Die Bankrotskapswet en sy prosedures

Die Bankrotskapswet en sy prosedures

Vroeër het ons 'n blog oor die omstandighede waaronder 'n bankrotskap ingedien kan word en hoe hierdie prosedure werk. Benewens bankrotskap (gereguleer in titel I), het die Bankruptcy Act (in Nederlands die Faillissementswet, hierna 'Fw' genoem) twee ander prosedures. Naamlik: die moratorium (titel II) en die skema vir die herstrukturering van skuld vir natuurlike persone (titel III, ook bekend as die Wet op die herontplanning van natuurlike persone of in Nederlands die Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 'WSNP'). Wat is die verskil tussen hierdie prosedures? In hierdie artikel sal ons dit verduidelik.

Die Bankrotskapswet en sy prosedures

bankrotskap

In die eerste plek reguleer die Fw die proses van bankrotskap. Hierdie verrigtinge behels 'n algemene beslaglegging op die skuldeiser se totale bates ten bate van die skuldeisers. Dit het betrekking op 'n kollektiewe regstelling. Alhoewel die moontlikheid altyd bestaan ​​dat skuldeisers individueel regstelling kan soek buite die bankrotskap op grond van die bepalings van die Wet op Burgerlike Proses (in Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of 'Rv'), is dit nie altyd 'n sosiaal gewenste opsie nie. As 'n kollektiewe regsmeganisme ingestel word, bespaar dit baie afsonderlike verrigtinge vir die verkryging van 'n afdwingbare titel en die handhawing daarvan. Boonop word die skuldenaar se bates regverdig onder die skuldeisers verdeel, in teenstelling met individuele regs, waar daar geen prioriteitsvolgorde is nie.

Die wet bevat 'n aantal bepalings vir hierdie prosedure van kollektiewe regstelling. As die bankrotskap gelas word, verloor die skuldenaar die beskikking en bestuur van die bates (die boedel) wat ingevolge artikel 23 Fw. Daarbenewens is dit nie meer moontlik vir krediteure om afsonderlik regstelling te vra nie, en alle aanhangsels wat gemaak is voor die bankrotskap word gekanselleer (artikel 33 Fw). Die enigste moontlikheid vir skuldeisers in die bankrotskap om hul eise betaal te kry, is om hierdie eise ter verifikasie voor te lê (artikel 26 Fw). 'N Likwidateur van bankrotskapsfasiliteerders word aangestel wat oor die verifikasie besluit en die boedel bestuur en vestig ten bate van die gesamentlike skuldeisers (artikel 68 Fw).

Skorsing van betaling

Tweedens bied die FW 'n ander prosedure: die opskorting van betalings. Hierdie prosedure is nie bedoel om die opbrengs van die skuldenaar soos bankrotskap te versprei nie, maar om dit in stand te hou. As dit steeds moontlik is om uit die rooi te kom en sodoende bankrotskap te vermy, is dit slegs vir 'n skuldenaar moontlik as hy werklik sy bates behou. 'N Skuldenaar kan dus aansoek doen om 'n moratorium as hy nie in 'n situasie is waarin hy opgehou het om sy skulde te betaal nie, maar as hy wapen dat hy in die toekoms in so 'n situasie sal wees (artikel 214 Fw).

As die moratoriumaansoek toegestaan ​​word, kan die skuldenaar nie verplig word om die eise wat deur die moratorium gedek word, te betaal nie, foreclosions word opgeskort en alle aanhangsels (voorsorg- en afdwingbaar) word gekanselleer. Die idee hieragter is dat daar ruimte is vir herorganisasie deur die druk af te neem. In die meeste gevalle is dit egter nie suksesvol nie, omdat dit steeds moontlik is om eise af te dwing waaraan prioriteit geheg word (byvoorbeeld in die geval van 'n retensiereg of pandreg of verband). Die aansoek om 'n moratorium kan alarmklokke vir hierdie skuldeisers laat afskakel en hulle daarom aanmoedig om op betaling aan te dring. Boonop is dit slegs in beperkte mate moontlik dat die skuldenaar sy werknemers herorganiseer.

Die herstrukturering van skuld van natuurlike persone

Die derde prosedure in die Fw, skuldherstrukturering vir natuurlike persone, is soortgelyk aan die bankrotskapsprosedure. Omdat ondernemings ontbind word deur die beëindiging van die bankrotskap, het skuldeisers nie meer 'n skuldenaar nie en kan hulle nie hul geld kry nie. Dit is natuurlik nie die geval met 'n natuurlike persoon nie, wat beteken dat sommige skuldeisers vir die res van hul lewens deur skuldeisers vervolg kan word. Daarom kan die skuldenaar na 'n suksesvolle gevolgtrekking met 'n skoon lei begin met die proses van skuldherstrukturering.

'N Skone lei beteken dat die onbetaalde skulde van die skuldenaar in natuurlike verpligtinge omgeskakel word (artikel 358 Fw). Dit is nie deur die wet afdwingbaar nie, en kan dus as bloot morele verpligtinge beskou word. Om hierdie skoon lei te bekom, is dit belangrik dat die skuldenaar soveel moontlik moeite doen gedurende die termyn van die ooreenkoms om soveel inkomste as moontlik in te vorder. 'N Groot deel van hierdie bates word dan gelikwideer, net soos in die bankrotskapsprosedure.

'N Herstrukturering van skuld sal slegs toegestaan ​​word as die skuldenaar te goeder trou opgetree het in die vyf jaar wat die versoek voorafgegaan het. Baie omstandighede word in hierdie beoordeling in ag geneem, insluitend of die skuld of die versuim om te betaal is laakbaar en die omvang van die moeite om hierdie skulde te betaal. Goeie trou is ook belangrik tydens en na die verrigtinge. As daar 'n gebrek aan goeie trou is tydens die verrigtinge, kan die verrigtinge beëindig word (artikel 350 paragraaf 3 Fw). Goeie trou aan die einde en na die verrigtinge is ook 'n voorvereiste vir die toekenning en instandhouding van die skoon lei.

In hierdie artikel het ons 'n kort verduideliking gegee van die verskillende prosedures in die Fw. Aan die een kant is daar die likwidasieprosedures: die algemene bankrotskapprosedure en die proses om skuld te herskeduleer, wat slegs van toepassing is op natuurlike persone. In hierdie verrigtinge word die skuldenaar se bates gesamentlik gelikwideer ten bate van die gesamentlike skuldeisers. Aan die ander kant is daar die opskorting van die betalingsprosedure, wat deur die betalingsverpligtinge teenoor die ongesekureerde skuldeisers 'stil te staan', die skuldenaar in staat kan stel om sy sake reg te ruk en sodoende 'n moontlike bankrotskap te vermy. Het u enige vrae oor die Fw en die prosedures wat dit bied? Kontak dan gerus Law & More. Ons prokureurs spesialiseer in insolvensiereg en help u graag!

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.