Werkgewers moet let op die omstandighede waaronder hulle ...

Werkgewers moet let op die omstandighede waaronder hulle 'n werknemer wil ontslaan. Dit word weereens bewys deur 'n uitspraak van die distrikshof in Assen. 'N Hospitaal moes sy werknemer ('n apteker) 'n oorgangstoelaag van € 45,000 en 'n billike vergoeding van € 125,000 betaal, aangesien daar geen redelike gronde vir die beëindiging van die dienskontrak was nie. Die hospitaal beweer dat die apteker nie funksioneel was nie, wat blyk nie die geval te wees nie. Die kontrak is egter nietemin ontbind, met die gevolglike voordele daaraan verbonde. Die rede hiervoor was dat die diensverhouding intussen ontwrig is, wat geheel en al aan die werkgewer toegeskryf kon word.

10-02-2017

Deel
Law & More B.V.