Het u of u eksmaat nie genoeg inkomste om na die egskeiding te leef nie? Dan is die ander vennoot die verpligting om onderhoud aan die gewese vennoot te betaal.
Wanneer is u geregtig op onderhoud van u gewese vennoot? In beginsel is u geregtig op maatskaplike onderhoud indien u na die egskeiding nie voldoende inkomste het om uself te onderhou nie.

HULP NODIG OM PARTNER-ALIMONIE TE BEREKEN?
KOM KONTAK MET LAW & MORE

Vennootskappe

Het u of u eksmaat nie genoeg inkomste om na die egskeiding te leef nie? Dan is die ander vennoot die verpligting om onderhoud aan die gewese vennoot te betaal.

Vinnige kieslys

Wanneer is u geregtig op onderhoud van u gewese vennoot?
In beginsel is u geregtig op maatskaplike onderhoud indien u na die egskeiding nie voldoende inkomste het om uself te onderhou nie. U lewenstandaard ten tyde van die huwelik word in ag geneem om vas te stel of u geregtig is op lewensmaat. In die praktyk sal een van albei vennote die reg op onderhoud kry. In die meeste gevalle is dit die vrou, veral as sy verantwoordelik was vir die meeste versorging van die huishouding en kinders. In daardie geval het die vrou dikwels geen inkomste of 'n beperkte inkomste uit deeltydse werk nie. In 'n situasie waarin die man die rol van 'huishoudelike man' vervul het en die vrou 'n loopbaan gemaak het, kan die man in beginsel lewenslange vordering eis.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Prokureur-by-wet

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Benodig u 'n egskeidingsadvokaat?

Kinderondersteuning

Kinderondersteuning

'N Egskeiding het 'n groot invloed op kinders. Daarom heg ons baie waarde aan die belange van u kinders

Versoek om egskeiding

Versoek om egskeiding

Ons het 'n persoonlike benadering en werk saam met u om 'n geskikte oplossing te kry

Vennootskappe

Egskeidingsadvokaat

'N Egskeiding is 'n moeilike periode. Ons help u deur die hele proses

Leef apart

Leef apart

Wil u apart woon? Ons help u

"Law & More prokureurs

betrokke is en

kan empatie hê met

die kliënt se probleem"

Vlak van die onderhoud van vennote

In oorleg kan u en u gewese vennoot saamstem oor die bedrag van die onderhoud van die vennoot. As u nie 'n ooreenkoms kan bereik nie, sal een van ons advokate u graag help. Ons kan u nie net help met die onderhandelingsproses nie, maar ons kan ook die bedrag van die lewensmaat vir u bepaal. Ons doen dit deur 'n instandhoudingsberekening te doen.

Die regter sal nie net kyk na die finansiële situasie van die onderhoudsontvanger nie, maar ook na die finansiële situasie van die onderhoudsbetaler. Op grond van albei situasies sal die hof bepaal of een van u geregtig is op onderhoud en indien wel, die bedrag van die onderhoud. In sommige gevalle is dit moontlik dat u wel geregtig is op onderhoud van vennote, maar dat die finansiële besonderhede van u gewese vennoot toon dat hy of sy eenvoudig nie in staat is om 'n lewensmaat te betaal nie.

Onderhoud bereken

'N Onderhoudsberekening is 'n taamlik ingewikkelde berekening, aangesien baie faktore in ag geneem moet word. Law & More sal die vennootskapsberekening vir u graag uitvoer. .

Bepaling van die behoefte
Die bedrag van die onderhoudskoste van die vennoot hang af van die behoefte van die persoon wat onderhoud ontvang, en van die hoedanigheid van die persoon wat onderhoud moet betaal. Ten einde die behoeftes van die onderhoudontvanger te bepaal, word 'n standaard van ongeveer 60% van die netto gesinsinkomste minus die koste van enige kinders aanvaar.

Bepaling van finansiële kapasiteit
'N Berekening van die dravermoë word vir albei partye gedoen. Hierdie berekening bepaal of die persoon wat onderhoud aanspreeklik is, oor voldoende finansiële vermoë beskik om alimentasie te kan betaal. Ten einde die finansiële vermoë van die persoon wat alimentasie moet betaal, te bepaal, moet eers sy of haar netto inkomste bepaal word. Die betalingsregter kan eers 'n aantal koste van hierdie inkomste aftrek. Dit is hoofsaaklik kostes wat die onderhoudbetaler moet aangaan om te kan eindig (koste).

Vergelyking van dravermoë
Laastens moet 'n vergelyking van drakrag getref word. Hierdie vergelyking word gebruik om die hoeveelheid onderhoud waarvoor die partye gelyke finansiële vryheid het, te bereken. Die omvang van die onderhoudskuldeiser word vergelyk met die omvang van die onderhoudsskuldenaar. Die idee daaragter is dat die onderhoudskrediteur nie in 'n beter finansiële posisie hoef te wees as die onderhoudsskuldenaar as gevolg van die onderhoudsbetaling nie.

Wil u weet wat u finansiële situasie sal wees na u egskeiding? Kontak Law & More en ons kan saam met u werk om te bepaal hoeveel onderhoud u moet betaal of ontvang.

Vennootskappe

Veranderende onderhoud

As u eensydig die vennootskapsooreenkoms wil kanselleer of verander, moet dit deur die hof gedoen word. Ons kan namens u 'n wysigingsversoek by die hof indien. Die hof kan die onderhoud van die vennoot verander, dit wil sê verhoog, verlaag of op nul gestel word. Volgens die wet moet daar dan 'n 'omstandigheidsverandering' plaasvind. As die hof bevind dat daar geen verandering aan omstandighede is nie, sal u versoek nie toegestaan ​​word nie. Hierdie konsep word nie verder in die wet uiteengesit nie en kan dus oor 'n wye verskeidenheid omstandighede handel. In die praktyk behels dit dikwels 'n verandering in die finansiële omstandighede van een van die voormalige vennote.

Beëindiging van die onderhoud van vennote
Die verpligting om vennootskapsvergoeding te betaal, kan in die volgende situasies eindig:

• in die geval van u of u eksmaat se dood;
• indien die maksimum onderhoudstydperk wat deur die hof bepaal is, verstryk het;
• as die persoon wat onderhoud ontvang weer trou, 'n geregistreerde vennootskap aangaan of begin saamwoon;
• as die finansiële omstandighede verander het en die persoon wat onderhoud ontvang, homself kan verdien

Ons egskeidingsadvokate het kennis van familiereg sowel as die kundigheid van ondernemers en is daarom ideaal om u in hierdie gevalle wettige en belastinghulp te verleen. Benodig u 'n egskeidingsadvokaat? Kontak Law & More.

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos:

Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Law & More B.V.