Die beswaarprosedure

Die beswaarprosedure

As u opgeroep word, het u die geleentheid om uself te verdedig teen die eise in die dagvaarding. Om gedagvaar te word, beteken dat u amptelik in die hof moet verskyn. As u nie daaraan voldoen nie en nie op die vermelde datum in die hof verskyn nie, sal die hof in afwesigheid teen u toestaan. Selfs as u nie die hofgeld (betyds) betaal nie, wat die bydrae tot die koste van geregtigheid is, kan die regter 'n vonnis uitspreek. Die term 'in absentia' verwys na die situasie waarin 'n hofsaak sonder u teenwoordigheid aangehoor word. As u geldig as verweerder gedagvaar word, maar nie verskyn nie, is dit waarskynlik dat die eis van die ander party in wanbetaling toegestaan ​​word.

As u nie in die hof verskyn nadat u gedagvaar is nie, beteken dit nie dat u nie meer die kans het om uself te verdedig nie. Daar is twee moontlikhede om u steeds teen die eise van die ander party te verdedig:

  • Suiwer in afwesigheid: as u as verweerder nie in die verrigtinge verskyn nie, sal die hof u in afwesigheid toestaan. Daar sal egter 'n tydjie duur tussen die nie-voorkoms en die uitspraak in absentia. Mettertyd kan u absentia suiwer. Suiwering van die wanbetaling beteken dat u steeds in die verrigtinge sal verskyn of dat u steeds die hofgeld sal betaal.
  • beswaar: as daar 'n afwesige uitspraak is, is dit nie meer moontlik om die uitspraak in absentia te suiwer nie. In daardie geval is 'n beswaar die enigste manier om u te verdedig teen die eise van die ander party in die uitspraak.

Die beswaarprosedure

Hoe stel u 'n beswaar op?

Beswaar word ingestel deur die dagvaarding van 'n weerstandsdagvaarding. Dit heropen die verrigtinge. Hierdie dagvaarding moet die verweer teen die eis bevat. In die beswaarskrif word u as verweerder dus aangevoer waarom u van mening is dat die hof die eis van die eiser verkeerd toegestaan ​​het. Die beswaar-dagvaarding moet aan 'n aantal wetlike vereistes voldoen. Dit bevat dieselfde vereistes as 'n gewone dagvaarding. Dit is dus verstandig om 'n prokureur te nader Law & More om 'n beswaar dagvaarding op te stel.

Binne watter periode moet u beswaar aanteken?

Die tydperk vir die uitreiking van 'n beswaarskrif is vier weke. Vir verweerders wat in die buiteland woon, is die tydsbeperking agt weke. Die periode van vier, agt of agt weke kan op drie oomblikke begin:

  • Die tydperk kan begin nadat die balju die vonnis in gebreke gebring het aan die verweerder;
  • Die periode kan begin as u as verweerder 'n daad uitvoer wat daartoe lei dat u vertroud is met die uitspraak of die diens daarvan. In die praktyk word dit ook bekend as 'n daad van bekendheid;
  • Die periode kan ook begin op die dag van afdwinging van die besluit.

Daar is geen orde tussen hierdie verskillende tydsbeperkings nie. Die periode wat eerste begin word oorweeg.

Wat is die gevolge van 'n beswaar?

As u 'n beswaar aanhangig maak, sal die saak as moontlik weer oopgestel word, en u sal steeds u verdediging kan voorstel. Die beswaar word by dieselfde hof ingedien wat die uitspraak gelewer het. Ingevolge die wet opskort die beswaar die afdwinging van die vonnis in absentia, tensy die uitspraak voorlopig afdwingbaar verklaar is. Die meeste standaardvonnisse word voorlopig afdwingbaar verklaar deur die hof. Dit beteken dat die vonnis afgedwing kan word, selfs al word beswaar aangeteken. Die uitspraak sal dus nie opgeskort word as die hof dit voorlopig afdwingbaar verklaar het nie. Die eiser kan die vonnis dan direk afdwing.

As u nie binne die vasgestelde tydperk beswaar aanteken nie, sal die uitspraak in gebreke bly tot res judicata. Dit beteken dat geen ander regsmiddel vir u beskikbaar sal wees nie en dat die standaardvonnis finaal en onherroeplik sal word. In daardie geval is u dus gebonde aan die uitspraak. Daarom is dit baie belangrik om betyds 'n beswaar in te dien.

Kan u ook beswaar aanteken teen 'n aansoekprosedure?

In die voorafgaande is die beswaar teen 'n dagvaardingsprosedure behandel. 'N Aansoekprosedure verskil van 'n dagvaardingsprosedure. In plaas daarvan om die opponerende party toe te spreek, word 'n aansoek aan die hof gerig. Die regter stuur dan afskrifte aan enige belangstellendes en gee hulle die geleentheid om op die aansoek te reageer. In teenstelling met die dagvaardingsprosedure, word 'n aansoekprosedure nie in afwesigheid toegestaan ​​as u nie verskyn nie. Dit beteken dat die beswaarprosedure nie vir u beskikbaar is nie. Dit is waar dat die wet nie bepaal dat die hof in 'n aansoekprosedure die versoek sal toestaan ​​nie, tensy die versoek onwettig of ongegrond blyk te wees, maar in die praktyk gebeur dit dikwels. Daarom is dit belangrik om 'n regsmiddel in te dien as u nie saamstem met die beslissing van die hof nie. In die aansoekverrigtinge is slegs die remedie van appèl en die daaropvolgende kassering beskikbaar.

Is u in afwesigheid gevonnis? En wil u u vonnis in absentia of voorwerp opruim deur middel van 'n opposisie-dagvaarding? Of wil u appèl aanteken of appelleer in 'n aansoekprosedure? Die advokate by Law & More is gereed om u by te staan ​​in regstappe en dink graag saam.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.