Nakomingsadvokaat

In die hedendaagse samelewing word die belangrikheid van voldoening al hoe belangriker. Nakoming is afgelei van die Engelse werkwoord 'om te voldoen' en beteken 'nakom of bly'. Vanuit 'n wetlike oogpunt beteken nakoming dat die toepaslike wette en regulasies nagekom word. Dit is baie belangrik vir elke onderneming en instansie. As die toepaslike wette en regulasies nie nagekom word nie, kan maatreëls deur die regering ingestel word. Dit wissel van 'n administratiewe boete of 'n boete tot die intrekking van 'n lisensie of die aanvang van 'n kriminele ondersoek. Alhoewel voldoening verband hou met alle bestaande wette en regulasies, het die afgelope jare hoofsaaklik 'n rol gespeel in die finansiële reg en privaatheidswetgewing.

Privaatheid wet

Die nakoming van privaatheidswetgewing het die afgelope jaar al hoe belangriker geword. Dit is hoofsaaklik te danke aan die Algemene Gegevensbeskermingsverordening (GDPR), wat op 25 Mei 2018 in werking getree het. Sedert hierdie verordening, moet instellings strengere reëls nakom en het die burgers meer regte met betrekking tot hul persoonlike gegewens. Kortom, die GDPR is van toepassing wanneer persoonlike inligting deur 'n organisasie verwerk word. Persoonlike gegewens verwys na enige inligting rakende 'n geïdentifiseerde of identifiseerbare natuurlike persoon. Dit beteken dat hierdie inligting óf direk op iemand betrekking het óf direk na daardie persoon kan opgespoor word. Byna elke organisasie het te make met die verwerking van persoonlike data. Dit is reeds die geval, byvoorbeeld wanneer die betaalstaatadministrasie verwerk word of wanneer kliëntedata gestoor word. Dit is omdat die verwerking van persoonlike gegewens sowel kliënte as die maatskappy se eie personeel behels. Die verpligting om aan die BBP na te kom, is ook van toepassing op maatskappye sowel as op maatskaplike instellings soos sportklubs of stigtings. Die omvang van die GDPR is dus baie verreikend. Die Persoonlike Data-owerheid is die toesighoudende organisasie ten opsigte van die nakoming van die BBP. As 'n organisasie nie daaraan voldoen nie, kan die Persoonlike Data-owerheid onder meer boetes oplê. Hierdie boetes kan duisende euro beloop. Die nakoming van die BBP is dus belangrik vir elke organisasie.

ons dienste

Die span van Law & More verseker dat u voldoen aan alle wette en regulasies. Ons spesialiste dompel hulself in u organisasie, ondersoek watter wette en regulasies op u organisasie van toepassing is en stel dan 'n plan op om te verseker dat u op alle fronte aan hierdie reëls voldoen. Boonop kan ons spesialiste ook as nakomingsbestuurders vir u optree. Dit is nie net nodig om seker te maak dat u aan die toepaslike reëls en regulasies voldoen nie, maar dit is ook belangrik dat u aanhou om vinnig aan die wette en regulasies te verander. Law & More volg alle verwikkelinge noukeurig en reageer onmiddellik daarop. As gevolg hiervan, kan ons waarborg dat u organisasie in die toekoms voldoen en sal bly.

Deel