Soms sal u dalk 'n regskwessie op die gebied van familiereg moet hanteer. Die mees algemene regskwessie in familiereg is die egskeiding. Meer inligting oor die egskeidingsprosedures en ons egskeidingsadvokate kan op ons egskeidingsblad gevind word. Benewens 'n egskeiding, kan u ook dink aan die erkenning van u kind, ontkenning van ouerskap, die toesig oor u kinders of 'n aannemingsproses ...

DIE GESINSREKENAARS BY LAW & MORE
WIL U ONDERSTEUNING HOU? KONTAK ONS

Gesinsadvokaat

Soms moet u miskien 'n regskwessie op die gebied van familiereg hanteer. Die egskeiding is die algemeenste regskwessie in die familieregspraktyk.

Vinnige kieslys

Meer inligting oor die egskeidingsverrigtinge en ons egskeidingsadvokate kan gevind word op ons egskeidingsbladsy. Benewens 'n egskeiding, kan u ook dink aan die erkenning van u kind, die ontkenning van ouerskap, die verkryging van toesig oor u kinders of die aannemingsproses. Dit is probleme wat behoorlik gereguleer moet word om te verhoed dat u later probleme ondervind. Is u op soek na 'n prokureursfirma wat spesialiseer in familiereg? Dan het jy die regte plek gevind. Law & More bied u regshulp op die gebied van familiereg. Ons familieregprokureurs staan ​​tot u diens met persoonlike advies.

Benewens kwessies wat verband hou met erkenning, toesig, ontkenning van ouerskap en aanneming, kan ons familieregprokureurs u ook help met prosedures rakende die uitplaas en toesig van u kinders. As u met een of meer van hierdie probleme te doen het, is dit verstandig om die hulp van 'n familieregprokureur te hê wat u sal help met die regskikking.

Erkenning

Erkenning skep gesinsregtelike verhoudings tussen die persoon wat die kind erken en die kind. Die man kan dan 'n vader genoem word, die vrou 'n moeder. Die persoon wat die kind erken, hoef nie die biologiese vader of moeder van die kind te wees nie. U kan u kind voor die geboorte, tydens die geboorteverklaring of later erken.

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Prokureur-by-wet

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Benodig u 'n gesinsadvokaat?

Kinderondersteuning

Kinderondersteuning

'N Egskeiding het 'n groot invloed op kinders. Daarom heg ons baie waarde aan die belange van u kinders

Versoek om egskeiding

Versoek om egskeiding

Ons het 'n persoonlike benadering en werk saam met u om 'n geskikte oplossing te kry

Vennootskappe

Vennootskappe

Gaan u betaling betaal of onderhoud ontvang? En hoeveel? Ons begelei en help u hiermee

Leef apart

Leef apart

Wil u apart woon? Ons help u

"Law & More prokureurs
betrokke is en
kan empatie hê met
die kliënt se probleem ”

Voorwaardes vir die erkenning van 'n kind

As u 'n kind wil erken, moet u 'n paar voorwaardes nakom. U moet byvoorbeeld 16 jaar of ouer wees om 'n kind te erken. Maar daar is meer voorwaardes. U het toestemming van die moeder nodig. Tensy die kind ouer as 16 jaar is. As die kind 12 jaar of ouer is, benodig u ook skriftelike toestemming van die kind. Daarbenewens kan u nie 'n kind erken as u nie met die moeder mag trou nie. Byvoorbeeld, omdat u 'n bloedverwant van die moeder is. Verder het die kind wat u wil erken, moontlik nie reeds twee wettige ouers nie. Word u onder toesig geplaas? In daardie geval het u eers toestemming van die subdistrikshof nodig.

Erkenning van 'n kind tydens swangerskap

Dit verwys na die erkenning van die ongebore baba. U kan die kind in enige munisipaliteit in Nederland erken. As die (verwagtende) moeder nie saam met u kom nie, moet sy skriftelike toestemming gee vir erkenning. Is u maat swanger met 'n tweeling? Dan is die erkenning van toepassing op albei kinders waarvan u maat destyds swanger is.

'N Kind erken tydens die geboorteverklaring

U kan ook u kind erken as u die geboorte aanmeld. U moet die geboorte aanmeld by die munisipaliteit waar die kind gebore is. As die moeder nie saam met u kom nie, moet sy skriftelik toestemming gee vir die erkenning.

familie-prokureur-erkenning-beeld (1)Die kind later erken

Dit gebeur ook soms dat kinders nie eers erken word voordat hulle baie ouer of selfs ouer is nie. Die erkenning is dan moontlik in elke gemeente in Nederland. U moet vanaf die ouderdom van 12 skriftelike toestemming van die kind en die moeder benodig. As die kind al 16 jaar oud is, benodig u slegs toestemming van die kind.

Die keuse van 'n naam by die erkenning van 'n kind

Die keuse van naam is 'n belangrike aspek in die erkenning van u kind. As u u kind se van wil kies tydens erkenning, moet u en u maat saam na die munisipaliteit gaan. As die kind ouer as 16 jaar oud is tydens die erkenning, sal die kind kies watter van hy of sy wil hê.

Gevolge van die erkenning

As u 'n kind erken, word u die wettige ouer van die kind. U sal dan 'n paar regte en verpligtinge hê. Om die regsverteenwoordiger van die kind te word, moet u ook aansoek doen om ouerlike gesag. Erkenning van 'n kind beteken die volgende:

• 'n Wettige band word geskep tussen die persoon wat die kind en die kind erken.
• U het 'n onderhoudsverpligting teenoor die kind totdat hy of sy die ouderdom van 21 is.
• U en die kind word mekaar se wettige erfgename.
• U kies die van van die kind saam met die moeder ten tye van erkenning.
• Die kind mag u nasionaliteit verwerf. Dit hang af van die wet van die land waarin u die nasionaliteit het.

Wil u u kind erken en het u nog vrae oor die erkenningsprosedure? Kontak gerus ons ervare familieregadvokate.

Ontkenning van ouerskap

As die moeder van 'n kind getroud is, word haar man die vader van die kind. Dit geld ook vir geregistreerde vennootskappe. Dit is moontlik om ouerskap te ontken. Byvoorbeeld, omdat die gade nie die biologiese vader van die kind is nie. 'N Weiering van ouerskap kan deur die vader, moeder of die kind self aangevra word. Ontkenning het die gevolg dat die wet nie die wettige vader as die vader beskou nie. Dit is terugwerkend van toepassing. Die wet gee voor dat die vaderskap van die wettige vader nooit bestaan ​​het nie. Dit het byvoorbeeld gevolge vir wie hul erfgenaam is.

Daar is egter drie gevalle waarin die ontkenning van ouerskap nie (of nie meer) moontlik is nie:

• As die wettige vader ook die biologiese vader van die kind is;
• As die wettige vader toegestem het tot die daad waardeur sy vrou swanger geraak het;
• As die wettige vader al voor die huwelik geweet het dat sy toekomstige vrou swanger is.
• 'n Uitsondering word gemaak op die laaste twee gevalle waar die moeder nie eerlik was oor die biologiese vader van die kind nie.

Ontkenning van ouerskap bly 'n belangrike besluit. Die familieadvokate van Law & More is gereed om u op die beste manier te adviseer voordat u hierdie belangrike besluit neem.

gesinsadvokaat-bewaring-beeld (1)

Bewaring

'N Minderjarige kind mag nie self besluite neem nie. Daarom is die kind onder die gesag van een of albei ouers. Dikwels kry die ouers outomaties toesig oor hul kinders, maar soms moet u aansoek doen om toesig deur middel van 'n hofprosedure of deur middel van 'n aansoekvorm.

As u toesig oor 'n kind het:

• U is verantwoordelik vir die versorging en opvoeding van die kind.
• U het bykans altyd 'n onderhoudsverpligting, wat beteken dat u die koste van versorging en onderwys moet betaal (tot die ouderdom van 18) en die koste van verblyf en studie (vanaf die ouderdom van 18 tot 21).
• U bestuur die geld en goed van die kind;
• U is sy of haar regsverteenwoordiger.

Die toesig oor 'n kind kan op twee maniere gereël word. As een persoon toesig het, praat ons van eenhoofse toesig, en as twee persone toesig hou, gaan dit oor gesamentlike bewaring. Hoogstens twee mense kan bewaring hê. U kan dus nie om ouerlike gesag aansoek doen as twee mense reeds toesig oor 'n kind het nie.

Wanneer kry u toesig oor 'n kind?

Is u getroud of het u 'n geregistreerde vennootskap? Dan sal albei ouers gesamentlike toesig oor 'n kind hê. As dit nie die geval is nie, sal slegs die moeder outomaties toesig kry. Trou u as ouers na die geboorte van u kind? Of sluit u 'n geregistreerde vennootskap aan? In daardie geval sal u ook outomatiese ouerlike outoriteit ontvang. Die voorwaarde is dat u die kind as vader erken het. Om ouerlike gesag te verkry, mag u nie jonger as 18 jaar wees nie, onder toesig wees of 'n geestesversteuring hê. 'N Minderjarige ouderdom van 16 of 17 jaar kan by die hof aansoek doen om 'n verklaring van ouderdom om toesig oor 'n kind te kry. As geen van die ouers toesig het nie, stel die regter 'n voog aan.

Gesamentlike bewaring in geval van egskeiding

Die uitgangspunt in 'n egskeiding is dat albei ouers gesamentlike toesig hou. In sommige gevalle kan die hof van hierdie reël afwyk as dit in die beste belang van die kinders is.

Wil u toesig oor u kind verkry of het u ander vrae rakende ouerlike gesag? Kontak dan een van ons ervare familieregsadvokate. Ons dink graag saam en help u met die aansoek om ouerlike gesag!

Aanneming

Elkeen wat 'n kind uit Nederland of van die buiteland wil aanneem, moet aan sekere voorwaardes voldoen. U moet byvoorbeeld ten minste 18 jaar ouer wees as die kind wat u wil aanneem. Die voorwaardes om 'n kind uit Nederland aan te neem, verskil van die voorwaardes om 'n kind uit die buiteland aan te neem. 'N Aanneming in Nederland vereis byvoorbeeld dat die aanneming in die beste belang van die kind is. Daarbenewens moet die kind minderjarig wees. As die kind wat u wil adopteer, 12 jaar of ouer is, is sy of haar toestemming nodig vir die aanneming. Boonop is 'n belangrike voorwaarde vir die aanneming van 'n kind uit Nederland dat u die kind vir ten minste een jaar versorg en grootgemaak het. Byvoorbeeld as pleegouer, voog of stiefouer.

Vir die aanneming van 'n kind uit die buiteland is dit belangrik dat u nog nie die ouderdom van 42 jaar bereik het nie. In geval van spesiale omstandighede, kan 'n uitsondering gemaak word. Verder is die volgende voorwaardes van toepassing op die aanneming van 'n kind uit die buiteland:

• U en u maat moet toestemming gee om die Regterlike Dokumentasiestelsel (JDS) te inspekteer.
• Die ouderdomsverskil tussen die oudste aanneemouer en die kind mag nie langer as 40 jaar wees nie. In geval van spesiale omstandighede, kan 'n uitsondering ook gemaak word.
• U gesondheid is moontlik nie 'n hindernis vir aanneming nie. U moet 'n mediese ondersoek ondergaan.
• U moet in Nederland woon.
• Sedert die vreemde kind na Nederland vertrek, is u verplig om voorsiening te maak vir die versorging en grootmaak van die kind.

Die land waar die aangenome kind vandaan kom, kan ook voorwaardes vir aanneming oplê. Byvoorbeeld, oor u gesondheid, ouderdom of inkomste. In beginsel kan 'n man en 'n vrou slegs 'n kind uit die buiteland aanneem as hulle getroud is.

Wil u 'n kind uit Nederland of van die buiteland aanneem? Indien wel, wees deeglik ingelig oor die prosedure en die spesifieke voorwaardes wat op u situasie van toepassing is. Die familieregadvokate van Law & More is gereed om u tydens hierdie proses te adviseer en te help.

outplacement

'N Uitplasing is 'n baie drastiese maatreël. Dit kan gebruik word as dit beter is vir u kind om 'n rukkie êrens anders te woon. 'N Uitplaas gaan altyd hand aan hand met toesig. Die doel van 'n uitplaas is om te verseker dat u kind na 'n sekere periode weer tuis kan woon.

Die versoek om u kind buite die huis te plaas, kan deur die Jeugsorg of die Raad vir Kindersorg en Beskerming by die kinderbeoordelaar ingedien word. Daar is verskillende vorme van uitplasing. U kind kan byvoorbeeld in 'n pleeggesin of in 'n versorgingshuis geplaas word. Dit is ook moontlik dat u kind by die gesin geplaas word.

In so 'n situasie is dit belangrik dat u 'n advokaat wat u vertrou, kan huur. By Law & More, is u belangstellings en die van u kind van die grootste belang. As u hulp benodig in hierdie proses, byvoorbeeld om te verhoed dat u kind weg van die huis geplaas word, het u op die regte plek gekom. Ons prokureurs kan u en u kind bystaan ​​as 'n versoek om buiteplaas ingedien is of by die Kinderregter ingedien kan word.

Die familieregadvokate van Law & More kan u help en help om alle aspekte van familiereg op die beste manier te rangskik. Ons prokureurs het gespesialiseerde kennis op die gebied van familiereg. Is u nuuskierig wat ons vir u kan doen? Kontak asb Law & More.

familierechtadvocaten-uithuisplaatsing-image (1)

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos na:

Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Law & More B.V.