Terme en voorwaardes

 1. Law & More in Den Haag, (hierna “Law & More”) Is 'n privaat maatskappy met beperkte aanspreeklikheid opgeneem volgens die Nederlandse reg, met die doel om die regsberoep uit te oefen. Law & More is 'n lid van die LCS-netwerk van advokate.
 2. Hierdie algemene voorwaardes is van toepassing op alle bestellings van die kliënt, tensy skriftelike ooreenkoms vooraf gesluit is. Die toepaslikheid van die algemene aankoop van sekuriteite of ander algemene voorwaardes van die kliënt word uitdruklik uitgesluit.
 3. Alle bestellings word aanvaar en uitgevoer deur Law & More. Die toepaslikheid van artikel 7: 407, paragraaf 2 van die Burgerlijke Wetboek is uitgesluit.
 4. Law & More voer opdragte uit volgens die gedragsreëls van die Nederlandse Balievereniging en onderneem ooreenkomstig hierdie vertroulikheidsreëls vir die kliënt ingevolge die verkrygde kontrakinligting.
 5. adviseer Law & More moet nooit na die belastingaspekte van enige daad of versuim let nie, tensy die kliënt 'n skriftelike kennisgewing hiervan ontvang Law & More. As dit in verband is met die behoefte om aangeskakel te word Law & More take aan derde partye opgedra, Law & More sal vooraf met die kliënt konsulteer. Law & More is nie verantwoordelik vir die aanvaarding van mislukkings van enige soort van hierdie derde partye nie en is geregtig, sonder vooraf konsultasie en ook namens die kliënt, enige beperking van aanspreeklikheid van die derde partye wat daarby betrokke is.
 6. Enige aanspreeklikheid van Law & More is beperk tot die bedrag, word in elke geval betaal deur die professionele aanspreeklikheidsversekering plus die bedrag van die betrokke versekering onder die toepaslike aftrekbare bedrag. As daar om die een of ander rede geen voordeel onder die professionele aanspreeklikheidsversekering gelewer word nie, is die bogenoemde aanspreeklikheid beperk tot € 5,000, -. Toe u gevra word oor die (omslag hieronder) deur Law & More inligting oor professionele aanspreeklikheidsversekering. Die kliënt Law & More vrywaar ten opsigte van eise deur derde partye in die mate wat dit met die opdrag verband hou.
 7. Vir die uitvoering van die kontrak moet die kliënt Law & More betaal 'n fooi (plus BTW). Die fooi word bereken op grond van die aantal ure gewerk vermenigvuldig met die toepaslike uurlikse tarief. Verklarings van Law & More per e-pos of per gewone pos aan die kliënt gestuur word en die betaling moet binne 14 dae na die faktuurdatum geskied.
 8. Buiten hierdie periode is die kliënt wettiglik in gebreke en skuld 'n rente van 1% per maand. Werk wat verrig word, kan op enige tydsinterval geplaas word Law & More aangekla. Law & More is die kliënt geregtig om die betaling van 'n voorskot aan te vra.
  Besware teen die bedrag van die faktuur moet binne 14 dae na die datum van die faktuur by 'n skriftelike verklaring ingedien word Law & More, mits die finale verklaring sonder protes aanvaar word.
 9. Die regsverhouding tussen die kliënt en Law & More is onderworpe aan die Nederlandse reg.
 10. Alle geskille wat uit hierdie regsverhouding voortspruit, word deur die bevoegde hof in Den Haag beslis.
 11. Alle eise waarteen die kliënt kan beroep Law & More, verval in elk geval 'n jaar na die datum waarop die kliënt bewus geword het of redelikerwys van die bestaan ​​van hierdie regte kon geweet het.