Verpligtinge van die werkgewer en die werknemer volgens die Wet op Werkomstandighede

Verpligtinge van die werkgewer en die werknemer...

Verpligtinge van die werkgewer en die werknemer volgens die Wet op Werkomstandighede

Ongeag watter werk u doen, die basiese beginsel in Nederland is dat almal veilig en gesond moet kan werk. Die visie agter hierdie uitgangspunt is dat die werk nie tot fisieke of geestelike siektes mag lei nie en hoegenaamd nie tot die dood mag lei nie. Hierdie beginsel word in die praktyk gewaarborg deur die Wet op Werksomstandighede. Hierdie wet is dus daarop gemik om goeie werksomstandighede te bevorder en siekte en arbeidsongeskiktheid van werknemers te voorkom. Is u 'n werkgewer? In daardie geval berus die versorging van 'n gesonde en veilige werkomgewing in ooreenstemming met die Wet op Werksomstandighede in beginsel by u. Binne u onderneming moet daar nie net voldoende kennis wees van gesonde en veilige werk nie, maar moet ook die riglyne van die Wet op Arbeidsomstandighede gevolg word om onnodige gevaar vir werknemers te voorkom. Is u werknemer? In daardie geval word 'n paar dinge ook van u verwag in die konteks van 'n gesonde en veilige werksomgewing.

Verpligtinge van die werkgewer en die werknemer volgens die Wet op Werkomstandighede

Verpligtinge van die werknemer

Volgens die Wet op Arbeidsomstandighede is die werkgewer uiteindelik saam met sy werknemer verantwoordelik vir die werksomstandighede. As werknemer moet u dus bydra tot die skepping van 'n gesonde en veilige werkplek. Meer spesifiek, as 'n werknemer, is u, in die lig van die Wet op Arbeidsomstandighede, verplig om:

  • om die werktoerusting en gevaarlike stowwe korrek te gebruik;
  • om nie die beskerming op werktoerusting te verander en / of te verwyder nie;
  • om die persoonlike beskermende toerusting / hulpmiddels wat deur die werkgewer beskikbaar gestel word korrek te gebruik en op die regte plek op te berg;
  • saam te werk aan georganiseerde inligting en onderrig;
  • om die werkgewer in kennis te stel van die waargenome risiko's vir gesondheid en veiligheid in die onderneming;
  • om die werkgewer en ander kundige persone (soos 'n voorkomingsbeampte), indien nodig, by te staan ​​met die uitvoering van hul verpligtinge.

Kortom, u moet verantwoordelik optree as werknemer. U doen dit deur die werksomstandighede op 'n veilige manier te gebruik en u werk op 'n veilige manier uit te voer sodat u uself en ander nie in gevaar stel nie.

Verpligtinge van die werkgewer

Om 'n gesonde en veilige werksomgewing te kan bied, moet u as werkgewer 'n beleid volg wat op die beste moontlike werksomstandighede gerig is. Die Wet op Werksomstandighede gee rigting aan hierdie beleid en werksomstandighede wat daaraan voldoen. Die beleid oor werkomstandighede moet byvoorbeeld in elk geval bestaan ​​uit a risiko-inventaris en -evaluering (RI&E). As werkgewer moet u skriftelik vermeld watter risiko's die werk vir u werknemers inhou, hoe hierdie gesondheids- en veiligheidsrisiko's binne u onderneming aangespreek word en watter risiko's in die vorm van beroepsongelukke reeds plaasgevind het. A voorkomingsbeampte help u om 'n risiko-inventaris en evaluering op te stel en gee raad oor 'n goeie gesondheids- en veiligheidsbeleid. Elke maatskappy moet ten minste een so 'n voorkomingsbeampte aanstel. Dit mag nie iemand van buite die maatskappy wees nie. Het u 25 of minder werknemers in diens? Dan kan u self as 'n voorkomingsbeampte optree.

Een van die risiko's wat 'n onderneming met werknemers in diens kan stel, is afwesigheid. Volgens die Wet op Werkomstandighede moet u as werkgewer 'n polis vir siekteafwesigheid. Hoe hanteer u as werkgewer afwesigheid as dit binne u onderneming voorkom? U moet die antwoord op hierdie vraag op 'n duidelike, voldoende manier aanteken. Om die kans te verlaag om so 'n risiko te verwesenlik, is dit egter raadsaam om 'n periodieke beroepsgesondheidsondersoek (PAGO) binne u onderneming uitgevoer word. Tydens so 'n ondersoek doen die besigheidsdokter 'n inventaris of u gesondheidsprobleme ervaar as gevolg van werk. Deelname aan sulke navorsing is nie verpligtend vir u werknemer nie, maar dit kan baie nuttig wees en bydra tot 'n gesonde en lewensbelangrike kring van werknemers.

Om ander onvoorsiene risiko's te voorkom, moet u ook 'n interne noodreaksiespan (BHV). 'N Bedryfsreaksie-beampte is opgelei om werknemers en klante in 'n noodgeval na veiligheid te bring en sal dus bydra tot die veiligheid van u onderneming. U kan self bepaal watter en hoeveel mense u as noodbeampte aanstel. Dit geld ook vir die wyse waarop noodreaksie van die onderneming sal plaasvind. U moet egter die grootte van u onderneming in ag neem.

Monitering en nakoming

Ondanks die toepaslike wette en regulasies, vind daar nog elke jaar werkongelukke in Nederland plaas wat maklik deur die werkgewer of werknemer kon voorkom word. Die blote bestaan ​​van die Wet op Arbeidsomstandighede blyk nie altyd voldoende te wees om die beginsel te waarborg dat almal veilig en gesond moet kan werk nie. Daarom ondersoek die Inspektoraat SZW of werkgewers, maar ook of werknemers die reëls vir gesonde, veilige en regverdige werk nakom. Volgens die Wet op Arbeidsomstandighede kan die Inspektoraat ondersoek instel wanneer 'n ongeluk plaasgevind het of wanneer 'n ondernemingsraad of vakbond dit versoek. Die Inspektoraat het ook verreikende magte en samewerking in hierdie ondersoek is verpligtend. As die Inspeksie 'n oortreding van die Wet op Arbeidsomstandighede vind, kan die staking van die werk lei tot 'n groot boete of 'n misdaad / ekonomiese oortreding. Om sulke ingrypende maatreëls te voorkom, is dit raadsaam dat u as werkgewer, maar ook as werknemer, aan alle verpligtinge van die Wet op Arbeidsomstandighede voldoen.

Het u enige vrae rakende hierdie blog? Kontak dan Law & More. Ons advokate is kundiges op die gebied van die arbeidsreg en gee u graag advies.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.