Aanheg van vooroordeel

Aanheg van vooroordeel

Beslag op vooroordeel: voorlopige sekerheid in die geval van 'n party wat nie betaal nie

Vooroordeel gehegtheid kan gesien word as 'n preserveermiddel, tydelike vorm van aanhegting. Bevestiging van vooroordeel kan dien om te verseker dat die skuldenaar nie van sy goedere ontslae raak voordat die skuldeiser werklike regstelling deur beslaglegging op grond van 'n vonnisoplegging kan kry nie, waarvoor 'n regter 'n eksekuteursbevoegdheid moet toestaan. Anders as wat daar gereeld gedink word, lei die aanhegting van vooroordeel, naamlik, nie tot onmiddellike bevrediging van die eis nie. Bevestiging aan vooroordeel is 'n wyd gebruikte instrument wat ook as hefboom gebruik kan word om die skuldenaar te laat beweeg en hom te laat betaal. In vergelyking met ander lande, is die aanhegting van goedere in Nederland redelik eenvoudig. Hoe kan goedere aangeheg word deur vooroordeelbeslaglegging, en wat is die implikasies daarvan?

Aanheg van vooroordeel

Aanheg van vooroordeel

As 'n mens beslag wil lê op goedere deur middel van vooroordeel, moet jy 'n aansoek by die voorlopige regter indien. Hierdie aansoek sal aan sekere vereistes moet voldoen. Die aansoek moet byvoorbeeld die aard van die verlangde beslaglegging bevat, inligting waarop die reg aangeroep word (byvoorbeeld eienaarskap of die reg op vergoeding vir skade) en die bedrag waarvoor die skuldeiser die goedere van die skuldenaar wil beslag lê. Wanneer die regter oor die aansoek besluit, doen hy nie uitgebreide navorsing nie. Die navorsing wat gedoen is, is kort. 'N Versoek om beslaglegging op vooroordeel sal egter slegs goedgekeur word as aangetoon kan word dat daar 'n gegronde vrees bestaan ​​dat 'n skuldenaar, of 'n derde party waartoe die goedere behoort, van die goedere ontslae sal raak. Deels om hierdie rede word die skuldenaar nie ingelig oor die versoek om beslaglegging nie; die aanval sal 'n verrassing wees.

Op die oomblik dat die aansoek goedgekeur word, moet die hoofverrigtinge rakende die eis waarop die beslag op die vooroordeel ooreenstem, binne 'n tydperk wat deur 'n regter bepaal is, ingestel word, wat minstens 8 dae is vanaf die oomblik van goedkeuring van die aansoek om beslaglegging op die vooroordeel. . Normaalweg sal die regter hierdie termyn op 14 dae stel. Die beslaglegging word aan die skuldenaar bekend gemaak deur 'n kennisgewing van beslaglegging wat deur die balju aan hom beteken is. Normaalweg sal die aanhangsel van krag bly totdat 'n eksekusiebevel verkry word. Wanneer hierdie bevel verkry word, word die beslagleggingsbevoegdheid omgeskakel in beslaglegging ingevolge 'n vonnisoplegging en kan die skuldeiser aanspraak maak op die aangehegte goedere van die skuldenaar. As die regter weier om teregstelling van eksekusie toe te staan, sal die beslag op die vooroordeel verval. Opmerklik is die feit dat beslaglegging op vooroordeel nie beteken dat die skuldenaar nie die aangehegte goedere kan verkoop nie. Dit beteken wel dat die beslaglegging op die goedere sal bly as dit verkoop word.

Op watter goed kan beslag gelê word?

Alle bates van die skuldenaar kan aangeheg word. Dit beteken dat beslaglegging kan plaasvind ten opsigte van voorraad, lone (verdienste), bankrekeninge, huise, motors, ens. Beslag op die inkomste is 'n vorm van versiering. Dit beteken dat goedere (in hierdie geval die verdienste) deur 'n derde party (die werkgewer) gehou word.

Kansellasie van die aanhangsel

Die beslaglegging op die goedere van die skuldenaar kan ook gekanselleer word. Eerstens kan dit gebeur as die hof in die hoofgeding besluit dat die aanhangsel gekanselleer moet word. 'N Belanghebbende party (gewoonlik die skuldenaar) kan ook die kansellasie versoek. Rede hiervoor kan wees dat die skuldenaar alternatiewe sekuriteit bied, dat dit uit die kort ondersoek blyk dat die beslaglegging onnodig is of dat daar 'n prosedurele, formele fout was.

Nadele van aanhegting van vooroordeel

Ondanks die feit dat gehegtheid van die vooroordeel soos 'n lekker opsie lyk, moet daar ook rekening gehou word met die feit dat dit gevolge kan hê as 'n mens te ligtelik om vooroordeel-aanhangsels vra. Op die oomblik dat die eis in die hoofgeding waarop die vooroordeel ooreenstem, afgekeur word, sal die skuldeiser wat 'n beslagleggingsbevel ingedien het, aanspreeklik wees vir die skade wat die skuldenaar gely het. Verder kos 'n beslagleggingsprosedure geld (dink aan borgtogkoste, hofkoste en prokureursgelde), wat nie almal deur die skuldenaar vergoed word nie. Daarbenewens dra die krediteur altyd die risiko dat daar niks is om op te eis nie, byvoorbeeld omdat daar 'n verband op die aangehegte eiendom is wat sy waarde oorskry en voorrang geniet by uitvoering of - in geval van 'n bankrekening - omdat daar is geen geld op die bankrekening van die skuldenaar nie.

Kontak

Indien u enige vrae of kommentaar het nadat u hierdie artikel gelees het, kontak gerus mnr. Maxim Hodak, prokureur by Law & More via [e-pos beskerm] of mnr. Tom Meevis, prokureur by Law & More via [e-pos beskerm] of skakel ons op +31 (0) 40-3690680.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.