Vrywaring

Die inligting verskaf op die Law & More B.V. webwerf is slegs bedoel om as algemene inligting te dien. Geen regte kan aan hierdie inligting ontleen word nie. Law & More B.V. kan nie gehou word nie en is nie aanspreeklik vir enige skade wat voortspruit uit of as gevolg van enige onvolledige en / of onakkurate inligting wat op die webwerf verskaf word nie. Inligting gestuur na Law & More B.V. per e-pos of die kontakvorm op die webwerf van Law & More B.V. is nie veilig nie en sal nie as vertroulik beskou word nie.

Law & More B.V.