As onafhanklike ondernemer in Nederland werk

As onafhanklike ondernemer in Nederland werk

Is u 'n onafhanklike entrepreneur en wil u in Nederland werk? Onafhanklike ondernemers uit Europa (sowel as uit Lichtenstein, Noorweë, Ysland en Switserland) het gratis toegang in Nederland. U kan dan in Nederland begin werk sonder 'n visum, verblyfpermit of werkpermit. Al wat u benodig is 'n geldige paspoort of ID.

Paspoort of ID

As u 'n burger buite die EU is, is daar verskeie belangrike dinge wat u moet oorweeg. Eerstens is 'n verslagdoeningsplig van toepassing op buitelandse onafhanklike ondernemers in Nederland. Dit beteken dat as u as 'n onafhanklike entrepreneur in Nederland wil kom werk, u werk by die verslagdepartement van die Ministerie van Maatskaplike Sake en Indiensneming moet registreer.

As onafhanklike ondernemer in Nederland werk

Voordat u in Nederland kan begin werk, benodig u ook 'n verblyfpermit. Om in aanmerking te kom vir so 'n verblyfpermit, moet u aan sekere voorwaardes voldoen. Die presiese voorwaardes wat u moet vervul, hang af van u situasie. Die volgende situasies kan in hierdie konteks onderskei word:

U wil 'n aanvang neem. Om 'n innoverende of innoverende onderneming in Nederland te begin, moet u aan die volgende voorwaardes voldoen:

  • U moet saamwerk met 'n betroubare en kundige toesighouer (fasiliteerder).
  • U produk of diens is innoverend.
  • U het 'n (stap) plan om van idee tot onderneming te kom.
  • U en die fasiliteerder is geregistreer in die Handelsregister van die Kamer van Koophandel (KvK).
  • U het voldoende finansiële hulpbronne om in Nederland te kan woon.

Voldoen u aan die voorwaardes? Dan kry u 1 jaar in Nederland om 'n innoverende produk of diens te ontwikkel. Die verblyfpermit in die konteks van 'n aanvang word dus slegs vir een jaar toegestaan.

U is hoogs opgelei en wil u eie onderneming begin. In so 'n geval benodig u 'n verblyfpermit 'soekjaar hooggeleerd'. Die belangrikste voorwaarde verbonde aan die betrokke verblyfpermit is dat u die afgelope 3 jaar 'n PhD-studie behaal het of wetenskaplike navorsing in Nederland of aan die aangewese buitelandse onderwysinstelling gedoen het. Daarbenewens word vereis dat u nie voorheen 'n verblyfpermit gehad het om werk te soek na studie, promosie of wetenskaplike navorsing op grond van dieselfde studieprogram of dieselfde PhD-baan of dieselfde wetenskaplike navorsing te doen nie.

U wil as onafhanklike ondernemer in Nederland werk. Hiervoor benodig u die verblyfpermit “Werk as selfstandige”. Om in aanmerking te kom vir die toepaslike verblyfpermit, moet die aktiwiteite wat u uitvoer, allereers 'n wesenlike belang vir die Nederlandse ekonomie hê, en die produkte en dienste wat u aanbied, moet innoverend in Nederland wees. Die noodsaaklike belang word gewoonlik deur die IND beoordeel op grond van 'n puntestelsel wat uit die volgende komponente bestaan:

  1. Persoonlike ervaring
  2. Sakeplan
  3. Toegevoegde waarde vir Nederland

U kan 'n totaal van 300 punte vir die genoemde komponente verdien. U moet minstens 90 punte verdien.

U kan punte ontvang vir die persoonlike ervaring komponent as u kan demonstreer dat u 'n diploma van minstens MBO-4-vlak het, dat u ten minste een jaar ondervinding het as 'n entrepreneur en dat u op 'n toepaslike vlak werkervaring opgedoen het. Daarbenewens moet u 'n mate van ervaring met Nederland demonstreer en u voorheen ontvangde inkomste indien. Die voorafgaande moet geskied op grond van amptelike dokumente soos diplomas, verwysings van ou werkgewers en u vorige dienskontrakte. U ervaring met Nederland kan blyk uit u handelsvennote of kliënte uit Nederland.

Met betrekking tot die sakeplan, moet dit voldoende gestaaf word. As dit nie die geval is nie, is die kans goed dat u aansoek van die hand gewys word. U moet immers uit u sakeplan duidelik blyk dat die werk wat u gaan doen, 'n wesenlike belang vir die ekonomie in Nederland sal hê. Daarbenewens moet u sakeplan inligting bevat oor die produk, die mark, die onderskeidende karakter en die prysstruktuur. Dit is belangrik dat u sakeplan ook toon dat u voldoende inkomste uit u werk as onafhanklike entrepreneur gaan verdien. Die voorafgaande moet gebaseer wees op 'n goeie finansiële onderbou. Vir hierdie doel moet u weer dokumente indien wat die motivering duidelik demonstreer, soos kontrakte of verwysings van u kliënte.

Die toegevoegde waarde wat u onderneming vir die ekonomie in Nederland sal hê, kan ook blyk uit u beleggings, soos die aankoop van 'n kommersiële eiendom. Kan u aantoon dat u produk of diens innoverend is? U sal ook punte vir hierdie deel kry.

Gee aandag! As u Turkse nasionaliteit het, is die puntestelsel nie van toepassing nie.

Uiteindelik het u as selfstandige twee algemene vereistes om vir 'n verblyfpermit te kwalifiseer, naamlik die vereiste om in die Handelsregister van die Kamer van Koophandel (KvK) te registreer, en u moet aan die vereistes voldoen om u besigheid of beroep te bedryf. Laasgenoemde beteken dat u al die nodige permitte vir u werk het.

As u as onafhanklike entrepreneur na Nederland kom en voordat u om 'n verblyfpermit kan aansoek doen, benodig u gewoonlik 'n voorlopige verblyfpermit (MVV). Dit is 'n spesiale toegangsvisum wat vir 90 dae geldig is. U nasionaliteit bepaal of u 'n MVV moet hê. Vir sommige nasionaliteite of in sekere situasies geld 'n vrystelling, en u het dit nie nodig nie. U kan 'n lys vind van alle MVV-vrystellings op die IND-webwerf. As u 'n MVV moet hê, moet u aan verskillende voorwaardes voldoen. Eerstens het u 'n doel om in Nederland te woon. In u geval is dit werk. Daarbenewens is daar verskeie algemene voorwaardes wat op almal van toepassing is, ongeag die gekose doel van die verblyf.

Daar word aansoek gedoen om 'n MVV deur middel van 'n aansoek om toegang en verblyf (TEV). U kan hierdie aansoek indien by die Nederlandse ambassade of konsulaat in die land waar u woon of in 'n buurland.

Nadat die aansoek ingedien is, kyk die IND eers of die aansoek voltooi is en of die koste betaal is. Die IND beoordeel dan of u aan al die voorwaardes vir die toestaan ​​van die mvv voldoen. 'N Besluit sal binne 90 dae geneem word. Dit is moontlik om teen hierdie besluit beswaar te maak en indien nodig te appelleer.

At Law & More ons verstaan ​​dat om as onafhanklike entrepreneur in Nederland te begin nie net prakties is nie, maar ook 'n belangrike regsstap vir u. Daarom is dit verstandig om eers na te gaan oor u regsposisie en die voorwaardes waaraan u moet voldoen. Ons advokate is kundiges op die gebied van immigrasiereg en adviseer hulle graag. Het u hulp nodig om aansoek te doen vir 'n verblyfpermit of 'n MVV? Die advokate by Law & More kan jou ook daarmee help. As u aansoek afgekeur word, kan ons u ook help om 'n beswaar in te dien. Het u nog 'n vraag? Kontak die prokureurs van Law & More.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.