontak gerus mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More via [e-pos beskerm], of mnr. Maxim Hodak, advokaat by Law & More via [e-pos beskerm], of bel +31 40-3690680.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.