Wat is alimentasie?

In Nederland is alimentasie 'n finansiële bydrae tot die lewenskoste van u voormalige lewensmaat en kinders na 'n egskeiding. Dit is 'n bedrag wat u maandeliks ontvang of moet betaal. As u nie genoeg inkomste het om van te leef nie, kan u onderhoudsgeld kry. U sal onderhoudsgeld moet betaal as u gewese maat na die egskeiding nie genoeg inkomste het om hom of haar te onderhou nie. Die lewenstandaard tydens die huwelik sal in ag geneem word. U kan 'n verpligting hê om 'n voormalige maat, 'n geregistreerde maat en u kinders te onderhou.

onderhoud

Kinder-onderhoud en lewens-onderhoud

In die geval van 'n egskeiding, kan u voor alimentasie vir kinders en kinders se onderhoud bestaan. Ten opsigte van lewensgenootskappe kan u met u gewese maat hieroor ooreenkomste sluit. Hierdie ooreenkomste kan deur 'n prokureur of notaris in 'n skriftelike ooreenkoms neergelê word. As daar tydens die egskeiding niks ooreengekom is oor lewensmaat se onderhoud nie, kan u later aansoek doen om onderhoud, indien u situasie of die situasie van u gewese maat verander. Al is die bestaande onderhoudsreëling nie meer redelik nie, kan u nuwe reëlings tref.

Met betrekking tot kinder-onderhoud kan ooreenkomste ook tydens die egskeiding gemaak word. Hierdie ooreenkomste word in 'n ouerskapplan uiteengesit. In hierdie plan sal u ook reëlings tref vir die verspreiding van u kind se versorging. Meer inligting oor hierdie plan kan gevind word op ons bladsy oor die ouerskapplan. Kinders se onderhoudsbehoeftes stop eers wanneer die kind die ouderdom van 21 jaar bereik. Dit is moontlik dat alimentasie voor hierdie ouderdom stop, dit wil sê as die kind finansieel onafhanklik is of 'n werk met ten minste die minimum jeugloon het. Die ouer wat sorg, ontvang kinderondersteuning totdat die kind 18 is. Daarna gaan die bedrag direk na die kind as die onderhoudsverpligting langer duur. As u en u gewese maat nie daarin slaag om 'n ooreenkoms oor kinderonderhoud te bereik nie, kan die hof besluit op 'n onderhoudsreëling.

Hoe bereken u die onderhoud?

Alimentasie word bereken op grond van die vermoë van die skuldenaar en die behoeftes van die persoon wat geregtig is op onderhoud. Die hoedanigheid is die bedrag wat die onderhoudsgeld kan spaar. Wanneer aansoek gedoen word vir sowel kinder-onderhoud as maat-onderhoud, het kinderondersteuning altyd voorrang. Dit beteken dat kinderonderhoud eers bereken word, en as daar daarna plek daarvoor is, kan lewensmaat se onderhoudsberekening bereken word. U is slegs geregtig op lewensonderhoud as u getroud is of in 'n geregistreerde vennootskap is. In die geval van kinderonderhoud, is die verhouding tussen die ouers irrelevant, al bestaan ​​die ouers nie in 'n verhouding nie, bestaan ​​die reg op kinderonderhoud.

Onderhoudsbedrae verander elke jaar omdat lone ook verander. Dit word indeksering genoem. Elke jaar word 'n indekspersentasie deur die Minister van Justisie en Veiligheid vasgestel, na berekening deur Statistiek Nederland (CBS). Die CBS monitor salarisontwikkelings in die sakegemeenskap, die regering en ander sektore. As gevolg hiervan verhoog die onderhoudsbedrae elke jaar op 1 Januarie met hierdie persentasie. U kan saamstem dat die wettige indeksering nie van toepassing is op u onderhoudsgeld nie.

Hoe lank is u geregtig op onderhoud?

U kan met u maat ooreenkom hoe lank die onderhoudsgeld voortgaan. U kan ook die hof vra om 'n tydsbeperking vas te stel. As niks ooreengekom is nie, sal die wet bepaal hoe lank onderhoud betaal moet word. Die huidige wetlike regulasie beteken dat die onderhoudstydperk gelyk is aan die helfte van die huweliksduur met 'n maksimum van 5 jaar. Daar is 'n aantal uitsonderings hierop:

  • As die huweliksduur op die tydstip van die aansoek om egskeiding 15 jaar oorskry en die ouderdom van die onderhoudskuldeiser nie meer as tien jaar laer is as die staatspensioenouderdom wat op daardie stadium van toepassing was nie, eindig die verpligting ouderdom van die staatspensioen bereik word. Dit is dus 'n maksimum van 10 jaar as die persoon presies tien jaar voor die ouderdom van die staatspensioen ten tyde van die egskeiding is. Die moontlike uitstel van die staatspensioenouderdom daarna beïnvloed nie die duur van die verpligting nie. Hierdie uitsondering is dus van toepassing op langtermynhuwelike.
  • Die tweede uitsondering het betrekking op gesinne met jong kinders. In hierdie geval duur die verpligting voort totdat die jongste kind wat uit die huwelik gebore is, die ouderdom van 12 jaar bereik. Dit beteken dat onderhoudskoste maksimaal 12 jaar kan duur.
  • Die derde uitsondering is 'n oorgangsreëling en verleng die duur van onderhoud vir krediteure van 50 jaar en ouer as die huwelik minstens 15 jaar duur. Onderhoudskuldeisers wat voor of op 1 Januarie 1970 gebore is, sal onderhoud vir 'n maksimum van 10 jaar in plaas van 'n maksimum van 5 jaar ontvang.

Alimentasie begin wanneer die egskeidingsbesluit in die burgerlike statusrekords opgeneem is. Alimentasie stop wanneer die tydperk wat die hof bepaal het, verstryk het. Dit eindig ook wanneer die ontvanger weer trou, saambly of 'n geregistreerde vennootskap aangaan. Wanneer een van die partye sterf, stop die betaling van onderhoud ook.

In sommige gevalle kan die voormalige vennoot die hof vra om die onderhoud te verleng. Dit kon slegs tot 1 Januarie 2020 gedoen word as die beëindiging van die onderhoudsmaatreëls so ingrypend was dat dit nie redelik en billik vereis kon word nie. Vanaf 1 Januarie 2020 is hierdie reëls 'n bietjie buigsaam gemaak: die onderhoud kan nou verleng word as die beëindiging vir die ontvangende party nie redelik is nie.

Onderhoudsproses

Daar kan met 'n prosedure begin word om die onderhoud te bepaal, te wysig of te beëindig. U sal altyd 'n prokureur benodig. Die eerste stap is om 'n aansoek in te dien. In hierdie aansoek vra u die regter om die onderhoud te bepaal, aan te pas of te stop. U prokureur stel hierdie aansoek op en dien dit in die register van die hof in die distrik waar u woon en waar die verhoor plaasvind. Woon u en u gewese maat nie in Nederland nie? Die aansoek sal dan na die hof in Den Haag gestuur word. U gewese maat ontvang dan 'n afskrif. As 'n tweede stap het u gewese maat die geleentheid om 'n verklaring van verdediging in te dien. In hierdie verweer kan hy of sy verduidelik waarom die onderhoud nie betaal kan word nie, of waarom die onderhoud nie aangepas of gestaak kan word nie. In daardie geval sal daar 'n hofsitting wees waarin albei vennote hul verhaal kan vertel. Vervolgens sal die hof 'n beslissing neem. As een van die partye nie saamstem met die beslissing van die hof nie, kan hy of sy na die appèlhof appelleer. In daardie geval sal u prokureur nog 'n versoekskrif stuur en die saak sal weer deur die hof beoordeel word. U sal dan weer 'n besluit neem. U kan dan na die Hooggeregshof appelleer as u weer nie saamstem met die beslissing van die hof nie. Die Hooggeregshof ondersoek slegs of die appèlhof die reg en prosedurele reëls behoorlik geïnterpreteer en toegepas het en of die beslissing van die hof voldoende gegrond is. Daarom heroorweeg die Hooggeregshof nie die saak van die saak nie.

Het u vrae oor alimentasie of wil u alimentasie aanvra, verander of stop? Kontak dan asseblief die familieregprokureurs van Law & More. Ons advokate is gespesialiseerd in die (her) berekening van onderhoudsgeld. Daarbenewens kan ons u help met enige onderhoudsgedinge. Die prokureurs by Law & More is kundiges op die gebied van familiereg en lei u graag, moontlik saam met u maat, deur hierdie proses.

Deel
Law & More B.V.