Die verpligte skikking: om saam te stem of nie saam te stem nie?

Die verpligte skikking: om saam te stem of nie saam te stem nie?

'N Skuldenaar wat nie meer sy uitstaande skuld kan betaal nie, het 'n paar opsies. Hy kan vir sy eie aansoek doen bankrotskap of aansoek doen om toelating tot die statutêre skuldherstruktureringsreëling. 'N Skuldeiser kan ook die bankrotskap van sy skuldenaar aanvra. Voordat 'n skuldenaar tot die WSNP (Wet op die Herstrukturering van Skuld vir Natuurlike Persone) toegelaat kan word, moet hy 'n vriendskaplike prosedure ondergaan. In hierdie proses word gepoog om 'n vriendskaplike skikking met alle skuldeisers te bereik. As een of meer skuldeisers nie daartoe instem nie, kan die skuldenaar die hof vra om die weierende skuldeisers te dwing om tot die skikking in te stem.

Verpligte skikking

Die verpligte skikking word gereguleer in artikel 287a Bankrotskapwet. Die skuldeiser moet die versoek om 'n verpligte skikking terselfdertyd met die aansoek om toelating tot die WSNP by die hof indien. Vervolgens word alle weierende skuldeisers na die verhoor ontbied. U kan dan 'n skriftelike verweer indien, of u kan dit tydens die verhoor aanvoer. Die hof sal beoordeel of u die minnelike skikking redelik kon weier. Die disproporsie tussen u belang in weiering en die belange van die skuldenaar of die ander skuldeisers wat deur daardie weiering geraak word, sal in ag geneem word. As die hof van mening is dat u redelikerwys nie sou kon weier om tot die reëling oor skuldvergoeding in te stem nie, sal die versoek tot die instelling van 'n verpligte skikking toegestaan ​​word. U sal dan moet instem tot die skikking wat aangebied word en dan sal u 'n gedeeltelike betaling van u eis moet aanvaar. Daarbenewens word u as die weierende skuldeiser beveel om die koste van die verrigtinge te betaal. As die verpligte skikking nie opgelê word nie, sal dit beoordeel word of u skuldenaar tot die herstrukturering van die skuld toegelaat kan word, ten minste so lank as wat die skuldenaar die versoek handhaaf.

Die verpligte skikking: om saam te stem of nie saam te stem nie?

Moet u as skuldeiser instem?

Die vertrekpunt is dat u geregtig is op die volle betaling van u eis. Daarom hoef u in beginsel nie in te stem tot 'n gedeeltelike betaling of 'n (vriendskaplike) betalingsreëling nie.

Die hof sal verskillende feite en omstandighede in ag neem wanneer die versoek oorweeg word. Die beoordelaar sal dikwels die volgende aspekte beoordeel:

 • die voorstel is goed en betroubaar gedokumenteer;
 • die skuldherstruktureringsvoorstel is beoordeel deur 'n onafhanklike en kundige party (bv. 'n munisipale kredietbank);
 • daar is voldoende duidelik gestel dat die aanbod die uiterste is dat die skuldenaar as finansieel bekwaam beskou moet word;
 • die alternatief van bankrotskap of herstrukturering van skuld bied 'n moontlikheid vir die skuldenaar;
 • die alternatief van bankrotskap of herstrukturering van skuld bied 'n vooruitsig vir die skuldeiser: hoe waarskynlik is dit dat die weierende skuldeiser dieselfde bedrag of meer sal ontvang?
 • dit is waarskynlik dat gedwonge samewerking in 'n reëling om skuld te vereffen die kompetisie vir die skuldeiser verwring;
 • daar is presedent vir soortgelyke gevalle;
 • wat is die erns van die skuldeiser se finansiële belang in volle nakoming;
 • watter deel van die totale skuld deur die weierende skuldeiser verantwoord word;
 • die weierende skuldeiser sal alleen staan ​​saam met die ander skuldeisers wat instem tot die skikking;
 • daar was voorheen 'n vriendskaplike of gedwonge skuldskikking wat nie behoorlik geïmplementeer is nie. [1]

'N Voorbeeld word hier gegee om te verduidelik hoe die regter sulke sake ondersoek. In die saak voor die appèlhof in Den Bosch [2] is dit van mening dat die aanbod wat die skuldenaar aan sy skuldeisers ingevolge 'n vriendskaplike skikking gemaak het, nie as die uiterste beskou kan word wat redelikerwys van hom verwag kan word om finansieel in staat te wees nie. . Dit was belangrik om daarop te let dat die skuldenaar nog relatief jonk was (25 jaar) en deels vanweë die ouderdom in beginsel 'n hoë potensiële verdienvermoë gehad het. Dit sou ook in staat wees om 'n werkplasing op kort termyn te voltooi. In daardie situasie was te verwagte dat die skuldenaar 'n betaalde werk sou kon kry. Die werklike indiensnemingsverwagtinge is nie in die aangebied skikkingsreëling opgeneem nie. As gevolg hiervan was dit nie moontlik om behoorlik vas te stel wat die pad van wettige skuldherstrukturering sou bied wat die uitkomste betref nie. Verder het die skuld van die weierende skuldeiser, DUO, 'n groot deel van die totale skuld uitgemaak. Die appèlhof was van mening dat DUO redelikerwys kon weier om tot die vriendskaplike skikking in te stem.

Hierdie voorbeeld is slegs ter illustrasie. Daar was ook ander omstandighede betrokke. Die vraag of 'n skuldeiser kan weier om tot die vriendskaplike skikking in te stem, verskil van geval tot geval. Dit hang af van die spesifieke feite en omstandighede. Staan u voor 'n verpligte skikking? Kontak asseblief een van die prokureurs by Law & More. Hulle kan 'n verweer vir u opstel en u tydens 'n verhoor help.

[1] Appèlhof 's-Hertogenbosch 9 Julie 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.

[2] Appèlhof 's-Hertogenbosch 12 April 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.