Daar word baie belang geheg aan die werkers se reg om te staak ...

In Nederland word baie gewy aan die werkers se reg om te staak. Nederlandse werkgewers moet stakings verdra, insluitend die negatiewe gevolge wat dit vir hulle kan hê, solank daar aan die “spelreëls” voldoen word. Om te verseker dat werknemers nie van die gebruik van hierdie reg afgeskrik word nie, het die Nederlandse Appèlraad beslis dat 'n staking nie die hoogte van die werkloosheidsvoordeel mag beïnvloed nie. Dit beteken dat die daaglikse loon van 'n werknemer, op grond waarvan die werkloosheidsvoordeel bereken word, nie meer deur 'n staking beïnvloed moet word nie.

11-04-2017

Deel