Erkenning en afdwinging van 'n Russiese uitspraak van vernietiging

Erkenning en afdwinging van 'n Russiese uitspraak van vernietiging

In baie nasionale en internasionale handelskontrakte is hulle dikwels geneig om arbitrage te reël om sakegeskille te besleg. Dit beteken dat die saak aan 'n arbiter toegewys sal word in plaas van 'n nasionale regter. Om die implementering van 'n arbitrasietoekenning te voltooi, moet die regter van die land van implementering 'n eksekwatur verskaf. 'N Eksekwatur impliseer die erkenning van 'n arbitrasietoekenning en gelykstaande aan 'n regsuitspraak, kan dit óf toegepas word óf uitgevoer word. Die reëls vir die erkenning en toepassing van 'n buitelandse uitspraak word in die New York-konvensie gereguleer. Hierdie konvensie is op 'n diplomatieke konferensie van die Verenigde Nasies op 10 Junie 1958 in New York aangeneem. Hierdie konvensie is hoofsaaklik gesluit om die proses van erkenning en afdwinging van 'n buitelandse regsuitspraak tussen kontrakterende state te reguleer en te vergemaklik.

Die New York-byeenkoms het tans 159 partye

Wat die erkenning en afdwinging gebaseer op artikel V (1) van die New York-konvensie betref, word die regter in uitsonderlike gevalle toegelaat om diskresionêre mag te hê. In beginsel is die regter nie toegelaat om die inhoud van 'n regsuitspraak te ondersoek of te beoordeel in sake rakende erkenning en afdwinging nie. Daar is egter uitsonderings in verband met ernstige aanduidings van wesenlike gebreke in die regsuitspraak, sodat dit nie as 'n billike verhoor beskou kan word nie. 'N Ander uitsondering op hierdie reël is van toepassing as dit voldoende aanneemlik is dat dit in geval van 'n regverdige verhoor ook tot die vernietiging van die regsuitspraak sou gelei het. Die volgende belangrike saak van die Hoë Raad illustreer in hoeverre die uitsondering in die daaglikse praktyk gebruik kan word. Die belangrikste vraag is of 'n arbitrasietoekenning wat deur die Russiese regshof vernietig is, steeds die erkennings- en afdwingingsprosedure in Nederland kan slaag.

Erkenning en afdwinging van 'n Russiese uitspraak van vernietiging

Die saak handel oor 'n Russiese regspersoon wat 'n internasionaal bedrywige staalprodusent met die naam OJSC Novolipetsky Metallurgichesky Kombinat (NLMK) is. Die staalprodusent is die grootste werkgewer van die Russiese streek Lipetsk. Die meerderheid van die aandele in die maatskappy is die Russiese sakeman VS Lisin. Lisin is ook die eienaar van die oorlaaipoorte in St. Petersburg en Tuapse. Lisin beklee 'n hoë posisie by die Russiese staatsonderneming United Shipbuilding Corporation en het ook belange in die Russiese staatsonderneming Freight One, wat 'n spoorwegonderneming is. Op grond van die koopooreenkoms, wat 'n arbitrasieprosedure insluit, het albei partye ooreengekom vir die koop en verkoop van die NLMK-aandele van Lisin aan NLMK. Na 'n dispuut en laat betalings van die koopprys namens NLKM, besluit Lisin om die saak voor die Internasionale Handelsarbitrasiehof te bring by die Kamer van Koophandel en Nywerheid van die Russiese Federasie en eis betaling van die koopprys van die aandele, wat vir hom 14,7 miljard roebels. NLMK verklaar in sy verweer dat Lisin reeds 'n vooruitbetaling ontvang het wat beteken dat die koopprys in 5,9 miljard roebels verander het.

Maart 2011 is 'n strafregtelike prosedure teen Lisin begin weens die vermoede van bedrog as deel van die aandeletransaksie met NLMK en ook op vermoede dat hy die arbitrasiereg in die saak teen NLMK mislei het. Die klagtes het egter nie tot 'n strafregtelike vervolging gelei nie.

Die arbitrasiereg, waar die saak tussen Lisin en NLMK aanhangig gemaak is, het NLMK gevonnis om die oorblywende koopprys van 8,9 roebels te betaal en het albei partye se oorspronklike eise van die hand gewys. Die koopprys word vervolgens bereken op grond van die helfte van die koopprys deur Lisin (22,1 miljard roebels) en die berekende waarde deur NLMK (1,4 miljard roebels). Wat die gevorderde betaling betref, het die hof NLMK gevonnis om 8,9 miljard roebels te betaal. 'N Appèl teen die beslissing deur die arbitrasiereg is nie moontlik nie en NLMK het op grond van vorige vermoedens van bedrog wat deur Lisin gepleeg is, geëis dat die arbitrasietoekenning deur die Arbitrazh-hof van die stad Moskou vernietig is. Die eis is toegewys en die arbitrasietoekenning sal vernietig word.

Lisin sal nie daarvoor staan ​​nie en wil 'n bewaringsbevel nastreef oor die aandele wat die NLMK in sy eie kapitaal van NLMK international BV in hou. Amsterdam. Die vernietiging van hierdie uitspraak het dit onmoontlik gemaak om 'n bewaringsbevel in Rusland na te streef. Daarom versoek Lisin om erkenning en afdwinging van die arbitrasietoekenning. Sy versoek is geweier. Gebaseer op die New York-konvensie is dit algemeen dat die bevoegde owerheid van die land van wie se regstelsel die arbitrasietoekenning gebaseer is (in hierdie geval die Russiese gewone howe) binne die nasionale wetgewing besluit oor vernietiging van arbitrasietoekennings. In beginsel word die hof van afdwinging nie toegelaat om hierdie arbitrasietoekennings te evalueer nie. Die hof in tussentydse verrigtinge is van mening dat die arbitrasietoekenning nie uitgevoer kan word nie, omdat dit nie meer bestaan ​​nie.

Lisin het appèl aangeteken teen hierdie uitspraak by die Amsterdam Appèlhof. Die Hof is van mening dat in beginsel 'n vernietigde arbitrasietoekenning gewoonlik nie vir enige erkenning en afdwinging in ag geneem sal word nie, tensy dit 'n uitsonderlike geval is. Daar is 'n uitsonderlike geval as daar sterk aanduidings is dat die uitspraak van die Russiese howe wesenlike gebreke ontbreek, sodat dit nie as 'n regverdige verhoor beskou kan word nie. Die Amsterdam Die appèlhof beskou nie hierdie spesifieke geval as 'n uitsondering nie.

Lisin het appèl aangeteken teen hierdie uitspraak. Volgens Lisin het die hof ook nie die beoordelingsbevoegdheid wat aan die hof verleen is, waardeer op grond van artikel V (1) (e) wat ondersoek of 'n uitspraak oor buitelandse vernietiging die prosedure vir die afdwinging van 'n arbitrasietoekenning in Nederland kan oorskry nie. Die Hoë Raad het die outentieke Engelse en Franse weergawe van die Konvensieteks vergelyk. Albei weergawes bevat 'n ander interpretasie rakende die diskresionêre bevoegdheid wat aan die hof verleen word. Die Engelse weergawe van artikel V (1) (e) lui die volgende:

  1. Die erkenning en afdwinging van die toekenning kan op versoek van die party teen wie dit opgeroep word geweier word, slegs indien daardie party aan die bevoegde owerheid waar die erkenning en afdwinging verlang word, bewys lewer dat:

(...)

  1. e) Die toekenning het nog nie bindend geword vir die partye nie, of is tersyde gestel of opgeskort deur 'n bevoegde owerheid van die land waarin, of kragtens die wet, daardie toekenning gemaak is. ”

Die Franse weergawe van artikel V (1) (e) lui die volgende:

"1. La reconnaissance et l'exécution de la sin ne seront weier, sur requête de la partie contre laquelle elle est factquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la verkenning en l'exécution sont demandées la preuve:

(...)

  1. e) Que la sin n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sin a été rendue. ”

Die diskresionêre mag van die Engelse weergawe ('kan geweier word') lyk wyer as die Franse weergawe ('ne seront refusées que si'). Die Hoë Raad het baie verskillende interpretasies in ander bronne gevind oor die korrekte toepassing van die konvensie.

Die Hoë Raad probeer die verskillende interpretasies duidelik maak deur sy eie interpretasies by te voeg. Dit beteken dat die diskresionêre bevoegdheid slegs toegepas kan word as daar 'n grond vir weiering volgens die Konvensie bestaan. In hierdie geval het dit gegaan oor 'n weieringsgrond met verwysing na 'vernietiging van 'n arbitrasietoekenning'. Dit is aan Lisin om op grond van die feite en omstandighede te bewys dat die weieringsgrond ongegrond is.

Die Hoë Raad deel die siening van die appèlhof volledig. Volgens die hooggeregshof kan daar slegs 'n spesiale saak wees wanneer die vernietiging van die arbitrasietoekenning gebaseer is op gronde wat nie ooreenstem met die weiergronde van artikel V (1) nie. Alhoewel aan die Nederlandse hof diskresionêre mag verleen word in die geval van erkenning en afdwinging, is hy steeds nie van toepassing op 'n vernietigingsuitspraak in hierdie spesifieke saak nie. Die beswaar wat Lisin gemaak het, het geen kans om te slaag nie.

Hierdie uitspraak van die Hoë Raad gee 'n duidelike interpretasie van die wyse waarop artikel V (1) van die New York-konvensie geïnterpreteer moet word in die geval van die diskresionêre bevoegdheid wat tydens die erkenning en afdwinging van 'n vonnis van vernietiging aan die hof verleen is. Dit beteken, kortom, dat slegs in bepaalde gevalle 'n vernietiging van die oordeel kan omseil word.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.