'N Dienskontrak is 'n skriftelike kontrak wat al die ooreenkomste tussen 'n werkgewer en 'n werknemer bevat. Die ooreenkoms bevat alle regte en verpligtinge vir beide partye.

BENODIG 'n DIENSKontrak?
KOM KONTAK MET LAW & MORE

Dienskontrak

'N Dienskontrak is 'n skriftelike kontrak wat al die ooreenkomste tussen 'n werkgewer en 'n werknemer bevat. Die ooreenkoms bevat alle regte en verpligtinge vir beide partye.

Soms kan daar 'n gebrek aan duidelikheid wees of daar 'n dienskontrak bestaan ​​of nie. Volgens die wet is 'n dienskontrak 'n ooreenkoms waardeur een party, die werknemer, onderneem om werk te verrig vir 'n sekere tyd in diens van die ander party, die werkgewer, en betaling vir hierdie werk ontvang. Vyf hoofelemente word in hierdie definisie onderskei:

• die werknemer moet werk verrig;
• die werkgewer moet lone betaal vir die werk;
• die werk moet vir 'n sekere periode uitgevoer word;
• daar moet 'n gesagsverhouding wees;
• die werknemer moet self die werk verrig.

Tom Meevis - advokaat Eindhoven

Tom Meevis

Besturende vennoot / advokaat

 Bel +31 40 369 06 80

"Law & More betrokke is

en kan empatie hê

met sy kliënt se probleme ”

Tipes dienskontrakte

Daar is verskillende soorte dienskontrakte en dit hang af van die werkverhouding tussen werkgewer en werknemer. 'N Werkgewer en 'n werknemer kan vir 'n onbepaalde tyd 'n termynkontrak of 'n kontrak sluit.

Vaste-termyn dienskontrak

In die geval van 'n vastetermynkontrak is die einddatum van die kontrak vasgestel. 'N Ander opsie is dat die werkgewer en die werknemer moet instem om 'n diensverhouding vir 'n sekere periode aan te gaan, byvoorbeeld vir die duur van 'n sekere projek. Die kontrak beëindig dan outomaties wanneer die projek beëindig word.

'N Werkgewer kan 'n vasgestelde termynkontrak aan 'n werknemer aanbied met 'n maksimum van drie keer in 'n periode van tot 24 maande. As daar 'n periode tussen die vastetermynkontrakte is waarin daar geen dienskontrak is nie, en hierdie periode 'n maksimum van 6 maande het, word die tyd tussen die kontrakte nietemin by die berekening van die 24-maande-periode getel..

Beëindiging van 'n vastetermynkontrak

'N Vaste-termyn dienskontrak eindig deur die werking van die wet. Dit beteken dat die kontrak op die afgesproke tydstip outomaties beëindig word, sonder om enige stappe te doen. Die werkgewer moet die werknemer een maand voor die tyd skriftelik in kennis stel of die dienskontrak verleng sal word, en indien wel, onder watter voorwaardes. 'N Vaste-termyn-dienskontrak moet egter beëindig word as die partye hieroor ooreengekom het, of as dit deur die wet vereis word.

'N Vaste-termyn dienskontrak kan slegs voortydig beëindig word, dit wil sê voordat die termyn van die dienskontrak verstryk het, indien beide partye skriftelik ooreengekom het. Dit is dus raadsaam om altyd 'n tussentydse beëindigingsklousule met 'n kennisgewingstydperk in 'n vaste-termyn dienskontrak in te sluit.

Is u op soek na regshulp in die opstel van 'n kontrak vir 'n vastetydperk? Die advokate van Law & More tot u diens.

Dienskontrak

Dienskontrak vir 'n onbepaalde tyd

'N Dienskontrak vir 'n onbepaalde tyd word ook 'n permanente dienskontrak genoem. As daar geen ooreenkoms is oor die tydperk waarvoor die kontrak gesluit word nie, word aanvaar dat die dienskontrak vir 'n onbepaalde tyd geld. Hierdie tipe dienskontrak duur voort totdat dit beëindig word.

Beëindiging van 'n dienskontrak vir 'n onbepaalde tyd

'N Belangrike verskil in verhouding tot 'n vastetermynkontrak is die beëindigingsmetode. 'N Dienskontrak moet vir 'n onbepaalde tyd beëindig word. Die werkgewer kan by die UWV om 'n ontslagpermit aansoek doen of die distrikshof versoek om die kontrak te ontbind. Daarvoor is 'n geldige rede nodig. As die werkgewer die ontslagpermit ontvang, moet hy die dienskontrak beëindig met inagneming van die toepaslike kennisgewingstydperk.

Redes vir die beëindiging van 'n onbepaalde dienskontrak

'N Werkgewer mag slegs 'n werknemer ontslaan as hy 'n goeie rede daarvoor het. Daarom moet daar 'n redelike grond vir ontslag wees. Die volgende is die algemeenste vorms van ontslag.

Ontslag om ekonomiese redes

As die omstandighede in die werkgewer se onderneming rede genoeg is om die ontslag van 'n werknemer aan te vra, word dit om ekonomiese redes as ontslag verwys. Verskeie ekonomiese redes kan van toepassing wees:

• swak of verslegtende finansiële situasie;
• werkvermindering;
• organisatoriese of tegnologiese veranderinge binne die onderneming;
• staking van besigheid;
• hervestiging van die onderneming.

Disfunksionele ontslag

Ontslag weens disfunksie beteken dat die werknemer nie aan die posvereistes voldoen nie en nie geskik is vir sy of haar werk nie. Dit moet vir die werknemer duidelik wees wat na die oordeel van die werkgewer verbeter moet word ten opsigte van sy of haar funksionering. As deel van die verbeteringsproses moet prestasie-onderhoude gereeld met die werknemer gevoer word. Dit moet oorweeg word om kursusse of afrigting deur 'n derde party aan te bied ten koste van die werkgewer. Daar moet verslag gedoen word oor die onderhoude en opgeneem word in die personeellêer van die werknemer. Daarbenewens moet die werknemer voldoende tyd gegun word om sy prestasie te verbeter.

Onmiddellike ontslag

In die geval van onmiddellike ontslag, beëindig die werkgewer die werknemer se dienskontrak met onmiddellike ingang, dit wil sê sonder kennisgewing. Die werkgewer moet 'n dringende rede hiervoor hê en die ontslag moet 'onmiddellik' gegee word. Dit beteken dat die werkgewer die werknemer onmiddellik moet ontslaan op die oomblik dat die dringende rede duidelik is. Die rede vir die ontslag moet gelyktydig met die ontslag gegee word. Die volgende redes kan as dringend beskou word:

• diefstal;
• verduistering;
• mishandeling;
• groot belediging;
• om nie geheime te hou nie;

Bedanking deur onderlinge toestemming

As die werkgewer en die werknemer albei saamstem oor die beëindiging van die dienskontrak, word die ooreenkomste tussen beide partye in 'n skikkingsooreenkoms neergelê. In hierdie geval eindig die dienskontrak met onderlinge ooreenkoms. Die werkgewer hoef nie toestemming van die UWV of die distrikshof te vra om die dienskontrak te beëindig nie.

Het u enige vrae oor 'n dienskontrak? Soek regshulp by Law & More.

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos na:

Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Law & More B.V.