Die beskerming van handelsgeheime: wat moet u weet? Beeld

Die beskerming van handelsgeheime: wat moet u weet?

Die Wet op Handelsgeheime (Wbb) is sedert 2018 in Nederland van toepassing. Hierdie wet implementeer die Europese richtlijn oor die harmonisering van die reëls vir die beskerming van onbekende kennis en besigheidsinligting. Die doel van die instelling van die Europese richtlijn is om die versnippering van die reël in alle lidlande te voorkom en om sodoende regsekerheid vir die ondernemer te skep. Voor daardie tyd was daar geen spesifieke regulasies in Nederland om onbekende kennis en sake-inligting te beskerm nie, en die oplossing moes in die kontraktereg gesoek word, of meer spesifiek in die vertroulikheids- en nie-mededingingsklousules. Onder sekere omstandighede het die leerstelling van tort of die manier van strafreg ook 'n oplossing gebied. Met die inwerkingtreding van die Wet op Handelsgeheime het u as ondernemer 'n wettige reg om regstappe te begin wanneer u handelsgeheime onwettig verkry, bekend gemaak of gebruik word. Wat u presies met handelsgeheime bedoel, en wanneer en watter maatreëls u kan tref teen die oortreding van u handelsgeheim, kan u hieronder lees.

Die beskerming van handelsgeheime: wat moet u weet? Beeld

Wat is 'n handelsgeheim?

Secret. In die lig van die definisie in artikel 1 van die Wet op Handelsgeheime, moet die besigheidsinligting nie algemeen bekend of maklik toeganklik wees nie. Nie eers vir kundiges wat gewoonlik sulke inligting hanteer nie.

Handelswaarde. Daarbenewens bepaal die Wet op Handelsgeheime dat die besigheidsinligting kommersiële waarde moet hê omdat dit geheim is. Met ander woorde, die verkryging, gebruik of openbaarmaking daarvan onwettig kan nadelig wees vir die sake-, finansiële of strategiese belange of die mededingende posisie van die entrepreneur wat wettiglik oor hierdie inligting beskik.

Redelike maatreëls. Ten slotte moet sake-inligting onderworpe wees aan redelike maatreëls om dit vertroulik te hou. In hierdie konteks kan u byvoorbeeld dink aan die digitale sekuriteit van u maatskappyinligting deur middel van wagwoorde, kodering of sekuriteitsagteware. Redelike maatreëls sluit ook vertroulikheid en nie-mededingingsklousules in diens, samewerkingskontrakte en werkprotokolle in. In hierdie sin sal hierdie metode om sake-inligting te beskerm steeds belangrik bly. Law & MoreProkureurs is kundiges in kontraktereg en korporatiewe reg en help u graag om u vertroulikheids- en nie-mededingingsooreenkomste en -klousules op te stel.

Die definisie van handelsgeheime hierbo beskryf, is redelik breed. Oor die algemeen sal handelsgeheime die inligting wees wat gebruik kan word om geld te verdien. In konkrete terme kan die volgende soorte inligting in hierdie konteks oorweeg word: produksieprosesse, formules en resepte, maar selfs konsepte, navorsingsdata en kliëntelêers.

Wanneer is daar 'n oortreding?

Voldoen u besigheidsinligting aan die drie vereistes van die wetlike definisie in artikel 1 van die Wet op Handelsgeheime? Dan word u maatskappy-inligting outomaties as 'n handelsgeheim beskerm. Hiervoor is geen (verdere) aansoek of registrasie nodig nie. In daardie geval is die verkryging, gebruik of openbaarmaking sonder toestemming, sowel as die vervaardiging, aanbieding of bemarking van inbreukmakende goedere deur ander onwettig, volgens artikel 2 van die Wet op Handelsgeheime. As dit kom by die onwettige gebruik van handelsgeheime, kan dit byvoorbeeld ook die oortreding van die nie-openbaarmakingsooreenkoms insluit wat verband hou met hierdie of 'n ander (kontraktuele) verpligting om die gebruik van die handelsgeheim te beperk. Terloops, die Wet op Handelsgeheime bied ook in artikel 3 uitsonderings op die onwettige verkryging, gebruik of openbaarmaking sowel as die produksie, aanbieding of bemarking van oortredende goedere. Die onwettige verkryging van 'n handelsgeheim word byvoorbeeld nie beskou as die verkryging deur middel van 'n onafhanklike ontdekking of deur 'reverse engineering' nie, dit wil sê waarneming, ondersoek, demontage of toetsing van 'n produk of voorwerp wat beskikbaar gestel is aan die publiek of on wettiglik verkry is.

Maatreëls teen inbreuk op handelsgeheime

Die Wet op Handelsgeheime bied aan ondernemers opsies om teen die skending van hul handelsgeheime op te tree. Een van die moontlikhede, wat in artikel 5 van die bogenoemde wet beskryf word, het betrekking op 'n versoek aan die voorlopige regter om tussentydse en beskermende maatreëls te tref. Die tussentydse maatreëls het byvoorbeeld betrekking op 'n verbod op a) die gebruik of openbaarmaking van die handelsgeheim of b) om inbreukmakende goedere te produseer, aan te bied, op die mark te plaas of te gebruik, of om daardie goedere vir daardie doeleindes te gebruik. om in te voer, uit te voer of te stoor. Die voorsorgmaatreëls sluit op hul beurt die beslaglegging of verklaring van goedere in wat vermoedelik oortree word.

Volgens artikel 6 van die Wet op die Beskerming van Handelsgeheime, is 'n ander moontlikheid geleë in die versoek aan die hof van die meriete om geregtelike skuddings en regstellende maatreëls te beveel. Dit sluit byvoorbeeld die terugroep van die inbreukmakende goedere uit die mark in, die vernietiging van goedere wat handelsgeheime bevat of toepas, en die terugstuur van hierdie datadraers aan die houer van die handelsgeheim. Verder kan die entrepreneur vergoeding van die oortreder eis op grond van artikel 8 van die Grondbeskermingswet. Dieselfde geld vir die oortuiging van die oortreder in die redelike en proporsionele regskoste en ander koste wat deur die entrepreneur as 'n party geassimileer word, maar dan via artikel 1019ie DCCP.

Handelsgeheime is dus 'n belangrike aanwins vir entrepreneurs. Wil u weet of sekere maatskappy-inligting tot u handelsgeheim behoort? Het u voldoende beskermingsmaatreëls getref? Of het u reeds 'n oortreding van u handelsgeheime? Kontak dan Law & More. By Law & More ons verstaan ​​dat inbreuk op u handelsgeheim verreikende gevolge vir u en u onderneming kan hê, en dat voldoende optrede nodig is, sowel voor as daarna. Dit is waarom die advokate van Law & More gebruik 'n persoonlike dog duidelike benadering. Saam met u ontleed hulle die situasie en beplan die volgende stappe wat geneem moet word. As dit nodig is, help ons prokureurs, wat kundig is op die gebied van korporatiewe en prosesreg, u ook graag in enige verrigtinge.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.