Belediging, laster en laster

Belediging, laster en laster

U mening of kritiek uit te spreek is in beginsel nie 'n taboe nie. Dit het egter sy grense. Verklarings mag nie onwettig wees nie. Of 'n verklaring onwettig is, sal volgens spesifieke situasies beoordeel word. In die uitspraak word 'n balans gemaak tussen die reg op vryheid van uitdrukking enersyds en die reg op die beskerming van 'n mens se eer en reputasie aan die ander kant. Beledigende persone of ondernemers het altyd 'n negatiewe konnotasie. In sommige gevalle word 'n belediging as onwettig beskou. In die praktyk word daar gereeld gepraat van twee vorme van belediging. Daar kan laster en / of laster wees. Beide laster en laster plaas die slagoffer doelbewus in 'n slegte lig. Wat laster en laster presies beteken, word in hierdie blog uiteengesit. Ons sal ook kyk na die sanksies wat opgelê kan word teen iemand wat skuldig is aan laster en / of laster.

Belediging, laster en laster

belediging

“Enige opsetlike belediging wat nie deur laster of laster gedek word nie”, moet as 'n eenvoudige belediging beskou word. 'N Kenmerk van belediging is dat dit 'n klagoortreding is. Dit beteken dat die beskuldigde slegs vervolg kan word as die slagoffer dit aangemeld het. Belediging word gewoonlik net gesien as iets wat nie netjies is nie, maar as u deeglik bewus is van u regte, kan u in sommige gevalle verseker dat die persoon wat u beledig het, vervolg kan word. Dit gebeur egter dikwels dat die slagoffer geen belediging meld nie omdat hy of sy meer nadele kan ervaar met betrekking tot die publisiteit van die saak.

laster

As dit doelbewus iemand se eer of goeie naam aangerand word met die doel om dit bekend te maak, is die persoon skuldig aan laster. Doelbewuste aanranding beteken dat iemand se naam doelbewus in 'n slegte lig geplaas word. Met opsetlike aanranding beteken die wetgewer dat u strafbaar is as u doelbewus slegte dinge sê oor 'n individu, 'n groep of 'n organisasie met die doel om dit bekend te maak. Laster kan mondeling sowel as skriftelik plaasvind. As dit op skrif plaasvind, word dit as lasterlike aantekening gekwalifiseer. Die motiewe vir 'n laster is dikwels wraak of frustrasie. 'N Voordeel vir die slagoffer is dat dit makliker is om te bewys as dit op skrif is.

laster

Daar word gepraat van laster wanneer iemand doelbewus belaster word deur openbare uitsprake te lewer, waarvan hy weet of moes geweet het dat die stellings nie op die waarheid gebaseer is nie. Skandaal kan dus gesien word as iemand beskuldig word deur leuens.

Beskuldiging moet op feite gebaseer wees

'N Belangrike vraag waarna in die praktyk gekyk word, is of, en indien wel, in watter mate, die beskuldigings steun gevind het in feite wat ten tyde van die verklarings beskikbaar was. Die regter kyk dus terug na die situasie soos dit was toe die betrokke verklarings afgelê is. As sekere verklarings vir die regter onwettig lyk, sal hy beslis dat die persoon wat die verklaring afgelê het, aanspreeklik is vir die skade wat daaruit voortspruit. In die meeste gevalle is die slagoffer geregtig op skadevergoeding. In die geval van 'n onregmatige verklaring, kan die slagoffer ook regstelling met die hulp van 'n advokaat aanvra. Regstelling beteken dat 'n onregmatige publikasie of verklaring reggestel word. In kort sê 'n regstelling dat 'n vorige boodskap verkeerd of ongegrond was.

Siviele en kriminele prosedures

In die geval van belediging, laster of laster, het die slagoffer die moontlikheid om deur siviele en strafregtelike prosedures te gaan. Deur die burgerlike reg kan die slagoffer skadevergoeding of regstelling eis. Omdat laster en laster ook kriminele oortredings is, kan die slagoffer dit ook aanmeld en eis dat die dader kriminele reg vervolg word.

Belediging, laster en laster: wat is die sanksies?

Eenvoudige belediging kan strafbaar wees. 'N Voorwaarde hiervoor is dat die slagoffer 'n verslag moes afgelê het en die Staatsaanklaer moes besluit het om die verdagte te vervolg. Die maksimum vonnis wat die regter kan oplê, is drie maande gevangenisstraf of 'n boete van die tweede kategorie (€ 4,100). Die bedrag van die boete of (gevangenisstraf) is afhanklik van die erns van die belediging. Diskriminerende beledigings word byvoorbeeld swaarder gestraf.

Laster is ook strafbaar. Ook hier moes die slagoffer 'n verslag gedoen het en die Staatsaanklaer moes besluit het om die beskuldigde te vervolg. In geval van laster kan die regter 'n maksimum aanhouding van ses maande of 'n boete van die derde kategorie (€ 8,200) oplê. Soos in die geval van belediging, word die erns van die oortreding ook hier in ag geneem. Laster teen 'n amptenaar word byvoorbeeld swaarder gestraf.

In die geval van laster is die boetes wat opgelê kan word aansienlik swaarder. In die geval van laster kan die hof 'n maksimum gevangenisstraf van twee jaar of 'n boete van die vierde kategorie (€ 20,500) oplê. In die geval van laster kan daar ook 'n vals verslag wees, terwyl die verklaarder weet dat die misdryf nie gepleeg is nie. In die praktyk word hierna verwys as 'n lasterlike beskuldiging. Sulke aanklagte kom hoofsaaklik voor in situasies waarin iemand beweer dat hy aangerand of mishandel is, terwyl dit nie die geval is nie.

Poging tot laster en / of laster

'N Poging tot laster en / of laster is ook strafbaar. Met 'gepoog' word bedoel dat daar gepoog is om laster of laster teen 'n ander persoon te pleeg, maar dit het misluk. 'N Vereiste hiervoor is dat daar 'n begin van die misdaad moet wees. As daar nog nie so begin is nie, is daar geen strafbaarheid nie. Dit geld ook wanneer daar begin is, maar die dader besluit uit eie beweging om nie laster of laster te pleeg nie.

As iemand strafbaar is vir poging tot laster of laster, geld 'n maksimum boete van 2/3 van die maksimum straf vir die voltooide oortreding. In die geval van poging tot laster is dit dus 'n maksimum vonnis van 4 maande. In die geval van poging tot laster, beteken dit 'n maksimum boete van een jaar en vier maande.

Moet u te doen hê met belediging, laster of laster? En wil u meer inligting hê oor u regte? Moet dan nie huiwer om kontak te maak nie Law & More prokureurs. Ons kan u ook help as u self deur die Staatsaanklaer vervolg word. Ons kundige en gespesialiseerde advokate op die gebied van strafreg bied u graag advies en help u met regstappe.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.