Ouerlike gesag Beeld

Ouerlike gesag

Wanneer 'n kind gebore word, het die moeder van die kind outomatiese gesag oor die kind. Behalwe in gevalle waar die moeder op daardie stadium nog minderjarig is. As die moeder met haar maat getroud is of 'n geregistreerde vennootskap het tydens die geboorte van die kind, het die vader van die kind ook outomatiese ouerlike gesag oor die kind. As die moeder en vader van 'n kind uitsluitlik saamwoon, is gesamentlike toesig nie outomaties van toepassing nie. In die geval van saamwoon, moet die vader van die kind, indien hy wil, die kind by die munisipaliteit erken. Dit beteken nie dat die maat ook toesig oor die kind het nie. Vir hierdie doel moet die ouers gesamentlik 'n versoek om gesamentlike toesig by die hof indien.

Ouerlike gesag Beeld

Wat beteken ouerlike gesag?

Ouerlike gesag beteken dat die ouers die mag het om te besluit oor belangrike besluite in die lewe van hul minderjarige kind. Byvoorbeeld mediese besluite, skoolkeuse of die besluit waar 'n kind sy / haar hoofhuis sal hê. In Nederland het ons toesig oor eenkop en gesamentlike toesig. Die toesig van enkelkop beteken dat die toesig by een ouer lê en gesamentlike toesig beteken dat die toesig deur albei ouers uitgeoefen word.

Kan die gesamentlike gesag verander word na 'n enkelkopgesag?

Die basiese beginsel is dat die gesamentlike toesig, wat tydens die huwelik bestaan ​​het, na 'n egskeiding voortduur. Dit is dikwels in die belang van die kind. In die egskeidingsprosedure of in die egskeidingsprosedures kan een van die ouers egter die hof vra om toesig te neem oor die enkelkops toesig. Hierdie versoek word slegs in die volgende gevalle toegestaan:

  • as daar 'n onaanvaarbare risiko bestaan ​​dat die kind tussen die ouers vasgekeer of verlore gaan en daar word nie verwag dat dit binne die afsienbare toekoms voldoende sal verbeter nie, of
  • wysiging van toesig is andersins in die beste belang van die kind nodig.

Praktiese ondervinding het getoon dat versoeke vir eenmalige gesag slegs in uitsonderlike gevalle toegestaan ​​word. Daar moet aan een van die bogenoemde kriteria voldoen word. Wanneer die aansoek om enkelkop-toesig toegestaan ​​word, is die ouer met die toesig nie meer nodig om die ander ouer te raadpleeg wanneer belangrike beslissings in die kind se lewe ter sprake is nie. Die ouer wat van toesig ontneem word, het dus nie meer inspraak in die kind se lewe nie.

Die beste belang van die kind

'Die beste belang van die kind' het geen konkrete definisie nie. Dit is 'n vae begrip wat deur die omstandighede van elke gesinsituasie ingevul moet word. Die regter sal dus na al die omstandighede in so 'n aansoek moet kyk. In die praktyk word egter 'n aantal vaste vertrekpunte en kriteria gebruik. 'N Belangrike vertrekpunt is dat die gesamentlike gesag na 'n egskeiding behou moet word. Ouers moet saam belangrike besluite oor die kind kan neem. Dit beteken ook dat die ouers goed met mekaar moet kan kommunikeer. Swak kommunikasie of byna geen kommunikasie is egter nie genoeg om uitsluitlike toesig te verkry nie. Die hof kan die gesamentlike toesig beëindig eers wanneer swak kommunikasie tussen ouers 'n risiko skep dat kinders tussen hul ouers vasgevang sal raak en as dit nie na verwagting binne 'n kort tydperk sal verbeter nie.

In die loop van die saak kan die regter ook soms die advies van 'n kundige inwin om vas te stel wat in die beste belang van die kind is. Dan kan hy byvoorbeeld die Raad op Kinderbeskerming vra om ondersoek in te stel en 'n verslag uit te gee oor die vraag of enkel of gesamentlike toesig in die beste belang van die kind is.

Kan die gesag verander word van enkelkop na gesamentlike gesag?

As daar toesig oor enkelkop is en albei ouers dit na gesamentlike toesig wil verander, kan dit deur die howe gereël word. Dit kan skriftelik of digitaal via 'n vorm aangevra word. In daardie geval sal daar 'n aantekening in die voogregister gemaak word dat die betrokke kind gesamentlike toesig het.

As die ouers nie saamstem oor die verandering van enkele toesig na gesamentlike toesig nie, kan die ouer wat nie op daardie tydstip toesig het nie, die saak hof toe neem en aansoek doen om medeverseker te word. Dit sal slegs van die hand gewys word as die bogenoemde klandestiene en verlore kriterium bestaan ​​of as verwerping anders in die belang van die kind nodig is. In die praktyk word 'n versoek om die alleenbewaring na gesamentlike bewaring te verander, dikwels toegestaan. Dit is omdat ons in Nederland die beginsel van gelyke ouerskap het. Hierdie beginsel beteken dat vaders en moeders 'n gelyke rol moet speel in die versorging en opvoeding van hul kind.

Einde van ouerlike gesag

Ouervoogdy beëindig deur die werking van die wet sodra die kind die ouderdom van 18 bereik. Van daardie oomblik af is 'n kind mondig en het hy die mag om oor sy eie lewe te besluit.

Het u vrae oor ouerlike gesag of wil u gehelp word in 'n prosedure om aansoek te doen vir alleen of gesamentlike ouerlike gesag? Kontak asseblief een van ons ervare prokureurs oor familiereg. Die prokureurs by Law & More sal u graag in die beste belang van u kind adviseer en bystaan ​​in sulke verrigtinge.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.