Wanneer word u toegelaat om u vennootskapsverpligtinge te beëindig?

Wanneer word u toegelaat om u vennootskapsverpligtinge te beëindig?

As die hof na 'n egskeiding beslis dat u verpligting is om u eks-lewensmaat te betaal, is dit 'n sekere tydperk. Ondanks hierdie tydperk, gebeur dit in die praktyk dikwels dat u na 'n tyd die alimentasie eensydig kan verminder of selfs kan beëindig. Is u verplig om u eks-lewensmaat te betaal en het u byvoorbeeld uitgevind dat hy of sy by 'n nuwe maat woon? In daardie geval het u 'n rede om die onderhoudsplig te beëindig. U moet egter kan bewys dat daar 'n saamwoon is. As u u werk verloor het of andersins minder finansiële vermoë het, is dit ook 'n rede om die lewensonderhoud te verminder. As u gewese maat nie instem tot 'n verandering of die alimentasie beëindig nie, kan u dit in die hof reël. U het 'n advokaat nodig om dit te doen. 'N Prokureur sal 'n aansoek hiervoor by die hof moet indien. Op grond van hierdie aansoek en die teenparty se verweer sal die hof 'n beslissing neem. Law & Morese egskeidingsadvokate is gespesialiseerd in vrae rakende lewensgenootskap. As u dink dat u eksmaat nie meer lewensonderhoud mag ontvang nie, of as u van mening is dat die bedrag verminder moet word, kontak asseblief u ervare advokate sodat u nie die onderhoud onnodig kan betaal nie.

Wanneer word u toegelaat om u vennootskapsverpligtinge te beëindig?

Die verpligting om u gewese vennoot te onderhou, kan op die volgende maniere eindig:

  • Een van die voormalige vennote sterf;
  • Die ontvanger van die alimentasie trou weer, woon saam, of sluit 'n geregistreerde vennootskap aan;
  • Die ontvanger van die alimentasie het self genoeg inkomste, of die persoon wat verplig is om onderhoud te betaal, kan nie meer onderhoud betaal nie;
  • Die onderling ooreengekome termyn of die wetlike termyn verstryk.

Die beëindiging van die verpligting om onderhoud te betaal, het groot gevolge vir die ontvanger van die onderhoud. Hy of sy sal 'n sekere bedrag per maand moet mis. Die regter sal dus 'n noukeurige beoordeling doen voordat so 'n besluit geneem word.

Nuwe verhouding ex-vennoot

'N Algemene besprekingspunt in die praktyk gaan oor die saambly van die ontvanger van alimentasie. Om lewensonderhoud te beëindig, moet daar 'n saamblyery wees asof hulle getroud is, of asof hulle in 'n geregistreerde vennootskap is. Daar is slegs 'n saamwoon asof hulle getroud is wanneer die saamwonendes 'n gemeenskaplike huishouding het, as hulle 'n affektiewe verhouding het wat ook blywend is en wanneer dit blyk dat die saamwoners vir mekaar sorg. Dit moet dus 'n langdurige saamwoon wees, 'n tydelike verhouding het nie hierdie doel nie. Of daar aan al hierdie vereistes voldoen word, word gereeld deur 'n regter beslis. Die beoordelaar sal die kriteria op 'n beperkte manier interpreteer. Dit beteken dat die regter nie maklik besluit dat daar 'n saamwoon is asof hulle getroud is nie. As u die verpligting van vennoot-alimentasie wil beëindig, moet u die saamwoon bewys.

As daar wel 'weer' saamwoon 'met 'n nuwe lewensmaat, dan het die persoon wat geregtig is op lewensonderhoudsgeld sy of haar reg op onderhoud definitief verloor. Dit is ook die geval wanneer die verhouding van u eksmaat weer verbreek word. Daarom kan u nie verplig wees om weer u onderhoudmaat aan u gewese maat te betaal nie, omdat sy of haar nuwe verhouding beëindig is.

Nuwe verhoudingsbetaler

Dit is ook moontlik dat u as 'n betalingsbevel 'n nuwe vennoot sal kry met wie u sal trou, saamwoon of 'n geregistreerde vennootskap sal aangaan. In daardie geval, benewens u verpligting om alimentasie aan u gewese vennoot te betaal, sal u ook 'n onderhoudsverpligting teenoor u nuwe maat hê. In sommige situasies kan dit lei tot 'n vermindering van die bedrag aan u eks-vennoot, omdat u drakrag tussen twee mense verdeel moet word. Afhangend van u inkomste, kan dit ook beteken dat u die onderhoudsplig tot u gewese vennoot kan beëindig, omdat u betalingsvermoë onvoldoende is.

Die samesmelting van die vergoeding van die vennootskap

As u gewese vennoot saamstem met die beëindiging van die onderhoud van die vennoot, kan u dit in 'n skriftelike ooreenkoms neerlê. Law & Morese prokureurs kan 'n formele ooreenkoms vir u opstel. Hierdie ooreenkoms moet dan deur u en u voormalige vennoot onderteken word.

Reëlings vir onderhoud van vennote

Dit is u en u gewese vennoot vry om saam te stem oor die duur en hoeveelheid van die lewensmaat. As daar nie oor die duur van die onderhoud ooreengekom is nie, geld die regstydperk outomaties. Na hierdie periode eindig die verpligting om skadeloosstelling te betaal.

Die wettige term vir onderhoud aan vennote

As u voor 1 Januarie 2020 geskei is, is die maksimum duur van lewensmaatvergoeding 12 jaar. As die huwelik nie langer as vyf jaar geduur het nie en u geen kinders het nie, is die onderhoudstyd gelyk aan die duur van die huwelik. Hierdie wetlike bepalings is ook van toepassing aan die einde van 'n geregistreerde vennootskap.

vanaf 1 Januarie 2020 is daar ander reëls wat geld. As u na 1 Januarie 2020 geskei is, is die onderhoudstydperk gelyk aan die helfte van die duur van die huwelik, met 'n maksimum van vyf jaar. Daar is egter enkele uitsonderings op hierdie reël gemaak:

  • As u 15 jaar getroud is en u binne tien jaar u ouderdomspensioen kan eis, kan u onderhoud eis totdat die ouderdomspensioen in werking tree.
  • Is u ouer as 50 jaar en is u minstens 15 jaar getroud? In daardie geval is die maksimum onderhoudstydperk tien jaar.
  • Het u kinders onder die ouderdom van 12? In daardie geval duur die onderhoud aan die maat voort totdat die jongste kind die ouderdom van 12 jaar bereik.

As u in 'n situasie verkeer wat die beëindiging of vermindering van maatskaplike onderhoud regverdig, moet u nie huiwer om kontak te maak nie Law & More. Law & MoreDie gespesialiseerde prokureurs kan u verder adviseer of dit verstandig is om 'n prosedure te begin om die onderhoud te verminder of selfs te beëindig.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.