Wanneer word u toegelaat om u vennootskapsverpligtinge te beëindig?

As die hof na 'n egskeiding besluit dat u verplig is om onderhoud aan u gewese vennoot te betaal, is dit gebonde aan 'n sekere periode. Ondanks hierdie periode, gebeur dit in die praktyk dat u na 'n geruime tyd eensydig die onderhoud kan verminder of selfs heeltemal beëindig. Is u verplig om onderhoud aan u gewese maat te betaal en het u byvoorbeeld uitgevind dat hy of sy by 'n nuwe maat woon? In daardie geval het u die rede om die onderhoudsplig te beëindig. U moet egter kan bewys dat daar 'n saamwoon bestaan. As u u werk verloor het of andersins minder finansiële kapasiteit het, is dit ook 'n rede om die onderhoud van die vennoot te verminder. As u gewese vennoot nie instem tot die verandering of die onderhoud nie, kan u dit in die hof reël. U het 'n advokaat nodig om dit te kan doen. 'N Prokureur sal 'n aansoek hiervoor by die hof moet indien. Op grond van hierdie aansoek en die verweer van die opponerende party sal die hof 'n beslissing neem. Law & MoreDie egskeidingsadvokate is gespesialiseerd in vrae rakende die onderhoud van lewensmaat. As u dink dat u gewese vennoot nie meer toegelaat word om maatskaplike onderhoud te ontvang nie, of as u dink dat die bedrag verminder moet word, kontak ons ​​ervare prokureurs direk sodat u nie onnodig betaal nie.

Wanneer word u toegelaat om u vennootskapsverpligtinge te beëindig?

Die verpligting om u gewese vennoot te onderhou, kan op die volgende maniere eindig:

  • Een van die voormalige vennote sterf;
  • Die ontvanger van die alimentasie trou weer, woon saam, of sluit 'n geregistreerde vennootskap aan;
  • Die ontvanger van die alimentasie het self genoeg inkomste, of die persoon wat verplig is om onderhoud te betaal, kan nie meer onderhoud betaal nie;
  • Die onderling ooreengekome termyn of die wetlike termyn verstryk.

Die beëindiging van die verpligting om onderhoud te betaal, het groot gevolge vir die ontvanger van die onderhoud. Hy of sy sal 'n sekere bedrag per maand moet mis. Die regter sal dus 'n noukeurige beoordeling doen voordat so 'n besluit geneem word.

Nuwe verhouding ex-vennoot
'N Algemene besprekingspunt in die praktyk het betrekking op die saamwoon van die ontvanger van die onderhoud. Ten einde die onderhoud van lewensmaat te beëindig, moet daar 'n samesyn bestaan ​​asof hulle getroud is, of asof hulle in 'n geregistreerde vennootskap is. Daar is slegs 'n samesyn asof hulle getroud is wanneer die saamwooners 'n gemeenskaplike huishouding het, wanneer hulle 'n liefdevolle verhouding het wat ook blywend is en as dit blyk dat die medeboere mekaar oppas. Dit moet dus 'n langdurige saamwoon wees, 'n tydelike verhouding het nie hierdie doel nie. Of daar aan al hierdie vereistes voldoen word, word dikwels deur 'n regter beslis. Die regter sal die kriteria op 'n beperkte manier interpreteer. Dit beteken dat die regter nie maklik besluit dat daar 'n gemeenskap is asof hulle getroud is nie. As u die verpligting van maatskaplike onderhoud wil beëindig, moet u die samesyn bewys.

As daar inderdaad sprake is van 'weer saamwoon' met 'n nuwe maat, dan het die persoon wat geregtig is op lewenslange onderhoud definitief sy of haar reg op onderhoud verloor. Dit is ook die geval wanneer u nuwe verhouding se nuwe verhouding weer verbreek word. Daarom kan u nie verplig word om weer u eksmaat te onderhou nie, omdat sy of haar nuwe verhouding beëindig is.

Nuwe verhoudingsbetaler
Dit is ook moontlik dat u as 'n betalingsbevel 'n nuwe vennoot sal kry met wie u sal trou, saamwoon of 'n geregistreerde vennootskap sal aangaan. In daardie geval, benewens u verpligting om alimentasie aan u gewese vennoot te betaal, sal u ook 'n onderhoudsverpligting teenoor u nuwe maat hê. In sommige situasies kan dit lei tot 'n vermindering van die bedrag aan u eks-vennoot, omdat u drakrag tussen twee mense verdeel moet word. Afhangend van u inkomste, kan dit ook beteken dat u die onderhoudsplig tot u gewese vennoot kan beëindig, omdat u betalingsvermoë onvoldoende is.

Die samesmelting van die vergoeding van die vennootskap
As u gewese vennoot saamstem met die beëindiging van die onderhoud van die vennoot, kan u dit in 'n skriftelike ooreenkoms neerlê. Law & Morese prokureurs kan 'n formele ooreenkoms vir u opstel. Hierdie ooreenkoms moet dan deur u en u gewese vennoot onderteken word.

Reëlings vir onderhoud van vennote
Dit is u en u gewese vennoot vry om saam te stem oor die duur en hoeveelheid van die lewensmaat. As daar nie oor die duur van die onderhoud ooreengekom is nie, geld die regstydperk outomaties. Na hierdie periode eindig die verpligting om skadeloosstelling te betaal.

Die wettige term vir onderhoud aan vennote
As u voor 1 Januarie 2020 geskei is, is die maksimum duur van lewensmaatvergoeding 12 jaar. As die huwelik nie langer as vyf jaar geduur het nie en u geen kinders het nie, is die onderhoudstyd gelyk aan die duur van die huwelik. Hierdie wetlike bepalings is ook van toepassing aan die einde van 'n geregistreerde vennootskap.

vanaf 1 Januarie 2020 is daar ander reëls wat geld. As u na 1 Januarie 2020 geskei is, is die onderhoudstydperk gelyk aan die helfte van die duur van die huwelik, met 'n maksimum van vyf jaar. Daar is egter enkele uitsonderings op hierdie reël gemaak:

  • As u 15 jaar getroud is en u binne tien jaar u ouderdomspensioen kan eis, kan u onderhoud eis totdat die ouderdomspensioen in werking tree.
  • Is u ouer as 50 jaar en is u minstens 15 jaar getroud? In daardie geval is die maksimum onderhoudstydperk tien jaar.
  • Het u kinders onder die ouderdom van 12? In daardie geval duur die onderhoud aan die maat voort totdat die jongste kind die ouderdom van 12 jaar bereik.

As u in 'n situasie verkeer wat die beëindiging of vermindering van maatskaplike onderhoud regverdig, moet u nie huiwer om kontak te maak nie Law & More. Law & MoreGespesialiseerde advokate kan u verder adviseer oor of dit verstandig is om met 'n saak te begin om onderhoud te verminder of selfs te beëindig.

Deel