HANDEL JY MET 'N EIS VIR SKADE?
VRA OM REGSHULP

ONS REGTE IS SPESIALISTE IN NEDERLANDS REG

nagegaan Duidelik.

nagegaan Persoonlik en maklik toeganklik.

nagegaan Jou belange eerste.

Maklik toeganklik

Maklik toeganklik

Law & More is van Maandag tot Vrydag beskikbaar
van 08:00 tot 22:00 en oor naweke van 09:00 tot 17:00

Goeie en vinnige kommunikasie

Goeie en vinnige kommunikasie

Ons prokureurs luister na u saak en kom na vore
met 'n toepaslike plan van aksie

Persoonlike benadering

Persoonlike benadering

Ons werksmetode verseker dat 100% van ons kliënte
beveel ons aan en dat ons gemiddeld met 'n 9.4 gegradeer word

/ /
Eise vir skadevergoeding
/

Eise vir skadevergoeding

Die basiese beginsel is van toepassing in die Nederlandse vergoedingswet: elkeen dra sy eie skade. In sommige gevalle is niemand bloot aanspreeklik nie. Dink byvoorbeeld aan skade as gevolg van haelstorms. Is u skade deur iemand aangerig? In so 'n geval is dit slegs moontlik om die skade te vergoed as daar 'n basis is om die persoon aanspreeklik te hou. Twee beginsels kan in die Nederlandse reg onderskei word: kontraktuele en regsaanspreeklikheid.

Vinnige kieslys

Kontraktuele aanspreeklikheid

Gaan die partye 'n ooreenkoms? Dan is dit nie net die bedoeling nie, maar ook die verpligting dat die ooreenkomste wat daarin gesluit is, deur beide partye nagekom moet word. As 'n party nie sy verpligtinge ingevolge die kontrak nakom nie, is daar 'n tekortkoming. Dink byvoorbeeld aan die situasie waar die verskaffer nie die goedere lewer nie, dit laat lewer of in 'n slegte toestand is.

Law & More kan dit ook vir u doen

Law and More

Aannemingsooreenkoms

Die opstel van 'n ooreenkoms behels baie werk. Roep daarom die hulp in van.

Law and More

Kennisgewing van wanbetaling

Kom niemand hul afsprake na nie? Ons kan skriftelike aanmanings stuur en namens jou litigeer.

Law and More

Dienskontrak

Wil u ondersteuning hê met die opstel van 'n dienskontrak? Inroep Law & More.

Het u te make met 'n eis om skadevergoeding en wil u regshulp in die prosedure kry?

"Law & More prokureurs
betrokke is en empatie kan hê
met die kliënt se probleem”

Slegs 'n tekortkoming gee u egter nog geen skade aan vergoeding nie. Dit vereis ook aanspreeklikheid. Aanspreeklikheid word gereguleer in artikel 6:75 van die Burgerlijke Wetboek. Dit bepaal dat 'n tekort aan die ander party nie toegeskryf kan word as dit nie as gevolg van sy skuld is nie, en ook nie ter wille van die wet, regshandeling of heersende standpunte nie. Dit geld ook in gevalle van magsmisdaad.

Is daar 'n tekortkoming, en is dit ook berekenbaar? In daardie geval kan die gevolglike skade nog nie direk van die ander party geëis word nie. Gewoonlik moet eers 'n kennisgewing van wanbetaling gestuur word om die ander party die geleentheid te gee om sy verpligtinge nog binne 'n redelike tyd na te kom. As die ander party steeds nie sy verpligtinge nakom nie, lei dit tot wanbetaling en kan daar ook vergoeding geëis word.

Wat kliënte oor ons sê

Voldoende benadering

Tom Meevis was deurgaans by die saak betrokke, en elke vraag wat daar was van my kant is vinnig en duidelik deur hom beantwoord. Ek sal beslis die firma (en veral Tom Meevis) by vriende, familie en sakevennote aanbeveel.

10
Mieke
Hoogeloon

Ons aanspreeklikheidsprokureurs staan ​​gereed om jou by te staan:

Office Law & More

Boonop kan die aanspreeklikheid van die ander party nie as vanselfsprekend aanvaar word nie, in die lig van die beginsel van vryheid van kontrak. Partye in Nederland het immers 'n groot vryheid van kontrakte. Dit beteken dat die kontrakspartye ook vry is om 'n sekere tekortkomingspligtigheid uit te sluit. Dit word gewoonlik gedoen in die ooreenkoms self of in die algemene bepalings en voorwaardes wat daarop van toepassing is deur middel van 'n vrywaringsklousule. So 'n klousule moet egter aan sekere voorwaardes voldoen voordat 'n party dit kan oproep om aanspreeklik te wees. Wanneer so 'n klousule in die kontraktuele verhouding aanwesig is en aan die voorwaardes voldoen, is die vertrekpunt van toepassing.

Eis vir skadevergoedingRegsaanspreeklikheid

Een van die bekendste en algemeenste vorme van siviele aanspreeklikheid is die skuld. Dit behels 'n daad of versuim deur iemand wat 'n ander onregmatig skade berokken. Dink byvoorbeeld aan die situasie wat u besoeker per ongeluk u kosbare vaas kan laat klop of u duur fotokamera laat val. In daardie geval bepaal Artikel 6: 162 van die Nederlandse Burgerlike Kode dat die slagoffer van sulke dade of versuim geregtig is op vergoeding indien aan sekere voorwaardes voldoen word.

Byvoorbeeld, die optrede of optrede van iemand anders moet eerstens as beskou word onregmatige. Dit is die geval as die handeling 'n skending van 'n sekere reg of 'n handeling of versuim behels in stryd met die regsplig of sosiale ordentlikheid, of die ongeskrewe standaarde. Verder moet die daad wees toegeskryf aan die 'dader'. Dit is moontlik as dit te wyte is aan sy skuld of 'n saak waarvoor hy deur die wet of in die verkeer verantwoordelik is. Voorneme is nie nodig in die konteks van toerekenbaarheid nie. Baie geringe skuld kan genoeg wees.

'N Toeskryfbare oortreding van 'n standaard lei egter nie altyd tot enigeen wat skade ly as gevolg daarvan nie. Die aanspreeklikheid kan per slot van rekening steeds beperk word deur die relatiwiteitsvereiste. Hierdie vereiste bepaal dat daar geen verpligting is om vergoeding te betaal as die verbreekte standaard nie dien om te beskerm teen die skade wat die slagoffer gely het nie. Dit is dus belangrik dat die 'dader' verkeerd 'teenoor' die slagoffer opgetree het as gevolg van 'n oortreding van die standaard.

Tipes skade

As aan die vereistes van kontraktuele of siviele aanspreeklikheid voldoen word, kan vergoeding geëis word. Die skade wat in Nederland in aanmerking kom vir vergoeding, sluit dan ook in finansiële verlies en ander verlies. Waar finansiële verlies die verlies of verlies aan wins gely het, is ander verlies ontasbare lyding. In beginsel kom skadevergoeding altyd en ten volle in aanmerking vir vergoeding, anders benadeel dit net in soverre die wet in soveel woorde voorsiening maak.

Volle vergoeding vir skade wat werklik gely is

As dit kom by vergoeding, is die basiese beginsel van volle skadevergoeding van die skade wat werklik gely is toepassing.

Hierdie beginsel beteken dat die beseerde van 'n skadeveroorsakende gebeurtenis nie meer as sy volle skade vergoed word nie. Artikel 6: 100 van die Civil Civil Code lui dat indien dieselfde gebeurtenis nie net die slagoffer skade berokken nie, maar ook sommige oplewer Voordele, moet hierdie voordeel gehef word by die bepaling van die skade wat vergoed moet word, vir sover dit redelik is. 'N Voordeel kan beskryf word as 'n verbetering in die (bate) posisie van die slagoffer as gevolg van die skade wat veroorsaak word.

Boonop sal die skade nie altyd ten volle vergoed word nie. Die strafbare gedrag van die slagoffer self of omstandighede op die gebied van die risiko van die slagoffer speel hierin 'n belangrike rol. Die vraag wat dan gevra moet word, is die volgende: moes die slagoffer anders opgetree het as wat hy gedoen het met betrekking tot die voorkoms of omvang van die skade? In sommige gevalle kan die slagoffer verplig wees om die skade te beperk. Dit sluit in die situasie dat 'n brandblusser aanwesig was voordat die skade wat veroorsaak is, soos 'n brand, plaasgevind het. Is daar 'n fout by die slagoffer? In daardie geval, eie strafbare gedrag in beginsel lei dit tot die vermindering van die vergoeding van die persoon wat die skade berokken het, en die skade moet verdeel word tussen die persoon wat die skade berokken het en die slagoffer. Met ander woorde: 'n (groot) deel van die skade bly op eie koste van die slagoffer. Tensy die slagoffer daarvoor verseker is.

Eis vir skadevergoedingVerseker teen skade

In die lig van bogenoemde, kan dit verstandig wees om versekering te sluit om te verhoed dat die skade as slagoffer of skade veroorsaak word. Dit is immers 'n moeilike leerstelling. Boonop kan u deesdae maklik verskillende versekeringspolisse by versekeringsmaatskappye sluit, soos aanspreeklikheidsversekering, huishoudelike of motorversekering.

Het u te doen met skade en wil u hê dat die versekering u skade moet vergoed? Dan moet u die skade self aanmeld, gewoonlik binne 'n maand. Dit is raadsaam om soveel bewyse hiervoor in te samel. Watter bewyse u benodig, hang af van die tipe skade en die ooreenkomste wat u met u versekeraar gemaak het. Na u verslag sal die versekeraar aandui of en watter skade vergoed sal word.

Let daarop dat as u skade deur u versekering vergoed is, u nie meer hierdie skade kan eis van die persoon wat die skade berokken het nie. Dit verskil met betrekking tot skade wat nie deur u versekeraar gedek word nie. Die premieverhoging as gevolg van die eis van u versekeraar se skade kom ook in aanmerking vir vergoeding deur die persoon wat die skade berokken het.

Klasaksie

Onder sekere omstandighede kan klasaksie 'n aantreklike alternatief vir 'n moontlike individuele prosedure wees. Dit sal veral die geval wees met die verspreiding van skade: die totale hoeveelheid skade wat deur slagoffers aangerig is, is groot, maar die skade per slagoffer is relatief laag. In so 'n geval sal die moontlike vergoeding dikwels nie die koste van die prosedure, die tydsbelegging en die risiko dat die slagoffer verloor verloor swaarder nie. Boonop is diegene wat verantwoordelik is vir sulke skade, groot organisasies wat vertroud is met die regstelsel en oor voldoende finansiële hulpbronne beskik om te dagvaar.

Sedert 1 Januarie 2020 het die Wet op die Beslegting van Massaise in kollektiewe aksie in werking getree. Dit het dit moontlik gemaak vir beseerdes, wie se skade deur dieselfde gebeurtenis of soortgelyke gebeure aangerig is en waarvoor slegs een of 'n beperkte aantal (wettige) persone aanspreeklik is, om 'n kollektiewe eis vir vergoeding deur 'n belangegroep in te stel. Daar is nou een regime vir klasaksies kragtens Afdeling 3: 305a van die Burgerlike Wetboek, ongeag of dit kontant vergoed word of nie.

ons dienste

At Law & More ons verstaan ​​dat enige skade verreikende gevolge vir u kan hê. Het u te doen met skade en wil u weet of u hierdie skade kan eis? Het u te make met 'n eis om skadevergoeding en wil u regshulp in die prosedure hê? Is u nuuskierig oor wat ons nog meer vir u kan doen? Kontak asseblief Law & More. Ons prokureurs is kundiges op die gebied van skadevergoeding en help u graag deur 'n persoonlike en doelgerigte benadering en advies!

Wil u weet wat? Law & More kan doen vir jou as 'n prokureursfirma in Eindhoven en Amsterdam?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos na:
Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.