Uitspraak in die klimaatsaak teen Shell

Uitspraak in die klimaatsaak teen Shell

Die uitspraak van die distrikshof van Den Haag in die saak van Milieudefensie teen Royal Dutch Shell PLC (hierna: 'RDS') is 'n mylpaal in klimaatsgedinge. Vir Nederland is dit die volgende stap na die baanbrekersbevestiging van die Urgenda-uitspraak deur die Hooggeregshof, waar die staat beveel is om sy emissies te verminder volgens die doelstellings van die Parys-ooreenkoms. Vir die eerste keer is ook 'n maatskappy soos RDS verplig om op te tree om gevaarlike klimaatsverandering teë te werk. In hierdie artikel word die belangrikste elemente en implikasies van hierdie beslissing uiteengesit.

Toelaatbaarheid

Ten eerste is die toelaatbaarheid van die eis belangrik. Voordat 'n hof die inhoud van 'n siviele eis kan aangaan, moet die eis toelaatbaar wees. Die hof het beslis dat slegs die kollektiewe aksies wat die belange van die huidige en toekomstige geslagte Nederlandse burgers dien, toelaatbaar is. Hierdie optrede, in teenstelling met die optrede wat die belange van die wêreldbevolking dien, het 'n voldoende soortgelyke belang. Dit is omdat die gevolge wat Nederlandse burgers van klimaatsverandering sal ervaar, in 'n mindere mate verskil as die van die wêreldbevolking as geheel. ActionAid verteenwoordig nie voldoende die spesifieke belange van die Nederlandse bevolking met sy breed geformuleerde globale doelstelling nie. Daarom is sy eis ontoelaatbaar verklaar. Die individuele eisers is ook in hul eise ontoelaatbaar verklaar omdat hulle nie voldoende individuele belangstelling getoon het om benewens die kollektiewe eis toelaatbaar te wees nie.

Omstandighede van die saak

Noudat sommige van die ingediende eise toelaatbaar verklaar is, kon die hof dit wesenlik beoordeel. Ten einde die eis van Milieudefensie dat RDS verplig is om 'n netto uitstootvermindering van 45% te behaal, moes die Hof eerstens bepaal dat so 'n verpligting op RDS berus. Dit moes beoordeel word aan die hand van die ongeskrewe standaard van versorging van kuns. 6: 162 DCC, waarin alle omstandighede van die saak 'n rol speel. Die omstandighede wat die Hof in ag geneem het, het die volgende ingesluit. RDS stel die groepsbeleid vir die hele Shell-groep vas, wat vervolgens deur die ander maatskappye binne die groep uitgevoer word. Die Shell-groep is saam met sy verskaffers en klante verantwoordelik vir aansienlike CO2-uitstoot, wat hoër is as die uitstoot van 'n aantal state, waaronder Nederland. Hierdie emissies lei tot klimaatsverandering, waarvan die gevolge deur Nederlandse inwoners gevoel word (bv. In hul gesondheid, maar ook as 'n fisiese risiko as gevolg van onder meer die stygende seevlak).

Menseregte

Die gevolge van onder andere Nederlandse burgers se klimaatsverandering beïnvloed hul menseregte, veral die reg op lewe en die reg op ongestoorde gesinslewe. Alhoewel menseregte in beginsel tussen burgers en die regering geld en daar dus geen direkte verpligting vir maatskappye is nie, moet maatskappye hierdie regte respekteer. Dit geld ook as state nie teen oortredings beskerm nie. Menseregte wat maatskappye moet respekteer, is ook hierby ingesluit sagte wet instrumente soos die VN Riglyne tov Besigheid en Menseregte, onderskryf deur RDS, en die OESO-riglyne vir multinasionale ondernemings. Die heersende insigte uit hierdie instrumente dra volgens die hof by tot die interpretasie van die ongeskrewe sorgstandaard op grond waarvan 'n verpligting vir RDS aanvaar kan word.

band

Die verpligting van ondernemings om menseregte te respekteer hang af van die erns van die impak van hul aktiwiteite op menseregte. Die hof het dit in die geval van RDS aanvaar op grond van die feite hierbo beskryf. Voordat so 'n verpligting aanvaar kan word, is dit ook belangrik dat 'n maatskappy oor voldoende moontlikhede en invloed beskik om die oortreding te voorkom. Die hof het aangeneem dat dit die geval is omdat maatskappye invloed in die geheel het waarde ketting: binne die onderneming / groep self deur die vorming van beleid en aan klante en verskaffers deur die verskaffing van produkte en dienste. Omdat die invloed die grootste binne die maatskappy self is, is RDS onderhewig aan die verpligting om resultate te behaal. RDS moet moeite doen namens verskaffers en klante.

Die hof het die omvang van hierdie verpligting soos volg beoordeel. Volgens die Paryse ooreenkoms en die IPCC-verslae is die aanvaarde norm vir aardverwarming beperk tot 'n maksimum van 1.5 grade Celsius. Die geëisde vermindering van 45%, met 2019 as 0, is volgens die hof voldoende in lyn met die verminderingskanale soos voorgestel deur die IPCC. Daarom kan dit as 'n verlagingsverpligting aanvaar word. So 'n verpligting kan slegs deur die hof opgelê word as RDS versuim of dreig om hierdie verpligting te versuim. Die hof het aangedui dat laasgenoemde die geval is, aangesien die groepsbeleid onvoldoende konkreet is om so 'n bedreiging van oortreding uit te sluit.

Besluit en verdediging

Die hof het dus gelas dat RDS en die ander maatskappye binne die Shell-groep die gesamentlike jaarlikse volume van alle CO2-uitstoot tot die atmosfeer (Omvang 1, 2 en 3) wat verband hou met die Shell-groep se sakebedrywighede, beperk en beperk het tot energie- produkte op so 'n manier dra dat hierdie volume teen die einde van die jaar 2030 met minstens 'n netto 45% verlaag sal word in vergelyking met die vlak van die jaar 2019. Die verdediging van RDS is van onvoldoende gewig om hierdie bestelling te voorkom. Die hof het die argument van volmaakte vervanging, wat impliseer dat iemand anders die aktiwiteite van die Shell-groep sal oorneem as 'n verpligting op vermindering opgelê word, onvoldoende bewys. Die feit dat RDS nie alleen verantwoordelik is vir klimaatsverandering nie, onthef RDS nie van die gewigtige plig van inspanning en verantwoordelikheid om die aardverwarming wat die hof aanvaar, te beperk nie.

Effekte

Dit maak dit ook duidelik wat die gevolge van hierdie beslissing vir ander maatskappye is. As hulle verantwoordelik is vir 'n beduidende hoeveelheid emissies (byvoorbeeld ander olie- en gasmaatskappye), kan dit ook voor die hof gedaag word en gevonnis word as die maatskappy onvoldoende pogings aanwend om sy emissies te beperk. Hierdie aanspreeklikheidsrisiko vereis 'n strenger beleid ten opsigte van die vermindering van emissies dwarsdeur die waarde ketting, dws vir die maatskappy en die groep self sowel as vir sy klante en verskaffers. Vir hierdie polis kan 'n soortgelyke vermindering as die verlagingsverpligting teenoor RDS toegepas word.

Die belangrike uitspraak in Milieudefensie se klimaatsaak teen RDS het ingrypende gevolge, nie net vir die Shell Group nie, maar ook vir ander maatskappye wat 'n belangrike bydrae lewer tot klimaatsverandering. Nietemin kan hierdie gevolge geregverdig word deur die dringende behoefte om gevaarlike klimaatsverandering te voorkom. Het u enige vrae oor hierdie uitspraak en die moontlike gevolge daarvan vir u onderneming? Kontak dan asseblief Law & More. Ons prokureurs is gespesialiseerd in burgerlike aanspreeklikheidsregte en help u graag.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.