Uitsetting van die gehuurde eiendom

Uitsetting van die gehuurde eiendom

Uitsetting is 'n drastiese prosedure vir beide die huurder en die verhuurder. Per slot van rekening word huurders gedwing om die gehuurde eiendom met al hul besittings te verlaat met al die verreikende gevolge daarvan. Die verhuurder mag dus nie bloot voortgaan met uitsetting as die huurder nie sy verpligtinge ingevolge die huurkontrak nakom nie. Alhoewel uitsetting nie eksplisiet deur die wet gereguleer word nie, is streng reëls van toepassing op hierdie prosedure.

Om met uitsetting te kan voortgaan, moet die verhuurder 'n uitsettingsbevel van die hof ontvang. Hierdie hofbevel sluit toestemming in om die verhuurde eiendom te laat uitsit op 'n datum wat die hof bepaal. As die huurder nie met die uitsettingsbevel saamstem nie, kan die huurder teen hierdie hofbevel appelleer. Die appèl indien die appèl aangeteken word, skort gewoonlik die effek van die hofbevel en die uitsetting daarvan totdat die appèlhof hieroor besluit het. As die uitsettingsbevel egter deur die hof afdwingbaar verklaar is, sal die huurder se appèl nie tot skorsing lei nie en kan die verhuurder voortgaan met uitsetting. Hierdie verloop van sake hou die verhuurder 'n risiko in indien die appèlhof oor uitsetting besluit.

Uitsetting van die gehuurde eiendom

Voordat die hof toestemming gee vir uitsetting, moet die verhuurder die huurkontrak beëindig het. Die verhuurder kan die volgende metodes beëindig:

ontbinding

Vir hierdie beëindigingsmetode moet die huurder tekortkom in die nakoming van sy verpligtinge uit die betrokke huurkontrak, met ander woorde wanbetaling. Dit is die geval as die huurder byvoorbeeld agterstallige huurgeld skep of onregmatige oorlas veroorsaak. Die tekortkoming van die huurder moet voldoende wees sodat ontbinding van die huurkontrak geregverdig kan word. As die gehuurde eiendom 'n woonruimte of 'n mediumgrootte besigheidsruimte het, sal die huurder beskerming geniet in die sin dat ontbinding slegs deur die hofprosedure kan geskied.

Kansellasie

Dit is 'n ander manier om te beëindig. Die vereistes waaraan die verhuurder in hierdie verband moet voldoen, hang af van die tipe gehuurde eiendom. As die gehuurde eiendom 'n woonruimte of 'n mediumgrootte besigheidsruimte betref, trek die huurder voordeel uit beskerming in die sin dat die kansellasie slegs plaasvind op 'n aantal volledige redes soos in artikel 7: 274 en 7: 296 van die Nederlandse burgerlike wetboek. Een van die gronde waarop in albei gevalle aangevoer kan word, is byvoorbeeld dringende persoonlike gebruik van die gehuurde eiendom. Daarbenewens moet verskeie ander formaliteite, soos sperdatums, deur die verhuurder nagekom word.

Is die huurruimte anders as woonruimte of mediumgrootte besigheidsruimte, naamlik 'n 230a-bedryfsruimte? In hierdie geval geniet die huurder nie huurbeskerming soos hierbo genoem nie en kan die verhuurder die huurkontrak relatief vinnig en maklik beëindig. Dit is egter op geen manier van toepassing op uitsetting nie. Per slot van rekening is daar 'n huurder van 'n sogenaamde 230a-bedryfsruimte geregtig uitsettingbeskerming kragtens artikel 230a van die Nederlandse Burgerlike Wetboek in die sin dat die huurder binne twee maande na die skriftelike kennisgewing van uitsetting, 'n verlenging van die uitsettingsperiode met hoogstens een jaar kan aanvra. So 'n versoek kan ook gerig word aan die huurder wat die gehuurde ruimte reeds verlaat of ontruim het. As die huurder 'n versoek om verlenging van die uitsettingstydperk ingedien het, sal die beoordeling van hierdie versoek met 'n balans van belange geskied. Die hof sal hierdie versoek toestaan ​​as die huurder se belange deur uitsetting ernstig beskadig word en dit moet swaarder weeg as die verhuurder se belange om die gehuurde eiendom te gebruik. As die hof die versoek van die hand wys, is die huurder geen appèl of kassasie teen hierdie beslissing nie. Dit verskil net as die hof artikel 230 A van die Nederlandse Burgerlike Wetboek verkeerd toegepas het of nie toegepas het nie.

As die verhuurder al die nodige stappe in die uitsettingsprosedure korrek voltooi het en die hof toestemming verleen om die gehuurde eiendom uit te sit, beteken dit nie dat die verhuurder self met die uitsetting kan voortgaan nie. As hy dit doen, sal die verhuurder dikwels onregmatig teenoor die huurder optree, sodat die huurder in daardie geval vergoeding kan eis. Die toestemming van die hof beteken slegs dat die verhuurder die verhuurde eiendom kan laat verwyder. Dit beteken dat die verhuurder 'n balju moet aanstel vir uitsetting. Die balju sal ook die uitsettingbevel aan die huurder beteken, wat die huurder 'n laaste kans gee om die gehuurde eiendom self te verlaat. As die huurder dit nie doen nie, sal die koste vir die werklike uitsetting deur die huurder gedra word.

Het u vrae oor of het u regshulp nodig in die uitsettingsprosedure? Kontak asseblief Law & More. Ons prokureurs is kundiges op die gebied van huurreg en bied u graag advies en / of hulp in die uitsettingsprosedure.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.