Wat is die verskillende soorte wette?

Alhoewel daar baie verskillende soorte wette is wat bestudeer en oorweeg kan word, is dit dikwels die maklikste om dit in twee basiese kategorieë te groepeer: openbare wette en private wette. Openbare wette is dié wat deur 'n regering ingestel word om die gedrag van burgers beter te organiseer en te reguleer, wat dikwels kriminele wette en grondwetlike wette insluit. Privaatwette is diegene wat ingestel is om sake- en privaatooreenkomste tussen individue te reguleer, insluitend wette oor die reg op eiendomsreg en eiendomsreg. Omdat die reg so 'n breë beginsel is, is die reg in vyf regsgebiede verdeel; staatsreg, administratiefreg, strafreg, burgerlike reg en internasionale reg.

Deel