BENODIG AAN 'N WERKNEMEREGER?

VRA OM REGSHULP

Privaatheidsadvokaat

Privaatheid is 'n fundamentele reg en laat beide individue en ondernemings toe om hul data te beheer. As gevolg van die toename in Europese en nasionale wette en regulasies en streng kontrole op die nakoming deur toesighouers, kan ondernemings en instellings deesdae beswaarlik die privaatheidswetgewing ignoreer. Die bekendste voorbeeld van wetgewing en regulasies waaraan bykans elke onderneming of instansie moet voldoen, is die Algemene Verordening op die Beskerming van Data (GDPR) wat dwarsdeur die Europese Unie in werking getree het. In Nederland word bykomende reëls in die Wet op die Implementering van die BBP (UAVG) neergelê. Die kern van die GDPR en die UAVG lê daarin dat elke onderneming of instansie wat persoonlike data verwerk, hierdie persoonlike gegewens noukeurig en deursigtig moet hanteer.

Alhoewel dit baie belangrik is om u BBP-bestendig te maak, is dit wettig ingewikkeld. Of dit nou kliëntedata, personeeldata of data van derde partye gaan, die GDPR stel streng vereistes met betrekking tot die verwerking van persoonlike data en dit versterk ook die regte van persone wie se data verwerk word. Law & More advokate is bewus van alle verwikkelinge rakende (voortdurend veranderende) privaatheidswetgewing. Ons prokureurs bestudeer die manier waarop u persoonlike data hanteer en karteer u interne prosesse en dataverwerking. Ons prokureurs kyk ook in watter mate u onderneming voldoende gestruktureer is in ooreenstemming met die toepaslike AVG-wetgewing en wat die moontlike verbeterings is. Op hierdie maniere, Law & More help u graag om u organisasie BBP-bestendig te maak en te behou.

Tom Meevis

Besturende vennoot / advokaat

Ons prokureurs is gereed vir u

AVG


Met die instelling van die AVG is die wette verskerp. Is u onderneming hiervoor voorberei?

Data Protection Beampte


Ons help u om 'n databeskermingsamptenaar aan te stel

Immigrasiereg

Evaluering van die impak van data


Ons kan 'n ontleding doen om die risiko's wat verband hou met u dataverwerking te identifiseer

Verwerking van data


Watter data verwerk u onderneming? Verwerk dit by die AVG? Ons is tot u diens

'Ek wou 'n advokaat hê wat altyd gereed is vir my, selfs in die naweke'

Toepassingsreeks en toesig

Die GDPR is van toepassing op alle organisasies wat persoonlike data verwerk. As u maatskappy data insamel waarmee 'n persoon geïdentifiseer kan word, het u onderneming met die GDPR te doen. Verder word persoonlike inligting verwerk wanneer u byvoorbeeld 'n betaalstaatadministrasie van u werknemers hou, afsprake met klante geregistreer word of wanneer data in die gesondheidsorg uitgeruil word. U kan ook aan die volgende situasies dink: bemarkingsaktiwiteite uitvoer, meting of registrasie van werknemers se produktiwiteit of rekenaargebruik. In die lig van bogenoemde is dit onvermydelik dat u onderneming privaatheidswetgewing sal moet hanteer.

In Nederland is die basiese beginsel dat 'n mens moet moet staatmaak op ondernemings en instellings om hul data met sorg te hanteer. Immers, in ons huidige samelewing speel digitalisering 'n al hoe groter rol en behels die verwerking van data in digitale vorm. Dit kan lei tot ernstige risiko's met betrekking tot die beskerming van ons privaatheid. Dit is die rede waarom die Nederlandse toesighouer vir privaatheid, die Nederlandse Autoriteit vir Beskerming van Gegevens (AP), verreikende bevoegdhede oor beheer en handhawing het. As u onderneming nie aan die toepaslike GDPR-wetgewing voldoen nie, waag dit vinnig 'n bevel onderhewig aan periodieke boetes of 'n aansienlike boete, wat tot twintig miljoen euro kan beloop. Boonop moet u onderneming in die geval van sorgelose gebruik van persoonlike data rekening hou met moontlike slegte publisiteit en vergoeding deur slagoffer.

Voorraad en privaatheidsbeleid

Om sulke verreikende gevolge of maatreëls van die toesighouer te voorkom, is dit belangrik dat u onderneming of instellings 'n privaatheidsbeleid het om aan die BBP te voldoen. Voordat u 'n privaatheidsbeleid opstel, is dit belangrik om 'n inventaris te maak van u onderneming of instelling in die konteks van privaatheid. Dit is hoekom Law & More het die volgende stap-vir-stap-plan opgestel:

• Stap 1: Identifiseer watter persoonlike data u verwerk
• Stap 2: Bepaal die doel en basis vir dataverwerking
• Stap 3: Bepaal hoe die regte van die betrokkene gewaarborg word
• Stap 4: Evalueer of u toestemming versoek, ontvang en registreer
• Stap 5: Bepaal of u verplig is om 'n assesseringsimpakstudie te doen
• Stap 6: Bepaal of u 'n databeskermingsbeampte moet aanstel
• Stap 7: Bepaal hoe u onderneming datalekke en die verslagdoeningsverpligting hanteer
 Stap 8: Gaan u verwerkerooreenkomste na
• Stap 9: Bepaal onder watter toesighouer u organisasie val

A Nadat u hierdie ontleding uitgevoer het, is dit moontlik om te bepaal watter risiko's vir die skending van privaatheidswetgewing binne u onderneming ontstaan. Dit kan ook in u privaatheidsbeleid verwag word. Soek u ondersteuning in die proses? Kontak asseblief Law & More. Ons advokate is kundiges op die gebied van privaatheidsreg en kan u onderneming of instansie help met die volgende dienste:

• Advisering en beantwoording van u regsvrae: byvoorbeeld, wanneer is daar 'n inbreuk op data en hoe hanteer u dit?
• Die ontleding van u dataverwerking aan die hand van die doelstellings en beginsels van die BBP en die bepaling van spesifieke risiko's: voldoen u onderneming of instelling aan die BBP en watter wettige maatreëls moet u nog tref?
• Die voorbereiding en hersiening van dokumente, soos u privaatheidsbeleid of verwerkerooreenkomste.
• Uitvoering van data-beskermingsimpakstudies.
• Bystand te verleen met regstappe en afdwingingsprosesse deur die AP.

Algemene databeskermingsregulasie (GDPR)

Die beskerming van privaatheidsregte word toenemend belangrik in ons huidige samelewing. Dit kan grootliks toegeskryf word aan digitalisering, 'n ontwikkeling waarin inligting meer gereeld in 'n digitale vorm verwerk word. Ongelukkig hou digitalisering ook risiko's in. Ten einde ons privaatheid te beskerm, word privaatheidsregulasies ingestel.

• Op die oomblik ondergaan die privaatheidswetgewing 'n beduidende transformasie wat voortspruit uit die implementering van die BBP. Met die totstandkoming van die BBP sal die hele Europese Unie onderhewig wees aan dieselfde privaatheidswetgewing. Dit het 'n groot invloed op ondernemings, aangesien hulle strenger vereistes rakende databeskerming sal moet hanteer. Die BBPR verbeter die posisie van persone wat onderliggend is deur nuwe regte aan hulle toe te ken en hul gevestigde regte te versterk. Verder sal organisasies wat persoonlike data verwerk, meer verpligtinge hê. Dit is belangrik vir maatskappye om voor te berei op hierdie verandering, des te meer omdat die boetes vir die nie-nakoming van die BBP ook strenger sal word.

Benodig u advies rakende die oorgang na die BBP? Wil u 'n nakomingstoets uitvoer om seker te maak dat u onderneming voldoen aan die vereistes wat uit die BBP voortspruit? Of is u besorg dat die beskerming van u persoonlike inligting onvoldoende is? Law & More beskik oor uitgebreide kennis rakende privaatheidsreg en sal u help om u organisasie op 'n manier te struktureer wat aan die BBP voldoen.

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 (0) 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos aan ons:
Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - maxim.hodak@lawandmore.nl