Pensioenreg in Nederland het sy eie regsgebied geword. Dit bevat alle pensioenwette en -regulasies wat vervangingsinkomste vir werknemers na aftrede bied. Voorbeelde hiervan is baie spesifieke wetgewing, soos die Wet op Pensioene, die Wet op Verpligte Deelname aan 'n Wet op die Pensioenfonds 2000, of die Wet op die Vergelyking van Pensioenregte in geval van Egskeiding. Hierdie wetgewing handel onder meer oor die voorwaardes waaraan voldoen moet word om vir pensioen in aanmerking te kom, die reëls rakende die bestuur en betaling van pensioenregte deur pensioenverskaffers en die maatreëls om pensioenoortredings te voorkom.

HULP NODIG MET PENSIOENWET?
KONTAK ONS PENSIOENPROKENTE

Pensioenreg

Pensioenreg in Nederland het sy eie regsgebied geword. Dit bevat alle pensioenwette en -regulasies wat vervangingsinkomste vir werknemers na aftrede bied. Voorbeelde hiervan is baie spesifieke wetgewing, soos die Wet op Pensioene, die Wet op Verpligte Deelname aan 'n Wet op die Pensioenfonds 2000, of die Wet op die Vergelyking van Pensioenregte in geval van Egskeiding. Hierdie wetgewing handel onder meer oor die voorwaardes waaraan voldoen moet word om vir pensioen in aanmerking te kom, die reëls rakende die bestuur en betaling van pensioenregte deur pensioenverskaffers en die maatreëls om pensioenoortredings te voorkom.

Vinnige kieslys

Ondanks die feit dat pensioenreg sy eie regsgebied is, het dit ook baie raakvlakke met die ander regsgebiede. Daarom geld in die konteks van die pensioenreg, benewens spesifieke wetgewing en regulasies, ook algemene wetgewing en regulasies op die gebied van die arbeidsreg. 'N Pensioen is byvoorbeeld vir baie werknemers 'n belangrike werksvoorwaarde wat in die dienskontrak neergelê en bespreek word. Hierdie toestand bepaal deels die inkomste op ouderdom. Benewens die arbeidsreg, kan die volgende regsgebiede ook oorweeg word:

• Aanspreeklikheidsreg;
• Kontraktereg;
• Belastingwet;
• Versekeringsreg;
• Gelyking van pensioenregte in geval van egskeiding.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Prokureur-by-wet

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Hoekom kies Law & More?

Maklik toeganklik

Maklik toeganklik

Law & More is van Maandag tot Vrydag beskikbaar
van 08:00 tot 22:00 en oor naweke van 09:00 tot 17:00

Goeie en vinnige kommunikasie

Goeie en vinnige kommunikasie

Ons prokureurs luister na u saak en kom na vore
met 'n toepaslike plan van aksie

Persoonlike benadering

Persoonlike benadering

Ons werkmetode verseker dat 100% van ons kliënte ons aanbeveel en dat ons gemiddeld 'n 9.4 beoordeel

"Law & More prokureurs

betrokke is en

kan empatie hê met

die kliënt se probleem"

Die verskillende wette en regulasies wat in pensioenreg bymekaar kom en onder sekere omstandighede oorvleuel, maak pensioenreg 'n ingewikkelde en omvattende regsgebied. Daarbenewens staan ​​pensioenwet nie stil nie en word dit gereeld gekonfronteer met veranderinge op sowel nasionale as internasionale vlak, asook die leiding van die gepaardgaande reguleerders soos De Nederlandsche Bank (DNB) en die Nederlandse Owerheid vir die Finansiële Markte (AFM). Dit beteken dat die oplossing van kwessies op die gebied van die pensioenreg nie net insig benodig nie, maar ook onlangse kennis van die beroep, en dit is dus verstandig om 'n advokaat in te skakel as u met pensioenreg in aanraking kom. Law & Morese prokureurs is nie net op datum met die pensioenreg nie, maar ook met betrekking tot die ander genoemde regsgebiede. Het u enige vrae rakende pensioenwet? Law & More help u graag. U kan ook meer inligting oor die ander jurisdiksies op ons webwerf vind.

Die dienste van Law & More

Korporatiewe reg

Korporatiewe prokureur

Elke onderneming is uniek. Daarom ontvang u regsadvies wat direk relevant is vir u onderneming

Kennisgewing van wanbetaling

Tussentydse prokureur

Het u tydelik 'n prokureur nodig? Verskaf voldoende regsondersteuning danksy Law & More

Advokaat

Immigrasie prokureur

Ons behandel sake rakende toelating, verblyf, deportasie en vreemdelinge

Aandeelhouersooreenkoms

Besigheids prokureur

Elke entrepreneur moet ondernemingsreg hanteer. Berei uself goed hiervoor voor.

Die aftreevoorsiening volgens die pilaarstelsel

Die aftreevoorsiening wat 'n vervangende inkomste bied aan werknemers na aftrede, word ook die pensioen genoem. In Nederland het die pensioenstelsel, oftewel die pensioenstelsel, drie pilare:

Basiese pensioen. Basiese pensioen word ook OW-voorsiening genoem. Almal in Nederland is geregtig op so 'n bepaling. Daar is egter 'n aantal voorwaardes hieraan verbonde. Die eerste voorwaarde vir die ontvangs van die AOW-bepaling is dat 'n sekere ouderdom, naamlik 67 jaar, bereik moes word. Die ander voorwaarde is dat 'n mens altyd in Nederland moes gewerk of gewoon het. Vir elke jaar wat iemand van die 15de tot die ouderdom van 67 jaar in Nederland woon, word 2% van die maksimum AOW-voorsiening opgeloop. In hierdie geval is daar geen werkgeskiedenis nodig nie.

Pensioenregte. Hierdie pilaar het betrekking op die regte wat 'n persoon gedurende sy werkslewe verwerf het en is van toepassing op 'n aanvullende pensioen op die basiese pensioen. Meer spesifiek, hierdie aanvulling het betrekking op die uitgestelde salaris wat gesamentlik deur die werkgewer en die werknemer in die vorm van 'n premie betaal word. Aanvullende pensioen word dus altyd opgebou binne 'n werknemer-werkgewer-verhouding, sodat in hierdie geval 'n werkgeskiedenis vereis word. In Nederland is daar egter geen algemene wetlike verpligting vir die werkgewer om 'n (aanvullende) pensioen vir hul werknemers op te bou nie. Dit beteken dat ooreenkomste tussen die werknemer en werkgewer in hierdie verband gemaak moet word. Law & More help u natuurlik hiermee.

Vrywillige pensioen. Hierdie pilaar het veral betrekking op alle inkomstevoorsienings wat mense voor hul oudag self gemaak het. Voorbeelde hiervan is annuïteite, lewensversekering en inkomste uit ekwiteit. Dit is veral die selfstandige ondernemers en ondernemers wat op hierdie pilaar moet staatmaak vir hul pensioen.

Verpligte deelname aan 'n Wet op die Pensioenfonds vir Bedrywe 2000

Ondanks die feit dat werkgewers in Nederland nie verplig is om 'n (aanvullende) pensioen vir hul werknemers te reël nie, kan hulle onder sekere omstandighede steeds verplig wees om 'n pensioen te reël. Dit is byvoorbeeld die geval as deelname aan 'n pensioenskema vir die werkgewer verpligtend is via 'n pensioenfonds vir die hele industrie. Hierdie verpligting ontstaan ​​as 'n sogenaamde verpligte vereiste op 'n spesifieke sektor van toepassing is: 'n beskrywing wat deur die minister van die sektor goedgekeur is waarop verpligte deelname aan 'n bedryfswye pensioenfonds van toepassing is. Die Wet op Verpligte Deelname aan 'n Wet op Pensioenfonds vir Bedrywe 2000 reguleer die moontlikheid van 'n verpligte pensioenskema vir alle werknemers in 'n bepaalde bedryf of sektor.

As deelname aan 'n bedryfswye pensioenfonds verpligtend is, moet werkgewers wat in die betrokke sektor aktief is, by die bedryfswye pensioenfonds registreer. Vervolgens versoek die fonds om inligting oor die werknemers te verskaf en ontvang die werkgewers 'n rekening vir die pensioenpremie wat hulle moet betaal. As werkgewers nie verbonde is aan so 'n pensioenfonds in die industrie nie, sal hulle in 'n ongunstige posisie wees, alhoewel daar 'n verpligting is om dit te doen. In daardie geval is daar immers 'n kans dat die bedryfswye pensioen steeds die volle premiebetaling vir alle jare terugwerkend sal eis. By Law & More ons verstaan ​​dat dit 'n drastiese gevolg vir werkgewers het. Dit is hoekom Law & Morese spesialiste is gereed om u te help om so 'n nadeel te voorkom.

PensioenregPensioenwet

Die kern van die pensioenwet is die Pensioenwet. Die Pensioenwet bevat reëls wat:

• Verbied die omskakeling van pensioenregte
• Regte toeken ten opsigte van waarde-oordrag in geval van opvolging van werkgewer;
• Deelname van werknemers voor te stel ten opsigte van die beleid van die pensioenverskaffer;
• Vereis 'n minimum kundigheid rakende die kundigheid van die raadslede van die pensioenverskaffers;
• Reguleer die wyse waarop pensioenfondse gefinansier moet word;
• Die minimum inligtingverpligtinge van die pensioenverskaffer voor te skryf.

Een van die ander belangrike regulasies in die Pensioenwet het betrekking op die voorwaardes waaraan 'n pensioenooreenkoms tussen die werkgewer en die werknemer moet voldoen as dit gesluit word. In hierdie verband bepaal artikel 23 van die Pensioenwet dat die pensioenooreenkoms binne 'n erkende pensioenfonds of 'n erkende pensioenversekeraar geplaas moet word. As die werkgewer dit nie doen nie, of ten minste nie voldoende nie, loop hy die risiko van werkgewersaanspreeklikheid, wat deur die werknemer deur die algemene reëls van die kontraktereg geïnisieer kan word. Daarbenewens word die nakoming van wetgewing en regulasies in die konteks van die pensioenwet, soos reeds genoem, deur die DNB en die AFM gemonitor, sodat oortredings ook deur ander maatreëls goedgekeur word.

At Law & More ons verstaan ​​dat as dit by pensioenreg kom, nie net verskillende ingewikkelde wette en regulasies is nie, maar ook verskillende belange en ingewikkelde regsverhoudinge. Dit is hoekom Law & More gebruik 'n persoonlike benadering. Ons kundige spesialiste op die gebied van pensioenreg verdiep u in u saak en kan u situasie en die moontlikhede saam met u beoordeel. Op grond van hierdie ontleding, Law & More kan u raad gee oor die regte volgende stappe. Verder bied ons spesialiste u graag advies en hulp tydens 'n moontlike regsprosedure. Het u vrae oor ons dienste of pensioenwet? Kontak dan Law & More.

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos:

Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Law & More B.V.