Surrogaatskap in Nederland Beeld

Surrogaatskap in Nederland

Swangerskap is ongelukkig nie vanselfsprekend vir elke ouer met 'n begeerte om kinders te hê nie. Benewens die moontlikheid van aanneming, kan surrogaatskap 'n opsie wees vir 'n beoogde ouer. Op die oomblik word surrogaatskap nie in Nederland deur die wet gereguleer nie, wat die regstatus van sowel die beoogde ouers as die surrogaatmoeder onduidelik maak. Sê nou byvoorbeeld dat die plaasvervangende moeder die kind na die geboorte wil aanhou of dat die beoogde ouers nie die kind in hul gesin wil opneem nie? En word u ook outomaties die wettige ouer van die kind by geboorte? Hierdie artikel beantwoord hierdie vrae en vele ander vrae vir u. Verder word die konsep 'Wetsontwerp op kind, surrogaatskap en ouerskap' bespreek.

Surrogaatskap in Nederland Beeld

Is surrogaatskap toegelaat in Nederland?

Praktyk bied twee vorme van surrogaatskap, wat albei in Nederland toegelaat word. Hierdie vorms is tradisionele en dragtige surrogaatskap.

Tradisionele surrogaatskap

Met tradisionele surrogaatskap word die surrogaatmoeder se eie eier gebruik. Dit het tot gevolg dat die surrogaatma met tradisionele surrogaatskap altyd die genetiese moeder is. Die swangerskap word bewerkstellig deur die saad van die gewenste vader of 'n skenker (of natuurlik teweeg te bring). Daar is geen spesiale wetlike vereistes vir die uitvoering van tradisionele surrogaatskap nie. Daarbenewens is geen mediese hulp nodig nie.

Swangerskap surrogaatskap

Daarenteen is mediese hulp nodig in die geval van swangerskap surrogaatskap. In hierdie geval word ektopiese bevrugting eers met behulp van IVF uitgevoer. Vervolgens word die bevrugte embrio in die baarmoeder van die surrogaatmoeder geplaas, wat gevolglik meestal nie die genetiese moeder van die kind is nie. Vanweë die nodige mediese ingryping geld streng vereistes vir hierdie vorm van surrogaatskap in Nederland. Dit sluit in dat beide beoogde ouers geneties verwant is aan die kind, dat daar 'n mediese noodsaaklikheid vir die beoogde moeder is, dat die beoogde ouers self 'n plaasvervangende moeder vind, en dat albei vroue binne die ouderdomsgrense val (tot 43 jaar vir die eierskenker en tot 45 jaar vir die surrogaatmoeder).

Verbod op die bevordering van (kommersiële) surrogaatskap

Die feit dat beide tradisionele en swangerskaps surrogaatskap in Nederland toegelaat word, beteken nie dat surrogaatskap altyd toegelaat word nie. Die strafwet bepaal inderdaad dat die bevordering van (kommersiële) surrogaatskap verbode is. Dit beteken dat geen webwerwe mag adverteer om vraag en aanbod rondom surrogaatskap te stimuleer nie. Daarbenewens mag beoogde ouers nie in die openbaar na 'n plaasvervangende moeder soek nie, bv. Via sosiale media. Dit geld ook omgekeerd: 'n surrogaatmoeder mag nie na beoogde ouers in die openbaar soek nie. Verder mag surrogaatmoeders geen finansiële vergoeding ontvang nie, behalwe vir die (mediese) koste wat hulle aangaan.

Surrogaatskapkontrak

As surrogaatskap gekies word, is dit baie belangrik om duidelike ooreenkomste te maak. Gewoonlik word dit gedoen deur 'n surrogaatskapkontrak op te stel. Dit is 'n vormvrye kontrak, en dus kan alle soorte ooreenkomste vir die surrogaatmoeder en die beoogde ouers getref word. In die praktyk is dit moeilik om wettiglik so 'n kontrak af te dwing, omdat dit beskou word as strydig met moraliteit. Om hierdie rede is die vrywillige samewerking van beide surrogaat en beoogde ouers gedurende die hele surrogaatproses van groot belang. 'N Plaasvervangende moeder kan nie verplig wees om die kind na die geboorte prys te gee nie, en die beoogde ouers kan nie verplig word om die kind in hul gesin op te neem nie. As gevolg van hierdie probleem kies beoogde ouers toenemend om in die buiteland na 'n surrogaatmoeder te soek. Dit veroorsaak probleme in die praktyk. Ons wil u verwys na ons artikel oor internasionale surrogaatskap.

Wettige ouerskap

Vanweë die gebrek aan 'n spesifieke wetlike regulasie vir surrogaatskap, word u as bedoelde ouer nie outomaties 'n wettige ouer by die geboorte van die kind nie. Dit is omdat die Nederlandse ouerskapwet gebaseer is op die beginsel dat die geboorte-moeder altyd die wettige moeder van die kind is, ook in die geval van surrogaatskap. As die surrogaatma tydens die geboorte getroud is, word die maat van die surrogaatma outomaties erken as die ouer.

Daarom geld die volgende prosedure in die praktyk. Na die geboorte en die (wettige) verklaring daarvan, word die kind - met die toestemming van die Raad vir Kindersorg en Beskerming - geïntegreer in die gesin van die beoogde ouers. Die regter verwyder die plaasvervangende moeder (en moontlik ook haar eggenoot) van die ouerlike gesag, waarna die beoogde ouers as voogde aangestel word. Nadat die beoogde ouers die kind een jaar lank versorg en grootgemaak het, is dit moontlik om die kind saam aan te neem. 'N Ander moontlikheid is dat die bedoelde vader die kind erken of sy vaderskap wettiglik vasgestel het (indien die surrogaatmoeder ongetroud is of die ouerskap van haar man ontken word). Die bedoelde moeder kan die kind dan aanneem na een jaar van grootmaak en versorging van die kind.

Konsep-wetgewende voorstel

Die wetsontwerp 'Wetsontwerp op kinder-, surrogaat- en ouerskap' is daarop gemik om bogenoemde prosedure vir die verkryging van ouerskap te vereenvoudig. Op grond hiervan is 'n uitsondering opgeneem in die reël dat die geboortemoeder altyd 'n wettige moeder is, naamlik deur ook ouerskap na surrogaatskap te verleen. Dit kan voor die bevrugting gereël word deur 'n spesiale versoekprosedure deur die plaasvervangende moeder en beoogde ouers. 'N Vervangingsooreenkoms moet ingedien word wat deur die hof ondersoek sal word in die lig van die regsvoorwaardes. Dit sluit in: alle partye het die ouderdom van toestemming en stem in om berading te onderneem en dat een van die beoogde ouers verder geneties verwant is aan die kind.

As die hof die plaasvervangingsprogram goedkeur, word die beoogde ouers tydens die geboorte van die kind ouers en word hulle dus as sodanig op die geboortesertifikaat van die kind gelys. Ingevolge die VN-konvensie oor die regte van die kind het 'n kind die reg om kennis te dra van sy of haar eie ouerskap. Om hierdie rede word 'n register opgestel waarin inligting met betrekking tot biologiese en wettige ouerskap gehou word as dit van mekaar verskil. Ten slotte maak die konsepwetsontwerp voorsiening vir 'n uitsondering op die verbod op surrogaatmede-bemiddeling as dit uitgevoer word deur 'n onafhanklike regspersoon wat deur die Minister aangestel is.

Gevolgtrekking

Alhoewel (nie-kommersiële tradisionele en swangerskap) surrogaatskap in Nederland toegelaat word, kan dit in die afwesigheid van spesifieke regulasies tot 'n problematiese proses lei. Tydens die plaasvervangingsproses is die betrokke partye (ondanks 'n surrogaatkontrak) afhanklik van mekaar se vrywillige samewerking. Daarbenewens is dit nie outomaties die geval dat beoogde ouers wettige ouerskap by die geboorte van die kind verkry nie. Die konsepwetsontwerp met die naam 'Kind, surrogaat en ouers' poog om die regsproses vir alle betrokke partye duidelik te maak deur wettige reëls vir surrogaatskap te verskaf. Die parlementêre oorweging hiervan sal egter waarskynlik eers in 'n daaropvolgende bewind plaasvind.

Beplan u om 'n surrogaatprogram te begin as 'n beoogde ouer of plaasvervangende moeder en wil u u regsposisie verder kontraktueel reguleer? Of het u hulp nodig met die verkryging van wettige ouerskap tydens die geboorte van die kind? Kontak dan asseblief Law & More. Ons prokureurs is gespesialiseerd in familiereg en staan ​​graag tot diens.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.