onderhoud

In sommige lande word 'huweliksonderhoud' bekend gestaan, en alimentasie kan aan 'n man of vrou toegeken word. Alimentasie verwys na betalings wat in die hof aan 'n eggenoot of voormalige eggenoot toegeken is binne 'n skeidings- of egskeidingsooreenkoms. Die rede daaragter is om finansiële ondersteuning te bied aan die gade wat 'n laer inkomste lewer, of in sommige gevalle, glad nie inkomste nie. In gevalle waar daar byvoorbeeld kinders betrokke is, was die man histories die broodwinner, en die vrou het moontlik 'n loopbaan opgegee om die kinders groot te maak en sal na 'n skeiding of 'n egskeiding finansieel benadeel word. Die wette in baie state bepaal dat 'n geskeide eggenoot die reg het om dieselfde lewenskwaliteit te leef as wat hy voorheen getroud was.

Law & More B.V.