Hersiening van NV-wetgewing en die verhouding man en vrou Beeld

Hersiening van die NV-wetgewing en die verhouding man en vrou

In 2012 is die BV (private maatskappy) wet vereenvoudig en soepel gemaak. Met die inwerkingtreding van die Wet op die vereenvoudiging en buigsaamheid van BV-reg het aandeelhouers die geleentheid gekry om hul onderlinge verhoudings te reguleer, sodat meer ruimte geskep is om die struktuur van die maatskappy aan te pas by die aard van die maatskappy en die samewerkingsverhouding. van die aandeelhouers. In ooreenstemming met hierdie vereenvoudiging en buigsaamheid van die BV-wetgewing, is die modernisering van die NV-wetgewing (openbare maatskappy) nou in die vooruitsig. In hierdie konteks beoog die wetgewende voorstel om die NV-wetgewing te moderniseer en 'n meer gebalanseerde verhouding tussen mans en vroue, om NV-wetgewing eenvoudiger en buigsaam te maak, sodat die huidige behoeftes van baie groot openbare beperkte (NV) maatskappye, al dan nie , kan nagekom word. Daarbenewens is die wetgewende voorstel daarop gemik om die verhouding tussen die aantal mans en vroue aan die bopunt van groot maatskappye meer gebalanseerd te maak. Die veranderinge wat entrepreneurs in die nabye toekoms kan verwag ten opsigte van die twee net genoemde temas, word hieronder bespreek.

Hersiening van NV-wetgewing en die verhouding man en vrou Beeld

Die onderwerpe vir hersiening van NV-wetgewing

Die hersiening van die NV-wet het gewoonlik betrekking op die reëls wat entrepreneurs in die praktyk as onnodig beperkend ervaar, volgens die verklarende aantekeninge by die voorstel. Een van sulke knelpunte is byvoorbeeld die posisie van minderheidsaandeelhouers. As gevolg van die groot vryheid van organisasie wat tans bestaan, loop hulle die gevaar om deur die meerderheid benadeel te word, aangesien hulle aan die meerderheid moet voldoen, veral wat besluitneming in 'n algemene vergadering betref. Om te verhoed dat die belangrike regte van (minderheids) aandeelhouers op die spel is of dat die belange van die meerderheidsaandeelhouers misbruik word, beskerm die voorstel van Modernization NV Law die minderheidsaandeelhouer deur byvoorbeeld sy toestemming te vereis.

Nog 'n bottelnek is die verpligte aandelekapitaal. Op hierdie punt bied die voorstel 'n verslapping, dit wil sê dat die aandelekapitaal soos uiteengesit in die statute, die som van die nominale waardes van die totale aantal aandele, nie meer verpligtend sal wees nie, net soos met die BV. Die idee hieragter is dat met die afskaffing van hierdie verpligting, entrepreneurs wat die regsvorm van 'n openbare maatskappy (NV) gebruik, meer ruimte sal kry om kapitaal in te samel, sonder dat die statute eers gewysig hoef te word. As die statute wel 'n aandelekapitaal noem, moet 'n vyfde hiervan ingevolge die nuwe regulasie uitgereik wees. Die absolute vereistes vir die uitgereikte en opbetaalde kapitaal bly ten opsigte van inhoud onveranderd en moet albei € 45,000 beloop.

Daarbenewens is 'n bekende begrip in die BV-reg: aandele van 'n spesifieke benaming sal ook in die nuwe NV-wet geplaas word. 'N Spesifieke benaming kan dan gebruik word om spesifieke regte aan aandele binne een (of meer) klasse aandele te heg, sonder dat dit nodig is om 'n nuwe klas aandele te skep. Die presiese regte wat hierby betrokke is, sal verder in die statute gespesifiseer moet word. In die toekoms kan die houer van gewone aandele met 'n spesiale benaming byvoorbeeld 'n spesiale beherende reg kry soos beskryf in die statute.

'N Ander belangrike punt van die NV-wet, waarvan die wysiging in die voorstel opgeneem word, is van belang die stemreg van pandhouers en vruggebruikers. Die verandering is te wyte aan die feit dat dit ook later moontlik is om die stemreg aan 'n pandhouer of vruggebruiker toe te ken. Hierdie wysiging strook ook met die huidige BV-wet en voldoen volgens die toeligting tot die voorstel aan die behoefte wat blykbaar al 'n geruime tyd in die praktyk bestaan. Daarbenewens het die voorstel ten doel om in hierdie konteks verder te verduidelik dat die toekenning van die stemreg in die geval van 'n pandreg op aandele ook onder die opskortende voorwaarde kan plaasvind.

Daarbenewens bevat die modernisering van die NV-regsvoorstel 'n aantal veranderings rakende besluitneming. Een van die belangrike veranderinge het betrekking op byvoorbeeld besluitneming buite die vergadering, wat veral belangrik is vir die NV's wat in 'n groep verbind is. Ingevolge die huidige wetgewing kan besluite slegs buite 'n vergadering geneem word as die statute dit toelaat, dit is glad nie moontlik as die maatskappy aandele aan toonder het of sertifikate uitgereik het nie en 'n besluit moet eenparig geneem word. In die toekoms, met die inwerkingtreding van die voorstel, sal besluitneming buite die vergadering as vertrekpunt moontlik wees, mits alle persone met vergaderings hiertoe ingestem het. Boonop hou die nuwe voorstel ook die vooruitsig om buite Nederland te vergader, wat voordelig is vir entrepreneurs met internasionaal bedrywige NV's.

Ten slotte, die koste verbonde aan inlywing word in die voorstel bespreek. Wat dit betref, bied die nuwe voorstel oor die modernisering van die NV-reg die moontlikheid dat die maatskappy in die akte van oprigting hierdie koste sal betaal. As gevolg hiervan word die afsonderlike bekragtiging van die tersaaklike dade deur die raad omseil. Met hierdie verandering kan die verpligting om die vormingskoste aan die handelsregister te verklaar, vir die NV verwyder word, net soos dit met die BV gebeur het.

'N Meer gebalanseerde verhouding tussen mans en vroue

Die afgelope jare was die bevordering van vroue boaan 'n sentrale tema. Navorsing oor die resultate het egter getoon dat dit ietwat teleurstellend is, sodat die Nederlandse kabinet verplig voel om hierdie voorstel te gebruik om die doelwit van meer vroue aan die bopunt van die sakegemeenskap te bevorder met die modernisering van NV-wetgewing en verhouding tussen mans en vroue. . Die idee hieragter is dat diversiteit in die topondernemings tot beter besluite en besigheidsresultate kan lei. Ten einde gelyke geleenthede en beginposisie vir almal in die sakewêreld te bewerkstellig, word twee maatreëls in die betrokke voorstel getref. Eerstens sal daar ook van groot openbare beperkte maatskappye verwag word om toepaslike en ambisieuse teikensyfers vir die bestuursraad, die toesighoudende raad en sub-top te formuleer. Daarbenewens moet hulle volgens die voorstel ook konkrete planne maak om dit te implementeer en deursigtig te wees oor die proses. Die verhouding man en vrou in die raad van raad van genoteerde maatskappye moet groei tot ten minste een derde van die aantal mans en een derde van die aantal vroue. Byvoorbeeld, 'n raad van drie persone is gebalanseerd saamgestel as dit ten minste een man en een vrou insluit. In hierdie konteks, byvoorbeeld, is die aanstelling van 'n raadslid wat nie bydra tot 'n verteenwoordiging van minstens 30% m / v nie. Hierdie aanstelling is nietig. Dit beteken egter nie dat die besluitneming waaraan 'n ongeldige raadslid deelgeneem het, deur die nietigheid geraak word nie.

Oor die algemeen beteken die hersiening en modernisering van die NV-wetgewing 'n positiewe ontwikkeling vir die maatskappy wat voldoen aan die bestaande behoeftes van baie openbare beperkte maatskappye. Dit verander egter nie die feit dat 'n aantal dinge sal verander vir maatskappye wat die regsvorm van 'n openbare maatskappy (NV) gebruik nie. Wil u weet wat hierdie komende veranderinge konkreet vir u onderneming beteken, of wat die situasie van die verhouding man en vrou binne u onderneming is? Het u nog vrae oor die voorstel? Of wil u bloot op hoogte bly van die modernisering van die NV-reg? Kontak dan Law & More. Ons advokate is kundiges op die gebied van korporatiewe reg en gee u graag advies. Ons sal ook verdere ontwikkelinge vir u dophou!

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.