Onmiddellike ontslag

Onmiddellike ontslag

Beide werknemers en werkgewers kan op verskillende maniere met ontslag in aanraking kom. Kies u dit self of nie? En onder watter omstandighede? Een van die drastiesste maniere is onmiddellike ontslag. Is dit die geval? Dan eindig die dienskontrak tussen die werknemer en die werkgewer onmiddellik. Binne die diensverhouding val hierdie opsie sowel die werkgewer as die werknemer toe. Die beslissing rakende hierdie soort ontslag kan egter nie oornag deur een van die partye geneem word nie. In albei gevalle geld sekere voorwaardes vir 'n geldige ontslag en het die partye sekere regte en verpligtinge.

Onmiddellike ontslag

Vir 'n geldige onmiddellike ontslag moet beide die werkgewer en die werknemer aan die volgende wetlike vereistes voldoen.

  • Dringende rede. Die omstandighede moet sodanig wees dat een van die partye gedwing word om dit van die hand te wys. Dit moet handel oor dade, kenmerke of optrede van een van die partye, waardeur daar nie met die ander party verwag kan word om die dienskontrak voort te sit nie. Meer spesifiek kan dit bedreiging, misleiding of ernstige gevaar vir die lewe of gesondheid in die werkplek wees. 'N Ander rede kan wees as gevolg van die gebrek aan voldoende voorsiening vir ruimte en raad deur die werkgewer, al is daar ooreengekom.
  • Onmiddellike ontslag. As die werkgewer of die werknemer daarna met onmiddellike effek voortgaan met ontslag, moet sodanige ontslag onmiddellik gegee of geneem word, dit wil sê onmiddellik na die betrokke voorval of strafbare handeling. Boonop word die partye toegelaat om 'n kort tydjie te neem voordat hulle voortgaan met so 'n afdanking, byvoorbeeld om regsadvies in te win of om 'n ondersoek te begin. As een van die partye te lank wag, kan daar nie meer aan hierdie vereiste voldoen word nie.
  • Onmiddellike kennisgewing. Daarbenewens moet die dringende rede onverwyld aan die betrokke party gekommunikeer word, dit wil sê onmiddellik met onmiddellike ontslag.

As daar nie aan hierdie vereistes voldoen word nie, is die ontslag vernietigbaar. Is daar aan al drie bogenoemde voorwaardes voldoen? Dan eindig die dienskontrak tussen die partye met onmiddellike effek. Vir so 'n afdanking hoef toestemming nie deur die UWV of die distrikshof aangevra te word nie en hoef daar geen kennisgewingstydperk te word nie. Gevolglik het die partye sekere regte en verpligtinge. Watter regte of verpligtinge dit is, word hieronder bespreek. 

Oorgangsfooi

As die werknemer die persoon is wat met onmiddellike effek besluit om te ontslaan, byvoorbeeld as gevolg van ernstige strafbare sake of versuim van die werkgewer, is die werknemer wat minstens twee jaar in diens was, geregtig op 'n oorgangsbetaling. Sal die werkgewer dadelik met ontslag voortgaan? In daardie geval is die werknemer in beginsel nie geregtig op 'n oorgangsbetaling as die ontslag die gevolg is van ernstige strafbare handelinge of versuim van die werknemer nie. Die distrikshof kan uitsonderlik anders beslis. In daardie geval sal die werkgewer steeds die oorgangsfooi aan die werknemer (gedeeltelik) moet betaal. Wil u meer weet oor die voorwaardes vir of die berekening van 'n oorgangsfooi? Kontak dan die prokureurs van Law & More.

Vergoeding om dringende redes weens opset of skuld

As die werknemer onmiddellik bedank weens 'n opset of skuld aan die kant van die werkgewer, sal die werkgewer vergoeding aan die betrokke werknemer verskuldig wees. Hierdie vergoeding hang af van die loon van die werknemer en moet minstens gelyk wees aan die bedrag wat die werknemer gedurende die statutêre kennisgewingstydperk in lone sou ontvang het. Die distrikshof kan ook hierdie vergoeding in billikheid verminder of verhoog. Omgekeerd moet die werknemer ook 'n vergelykbare vergoeding betaal aan sy werkgewer as gevolg van sy opset of skuld, en die distrikshof kan ook die bedrag van hierdie vergoeding aanpas.

U stem nie saam met die ontslag nie

Is u nie 'n werkgewer nie eens met die onmiddellike ontslag wat u werknemer neem? In so 'n geval, binne twee maande na die dag waarop die dienskontrak met u werknemer beëindig is as gevolg van onmiddellike ontslag, kan u die distrikshof versoek om vergoeding toe te staan ​​wat u werknemer u moet betaal. In die geval van 'n kontrak met 'n kansellasie-opsie, kan die distrikshof vergoeding toeken vir die ignorering van die kennisgewingstydperk. Hierdie vergoeding is dan gelyk aan die loon wat u werknemer vir die toepaslike kennisgewingtydperk sou ontvang het.

Is u 'n werknemer en stem u nie saam met u werkgewer se besluit om u onmiddellik te ontslaan nie? Dan kan u hierdie afdanking betwis en die distrikshof vra om die afdanking nietig te maak. U kan ook plaasvergoeding van die distrikshof aanvra. Albei versoeke moet ook twee maande na die dag waarop die kontrak beëindig word deur summiere ontslag by die distrikshof ingedien word. In hierdie regsgeding sal die werkgewer dan moet bewys dat die onmiddellike ontslag aan die vereistes voldoen. Die praktyk toon dat dit gewoonlik vir die werkgewer moeilik is om die dringende rede vir ontslag te identifiseer. Daarom moet die werkgewer in ag neem dat die regter in so 'n geval ten gunste van die werknemer sal beslis. As u as werknemer dan nie saamstem met die beslissing van die distrikshof nie, kan u hierteen appelleer.

Ten einde regstappe te vermy, kan dit sinvol wees om in oorleg tussen die partye te besluit om 'n skikkingsooreenkoms te sluit en sodoende die ontslag met onmiddellike effek om te skakel in onderlinge toestemming tot 'n ontslag. So 'n skikkingsooreenkoms kan voordele vir beide partye inhou, soos sekuriteit op kort termyn en moontlik die reg op werkloosheidsvoordele vir die werknemer. Die werknemer het nie hierdie reg in die geval van onmiddellike ontslag nie.

Het u te kampe met 'n onmiddellike ontslag? Dan is dit belangrik om ingelig te word oor u regsposisie en die gevolge daarvan. By Law & More ons verstaan ​​dat ontslag een van die mees verreikende maatreëls in die arbeidsreg is wat verreikende gevolge vir sowel die werkgewer as die werknemer het. Daarom benader ons 'n persoonlike benadering en kan u u situasie en die moontlikhede saam met u evalueer. Law & Morese prokureurs is kundiges op die gebied van ontslagreg en bied u graag regsadvies of hulp tydens 'n ontslagprosedure. Het u enige ander vrae oor die ontslag? Kontak asseblief Law & More of besoek ons ​​webwerf Ontslag.site.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.