Algemene voorwaardes: wat u moet weet - Beeld

Algemene voorwaardes: wat u moet weet

Wanneer u iets in 'n webwinkel koop - selfs voordat u die kans gehad het om elektronies te betaal - word u dikwels gevra om 'n vinkie aan te vink waarmee u verklaar dat u instem met die algemene bepalings en voorwaardes van die webwinkel. As u die regmerkie vink sonder om die algemene voorwaardes te lees, is u een van die vele; amper niemand lees dit voordat dit regmerk nie. Dit is egter riskant. Algemene bepalings en voorwaardes kan onaangename inhoud bevat. Algemene bepalings en voorwaardes, waaroor gaan dit?

Algemene bepalings en voorwaardes word dikwels die kleinskrif van 'n kontrak genoem

Dit bevat die bykomende reëls en regulasies wat met 'n ooreenkoms gepaardgaan. In die Nederlandse wetboek van burgerlike wetgewing kan 'n mens die reëls vind waaraan algemene voorwaardes moet voldoen of waaraan dit eksplisiet nie aandag gee nie.

Artikel 6: 231 sub a van die Civil Civil Code gee die volgende omskrywing van algemene voorwaardes:

«Een of meer klousules wat geformuleer is om opgeneem te word in 'n aantal ooreenkomste, met die uitsondering van klousules die kernelemente van die ooreenkoms te hanteer, sover dit laasgenoemde duidelik en verstaanbaar is.

Aanvanklik het kuns. 6: 231 sub a van die Civil Civil Code het oor geskrewe klousules gepraat. Met die implementering van Regulasie 2000/31 / EG, wat handel oor e-handel, is die woord “geskryf” egter verwyder. Dit beteken ook dat mondelingse algemene bepalings en voorwaardes wettig is.

Die wet praat oor «die gebruiker» en «die teenparty». Die gebruiker is dit wat algemene bepalings en voorwaardes in 'n ooreenkoms gebruik (art. 6: 231 sub b van die Civil Civil Code). Dit is gewoonlik die persoon wat die goed verkoop. Die teenparty is dit wat deur 'n geskrewe dokument of op 'n ander manier te onderteken, bevestig dat hy die algemene bepalings en voorwaardes aanvaar het (art. 6: 231 sub c van die Burgerlijk Wetboek).

Die sogenaamde kernaspekte van 'n ooreenkoms val nie onder die wetlike bestek van algemene bepalings en voorwaardes nie. Hierdie aspekte maak nie deel uit van die algemene bepalings en voorwaardes nie. Dit is die geval wanneer klousules die kern van die ooreenkoms vorm. As dit by die algemene reëls en voorwaardes ingesluit is, is dit nie geldig nie. 'N Kernaspek het betrekking op aspekte van 'n ooreenkoms wat so noodsaaklik is dat die ooreenkoms sonder hulle nooit sou realiseer nie, die bedoeling om die ooreenkoms aan te gaan, nie bereik kon word nie.

Voorbeelde van onderwerpe wat in kernaspekte voorkom, is: die produk wat verhandel word, die prys wat die teenparty moet betaal en die kwaliteit of hoeveelheid van die goedere wat verkoop / gekoop word.

Die doel van die wettige regulering van algemene voorwaardes is drievoudig:

  • Versterking van die geregtelike beheer oor die inhoud van algemene bepalings en voorwaardes om die (teen) partye waarop die algemene bepalings en voorwaardes van toepassing is, veral die verbruikers, te beskerm.
  • Die verskaffing van maksimum regsekerheid rakende die toepaslikheid en (nie) aanvaarbaarheid van die inhoud van algemene bepalings en voorwaardes.
  • Stimulering van die dialoog tussen gebruikers van algemene bepalings en voorwaardes en byvoorbeeld partye wat daarop gemik is om die belange van die betrokkenes, soos verbruikersorganisasies, te verbeter.

Dit is goed om in kennis te stel dat wetlike regulasies rakende algemene bepalings en voorwaardes nie van toepassing is op dienskontrakte, kollektiewe arbeidsooreenkomste en internasionale handelstransaksies nie.

Wanneer 'n saak wat met algemene bepalings en voorwaardes verband hou by die hof gebring word, moet die gebruiker die geldigheid van sy standpunte bewys. Hy kan byvoorbeeld daarop wys dat die algemene bepalings en voorwaardes al voorheen in ander ooreenkomste gebruik is. 'N Sentrale punt in die uitspraak is die betekenis wat partye redelikerwys kan hou by die algemene voorwaardes en wat hulle van mekaar mag verwag. In geval van twyfel geld die formulering wat die beste vir die verbruiker is (art. 6: 238 klousule 2 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek).

Die gebruiker is verplig om die teenparty in te lig oor algemene bepalings en voorwaardes (art. 6: 234 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek). Hy kan hierdie verpligting nakom deur die algemene bepalings en voorwaardes aan die teenparty te oorhandig (art. 6: 234 klousule 1 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek). Die gebruiker moet kan bewys dat hy dit gedoen het. Indien die oorhandiging nie moontlik is nie, moet die gebruiker, voordat die ooreenkoms gesluit is, die teenparty in kennis stel dat daar algemene bepalings en voorwaardes is en waar dit gevind kan word en gelees kan word, byvoorbeeld by die Kamer van Koophandel of by die hofadministrasie (kuns 6: 234 klousule 1 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek) of hy kan dit na die teenparty stuur as dit gevra word.

Dit moet onmiddellik en ten koste van die gebruiker gedoen word. Indien nie, kan die hof die algemene bepalings en voorwaardes ongeldig verklaar (art. 6: 234 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek), mits die gebruiker redelikerwys aan hierdie vereiste kan voldoen. Toegang tot die algemene bepalings en voorwaardes kan ook elektronies gedoen word. Dit word bepaal in kuns. 6: 234 klousule 2 en 3 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek. In elk geval word elektroniese voorsiening toegelaat wanneer die ooreenkoms elektronies tot stand gekom het.

In die geval van elektroniese voorsiening, moet die teenparty die algemene bepalings en voorwaardes kan stoor en moet hulle genoeg tyd gegee word om dit te lees. Wanneer die ooreenkoms nie elektronies ingestel word nie, moet die teenparty instem met elektroniese voorsiening (art. 6: 234, klousule 3 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek).

Is die regulasie hierbo beskryf uitputtend? Uit 'n uitspraak van die Nederlandse Hooggeregshof (ECLI: NL: HR: 1999: ZC2977: Geurtzen / Kampstaal) kan afgelei word dat die verordening veronderstel was om uitputtend te wees. In 'n wysiging ontbind die Hooggeregshof egter hierdie gevolgtrekking. In die wysiging word gesê dat, as mens aanvaar dat die teenparty die algemene bepalings en voorwaardes ken of daar van hom kan weet, nie die algemene bepalings en voorwaardes ongeldig is nie, is dit nie 'n opsie nie.

Die Nederlandse Burgerlike Wetboek vermeld nie wat in die algemene voorwaardes ingesluit moet word nie, maar wel wat kan nie ingesluit word nie. Soos hierbo genoem, is dit onder meer die kernaspekte van die ooreenkoms, soos die produk wat gekoop word, die prys en die duur van die ooreenkoms. Verder, a swart lys en 'n grys lys word gebruik in die assessering (art. 6: 236 en art. 6: 237 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek) wat onredelike klousules bevat. Daar moet kennis geneem word dat die swart en die grys lys van toepassing is wanneer algemene bepalings en voorwaardes van toepassing is op ooreenkomste tussen 'n onderneming en 'n verbruiker (B2C).

Die  swart lys (art.6: 236 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek) bevat klousules wat, indien dit by die algemene bepalings en voorwaardes opgeneem word, volgens die wet nie as billik beskou word nie.

Die swart lys het drie afdelings:

  1. Regulasies wat die teenparty van regte en bevoegdhede ontneem. 'N Voorbeeld is die ontneming van die reg op vervulling (art. 6: 236 sub a van die Nederlandse Burgerlike Wetboek) of die uitsluiting of beperking van die reg om die ooreenkoms te ontbind (art. 6: 236 sub b van die Nederlandse Burgerlike Wetboek).
  2. Regulasies wat die gebruiker addisionele regte of bevoegdhede verleen. Byvoorbeeld, 'n klousule wat die gebruiker in staat stel om binne drie maande na die aangaan van die ooreenkoms die prys van 'n produk te verhoog, tensy die teenparty toegelaat word om die ooreenkoms in so 'n geval te ontbind (art. 6: 236 sub i van die Nederlandse Burger kode).
  3. 'N Verskeidenheid regulasies met wisselende bewyswaarde (art. 6: 236 sub k van die Burgerlijke Wetboek). Byvoorbeeld, die outomatiese voortsetting van 'n intekening op 'n joernaal of tydskrif, sonder 'n korrekte prosedure om die intekening te kanselleer (art.6: 236 sub p en q van die Nederlandse Burgerlijke Wetboek).

Die  grys lys van algemene bepalings en voorwaardes (art.6: 237 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek) bevat regulasies wat, as dit opgeneem word in die algemene bepalings en voorwaardes, as onredelik lastig aanvaar word. Hierdie klousules is per definisie nie onredelik lastig nie.

Voorbeelde hiervan is klousules wat 'n wesenlike beperking van die gebruiker se verpligtinge teenoor die teenparty behels (art. 6: 237 sub b van die Nederlandse Burgerlike Wetboek), klousules wat die gebruiker 'n ongewone langtermyn vir die nakoming van die ooreenkoms moontlik maak ( art. 6: 237 sub e van die Nederlandse Burgerlike Wetboek) of klousules wat die teenparty verbind tot 'n langer kansellasietydperk as die gebruiker (art. 6: 237 sub l van die Nederlandse Burgerlike Wetboek).

Kontak

Indien u enige vrae of kommentaar het nadat u hierdie artikel gelees het, kontak gerus mnr. Maxim Hodak, prokureur by Law & More via [e-pos beskerm] of mnr. Tom Meevis, prokureur by Law & More via [e-pos beskerm] of skakel ons op +31 (0) 40-3690680.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.