Die kennismigranteskema binne die beleid van die Nederlandse vreemdeling maak dit vir ondernemings moontlik om kennismigrante relatief vinnig en maklik te lok. Hooggekwalifiseerde werknemers uit lande buite die Europese Unie kan in Nederland werk in byvoorbeeld 'n senior bestuursposisie of as 'n spesialis onder gunstige voorwaardes van die skema.

BANNER AANSOEK OM 'N BAIE VAARDIGE MIGRANT?
KOM KONTAK MET LAW & MORE

Hoogs vaardige migrerende - immigrasie-prokureur

Die kennismigranteskema binne die beleid van die Nederlandse vreemdeling maak dit vir ondernemings moontlik om kennismigrante relatief vinnig en maklik te lok. Hooggekwalifiseerde werknemers uit lande buite die Europese Unie kan in Nederland werk in byvoorbeeld 'n senior bestuursposisie of as 'n spesialis onder gunstige voorwaardes van die skema. Die kennismigrant en die werkgewer moet egter aan 'n aantal voorwaardes voldoen.

Vinnige kieslys

Hoogs geskoolde trek toestande

Is u 'n kennis-migrant en wil u bydra tot die Nederlandse kennisekonomie? Indien wel, sal u eers 'n verblyfpermit benodig. Voordat 'n verblyfpermit verleen word, moet u 'n arbeidsooreenkoms hê met 'n werkgewer of navorsingsinstituut in Nederland wat deur die IND as 'n erkende borg aangewys is en opgeneem is in die openbare register van erkende borge. U moet ook voldoende inkomste verdien, en u moes met die werkgewer ooreengekom het op 'n salaris in ooreenstemming met die mark.

Daarbenewens is 'n aantal (addisionele) voorwaardes van toepassing op u as 'n baie vaardige migrant. Watter omstandighede presies is, hang van u persoonlike situasie af. By Law & More, die immigrasieprokureurs het 'n vinnige en persoonlike benadering. Hulle help u graag met u aansoek. Voordat u met die aansoek voortgaan, sal ons spesialiste u voorsien van al die nodige inligting, sodat u nie verras sal word nie.

Nie net u nie, maar ook die onderneming waarheen u gaan werk, moet aan sekere voorwaardes voldoen. Is u 'n onderneming wat 'n baie vaardige migrant wil aanstel? In daardie geval moet u eerstens deur die IND erken word as 'n borg. Betroubaarheid en kontinuïteit van u onderneming is belangrik. Word u onderneming erken as 'n borg? In so 'n geval moet u onderneming die volgende verpligtinge nakom: die plig van administrasie, die plig om inligting te verstrek en die sorgsaamheidsplig. Misluk u onderneming dit? As dit so is, kan dit lei tot die onttrekking van die erkenning as 'n borg.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Prokureur-by-wet

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Ons immigrasieprokureurs is gereed vir u

Aansoek om 'n verblyfpermit

Aansoek om 'n verblyfpermit

Wil u in Nederland woon?
Ons kan u help

Gesinshereniging

Gesinshereniging

Is u nie by u gesin nie, of is u gesin nie by u nie? Ontdek wat ons vir u kan doen

Labout migrasie

Labout migrasie

Wil u in Nederland werk en woon? Ons kan die hele aansoekproses reël

Baie bekwame migrant

Immigrasie prokureur

Wil u na Nederland emigreer? Roep regshulp in

'Tydens die inleiding

vergadering, 'n duidelike plan

van aksie was

onmiddellik uiteengesit"

Versoek kennismigrant

Is u 'n verblyfpermit verleen? As dit so is, sal die geldigheidstydperk van u verblyfpermit gelyk wees aan die periode van u dienskontrak met 'n maksimum van vyf jaar. Die permit kan onbepaald verleng word.

Gedurende die geldigheidsperiode van u verblyfpermit kan u van werkgewer as 'n baie geskoolde migrant verander en by 'n ander onderneming aansluit wat deur die IND as 'n borg erken word. Die ou sowel as die nuwe werkgewer moet binne vier weke u werkverandering by die IND aanmeld.

Word u werkloos as 'n baie geskoolde migrant? In daardie geval is u geregtig op 'n soektyd van drie maande vanaf die dag nadat u diens beëindig is. As u nie binne die soekperiode by 'n ander werkgewer (borg) as 'n baie geskoolde migrant kan aansluit nie, sal die IND u permit herroep.

Europese blou kaart

Vanaf Junie 2011 sal 'n hoogs geskoolde migrant, benewens die vereiste verblyfpermit, ook vir die EU Blue Card (EU Blue Card) kan aansoek doen. Die EU-bloukaart is 'n gekombineerde verblyf- en werkpermit vir hoogs geskoolde migrante wat nie die nasionaliteit van een van die lidstate van die Europese Unie het nie.

Hoogs geskoolde migrantDie Europese bloukaart bied 'n aantal voordele aan die uiters bekwame migrant. In die eerste plek hoef die werkgewer van die hoogs geskoolde migrant nie deur die IND as 'n borg erken te word nie. Boonop kan u, as 'n uiters bekwame migrant, wat ook 'n Europese bloukaart het, in 'n ander lidstaat werk nadat u 18 maande in Nederland gewerk het, mits u aan die voorwaardes in daardie lidstaat voldoen.

Om in aanmerking te kom vir die Europese bloukaart, moet u aan strenger voorwaardes voldoen as vir 'n verblyfpermit as 'n baie geskoolde migrant. Byvoorbeeld, u moet 'n dienskontrak hê vir 12 maande of langer, ten minste 'n 3-jarige baccalaureusprogram in hoër onderwys (hbo) voltooi en minstens die loondrempel van die Blue Card per maand behaal.

Ons span advokate vir immigrasieregte sal u lei en 'n aansoek by die IND indien. Wil u dit hê, of het u ander vrae en wil u advies hê? Kontak asseblief Law & More. Ons help u graag.

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos na:

Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Law & More B.V.