Die kern van verpligte reg is oor die algemeen dat 'n mens nie net kan afwyk nie ...

Die kern van die verpligte reg is in die algemeen dat 'n mens nie eenvoudig van hierdie bepalings kan afwyk nie. Nietemin bepaal die Nederlandse Burgerlike Wetboek in artikel 7: 902 dat 'n mens afwyk van die verpligte wetgewing deur middel van 'n skikkingsooreenkoms, wanneer hierdie ooreenkoms beoog om 'n bestaande onsekerheid of dispuut te beëindig en met dien verstande dat dit nie in stryd is met algemene ordentlikheid en openbare orde. Dit is op 6 Januarie deur die Nederlandse Hooggeregshof bevestig in 'n saak waarin die Social Tax Fund ('Sociaal Fonds Taxi') die taxibedryf Blue Taxi gekonfronteer het met die weiering om die wagtyd van die bestuurders uit te betaal. Blue Taxi en die betrokke taxibestuurders het hierdie beginsel egter in 'n skikkingsooreenkoms neergelê. Tog het Blue Taxi die kort strooi getrek, aangesien hierdie reëlings nie teen SFT ingeroep kon word nie.

2017-02-02

Deel
Law & More B.V.