Wat is aandeelhouersooreenkoms

'N Aandeelhouer is 'n individu of instelling (insluitend 'n korporasie) wat wettiglik een of meer aandele in 'n openbare of private korporasie besit. 'N Aandeelhouersooreenkoms, ook 'n aandeelhouersooreenkoms genoem, is 'n reëling onder aandeelhouers van 'n maatskappy wat beskryf hoe die maatskappy bedryf moet word en wat die regte en verpligtinge van aandeelhouers uiteensit. Die ooreenkoms bevat ook inligting oor die bestuur van die maatskappy en voorregte en beskerming van aandeelhouers.

Law & More B.V.